مرور برچسب

افزایش حقوق

جدول بدو استخدام نفت

جدول بدو استخدام نفت از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۴۰۱ و ابلاغیه ای در مورد اجرای صحیح ماده ۱۰ نفت به چهار شرکت اصلی ابلاغ شد

افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۲

افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۲ بدلیل تعیین نشدن عدد سبد معیشت هنوز مشخص نیست و تاخیر در تعیین آن عمدی به نظر می‌رسد

صندوق بازنشستگی نفت

صندوق بازنشستگی نفت رنگ شد و قصد دارند با یادآوری شرینی‌های گذشته، بازنشستگان و یادگاران صنعت نفت را هم رنگ کنند

ماده ده قانون نفت

ماده ده قانون نفت ، انگیزه‌ای برای حفظ متخصصان وزارت نفت بود که تصویب و تأیید و ابلاغ شد، اما تا امروز به اجرا نرسیده…

افزایش حقوق سال ۱۴۰۱

افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ وزارت نفت طبق مصوبه شورای عالی کار و دستورالعمل نحوه اجرای آن، به شرکتهای تابعه وزارت نفت ابلاغ شد.

حقوق کارکنان قراردادی نفت

حقوق کارکنان قراردادی نفت در اسفند سال ۱۴۰۰ اشتباهاتی داشت. چرا برخی کارکنان قراردادی نفت آیتم‌های جدید را در اسفندماه…