مرور برچسب

منابع انسانی نفت

اجرای ماده ۱۰ نفت

اجرای ماده ۱۰ نفت با اسارتی بیش از ۱۰ سال، عاقبت با تلاش و پیگیری وزیر محترم نفت بزودی با بک پی اجرایی می‌شود

مالیات مزایای رفاهی نفت

مالیات مزایای رفاهی نفت اصلاح نشد و شکایت از سازمان امور مالیاتی برای مالیات مزایای رفاهی و انگیزشی رد شد.

حق مناطق جنگی

حق مناطق جنگی برای کسانی که بعد از دوران جنگ تحمیلی مشغول بکار شدند طبق رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حذف شد

مصوبه ۱۴۹۷ در حال اجرا

مصوبه ۱۴۹۷ استخدام فرزندان جانبازان ۲۵% و بالاتر و آزادگان شاغل رسمی یا بازنشسته صنعت نفت ایران در حال انجام است

مالیات حقوق کارکنان نفت

مالیات حقوق کارکنان نفت از سال ۱۴۰۱ مانند سابق محاسبه می‌شود اما همچنان موظف به برگرداندن مالیات اضافه سالهای قبل هستند