مرور برچسب

کارکنان قراردادی نفت

آموزش در وزارت نفت

آموزش در وزارت نفت در بدو استخدام یا تبدیل‌وضعیت به رسمی با محتوای آموزشی در سامانه آموزش مرکزی شرکت ملی نفت

لیست مناطق جنگی تغییر کرد

لیست مناطق جنگی تغییر کرد و استان بوشهر به لیست مناطق عملیاتی برگشت + آخرین لیست مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس

افزایش حقوق سال ۱۴۰۱

افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ وزارت نفت طبق مصوبه شورای عالی کار و دستورالعمل نحوه اجرای آن، به شرکتهای تابعه وزارت نفت ابلاغ شد.