آرشیو ماهانه

خرداد 1401

ساماندهی کارکنان دولت

ساماندهی کارکنان دولت از سالها قبل در مجلس شورای اسلامی مطرح بوده است و تاکنون فقط برای کنترل مردم و تبلیغات از این طرح…

تبدیل وضعیت ایثارگران نفت

تبدیل وضعیت ایثارگران نفت پس از امضای قرارداد پیمانی، قانون و بخشنامه‌ای برای انصراف و پشیمانی ندارد و نمی‌توان به حالت…

حقوق قراردادیهای مدت موقت

حقوق قراردادیهای مدت موقت نفت به چه دلایلی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ هم کاهش داشت و چرا افزایش حقوق سالیانه اعمال نشد

خام فروشی نفت

خام فروشی نفت به مفت فروشی رسیده و این حرکت، مبارزه با تحریم‌ها نیست بلکه ورود به دام دزدان خارجی و داخلی کشور است

سقف حقوق وزارت نفت

سقف حقوق وزارت نفت یکی از مشکلات اصلی صنعت نفت ایران است که حاصل تفکرات دلسوزانه برخی نمایندگان احمق مجالس است

قرارداد مدت موقت وزارت نفت

قرارداد مدت موقت وزارت نفت چگونه شکل گرفت و تابع کدام قانون است و در چه مشاغلی مشغول بکار هستند و افزایشات آنها چگونه…