آرشیو ماهانه

اردیبهشت 1401

آموزش در وزارت نفت

آموزش در وزارت نفت در بدو استخدام یا تبدیل‌وضعیت به رسمی با محتوای آموزشی در سامانه آموزش مرکزی شرکت ملی نفت

افزایش حقوق کارگران

افزایش حقوق کارگران دولتی در لایحه بودجه رد شد و دولت از موافقت خود در شورای عالی کار با افزایشات سال ۱۴۰۱ پشیمان شده…

حذف شرط سنی برای ایثارگران

حذف شرط سنی برای ایثارگران بند دال انجام شد و وزارت نفت با تبدیل‌وضعیت همه مشمولان بند دال تبصره ۲۰ بدون شرط سنی موافقت…

لیست مناطق جنگی تغییر کرد

لیست مناطق جنگی تغییر کرد و استان بوشهر به لیست مناطق عملیاتی برگشت + آخرین لیست مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس

صندوق بازنشستگی نفت

صندوق بازنشستگی نفت رنگ شد و قصد دارند با یادآوری شرینی‌های گذشته، بازنشستگان و یادگاران صنعت نفت را هم رنگ کنند