آرشیو ماهانه

تیر 1401

برنامه کاری مناطق عملیاتی

برنامه کاری مناطق عملیاتی خارج از شهر شرکت مناطق نفتخیز جنوب و شرکت های تابعه تا پایان سال به صورت آزمایشی تغییر یافت

کارکنان پیمانکاری ملی حفاری

کارکنان پیمانکاری ملی حفاری دور از شهرها و اجتماع، همچنان گرفتار مدیریت غیرانسانی هستند و ارواح انگلیسی ها، مدیران نفتی…

فوق العاده تخصصی شغل

فوق العاده تخصصی شغل قراردادیها در مناطق عملیاتی پرداخت می‌شود با فرمول محاسبه این فوق العاده و ضریب مدرک تحصیلی

مددی معاون وزیر نفت

مددی معاون وزیر نفت رزومه دارد و این پاسخ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت است که در جوابیه ای به اقدامات…

افزایش حقوق کارکنان دولت

افزایش حقوق کارکنان دولت با ۳۸% تورم، ۱۰% در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب شد که هنوز در دولت ابلاغ و اجرا نشده است

گواهی جبهه ایثارگران نفت

گواهی جبهه ایثارگران نفت پس از استعلام، نتیجه آن به مدیران منابع انسانی چهار شرکت اصلی وزارت نفت اعلام شد