آرشیو ماهانه

اردیبهشت 1402

وام مسکن وزارت نفت

وام مسکن وزارت نفت به چه کسانی پرداخت می‌شود و شرایط دریافت ودیعه مسکن برای کارمندان جدیدالاستخدام چیست

بیمه تکمیلی وزارت نفت

بیمه تکمیلی وزارت نفت در سال ۱۴۰۲ باز شرکت بیمه البرز رسید و قرارداد یکسال با جزئیات آن ابلاغ شد به شرکتهای تابعه ابلاغ…

بهداشت و درمان صنعت نفت

بهداشت و درمان صنعت نفت طی یک تفاهم‌نامه خدمات بهداشت و درمان نفت به برخی شرکتهای واگذارشده را تمدید کرد

بک پی ماده ۱۰ به کجا رسید

بک پی ماده ۱۰ کارکنان رسمی نفت برای پرداخت در مسیر ذخیره‌سازی قرار می‌گیرد تا از بروز مشکلات تامین اعتبار جلوگیری شود

حقوق کارکنان پارس جنوبی

حقوق کارکنان پارس جنوبی از گلویشان پایین نمی‌رود وقتی برای استرداد مالیات اضافی کسر شده چنین تعهدی را امضاء کنند

برگشت مالیات اضافی

برگشت مالیات اضافی در پارس جنوبی برای ۱۸ سال گذشته با تکمیل فرم درخواست، توسط کارکنان رسمی و قراردادی خواهد بود

استخدام ایثارگران بند دال

استخدام ایثارگران بند دال قانون بودجه ۱۴۰۰ و بند واو قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ابهاماتی دارد که مدیر محترم منابع انسانی شرکت…