اخبار سایت

برون سپاری شرکت گاز

برون سپاری شرکت گاز یعنی زمینه سازی جهت رسیدن به استفاده ابزاری از سرمایه انسانی با سوءاستفاده از قوانین ناقص و قابل تفسیر به نفع دزدان بیت المال برون سپاری شرکت گاز متن نامه به مدیران عامل شرکت های گاز استانی با موضوع بازبینی اطلاعات پیرو نامه شماره ؟؟؟ مورخ ۹۸/۸/۲۹ و... بیشتر بخوانید

بازنشستگان صنعت نفت

افزایش حقوق بازنشستگان نفت

افزایش حقوق بازنشستگان صنعت نفت پس از پیگیری کانون های فعال بازنشستگی به کجا رسید و گفتگوی نفت آوران با جناب دکتر غالبی رئیس کانون بازنشستگان نفت ماه شهر افزایش حقوق پیرو خبر افزایش حقوق بازنشستگان صنعت نفت با کد ” حقوق بازنشستگان۱۳۱۷ ” که در تاریخ ۹۸/۱۰/۱۹... بیشتر بخوانید

نیروهای قراردادی نفت

نیروهای پیمانکاری نفت

نیروهای پروژه ای نفت

شرکت اویکو در وزارت نفت

شرکت اویکو در پروژه های وزارت نفت از وضعیت بد اشتغال در کشور و فراوانی نیروی کار سوءاستفاده نکند و بدنبال سود خود در جیب نیروهایش نباشد شرکت اویکو اینکه شرکت های واقعا خصوصی شکل بگیرند و با ارائه خدمات به حرکت کشور کمک کنند خیلی خوب است اما... بیشتر بخوانید

کلیه حقوق این سامانه برای پایگاه خبری نفت آوران محفوظ می باشد.