مرور برچسب

تبدیل‌وضعیت ایثارگران

سمت سازمانی وزارت نفت

سمت سازمانی وزارت نفت در بازار سیاه به اوج فساد خود رسیده و تخریب سرمایه انسانی صنعت نفت، تنها حاصل آن خواهد بود

فرمهای گزینش وزارت نفت

فرمهای گزینش وزارت نفت را از سایت نفت‌آوران دانلود کنید و پس از چاپ طبق راهنمای که در ادامه مطلب آمده است، آنرا تکمیل…