آرشیو ماهانه

اسفند 1401

حقوق کارگران در ۱۴۰۲

حقوق کارگران در ۱۴۰۲ پس از چندین جلسه شورای عالی کار در جلسه امروز تصویب شد و پرونده سال ۱۴۰۲ هم با ۲۷% بسته شد

افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۲

افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۲ بدلیل تعیین نشدن عدد سبد معیشت هنوز مشخص نیست و تاخیر در تعیین آن عمدی به نظر می‌رسد

آزمون استخدام وزارت نفت

آزمون استخدام وزارت نفت پس از ۱۰ سال با شرایط سنی و رشته‌های تحصیلی مورد نیاز در اردیبهشت ۱۴۰۲ برگزار می‌شود