مرور برچسب

اخبار ایثارگران نفت

ایثارگران وزارت نفت

ایثارگران وزارت نفت پس از اینکه به صورت رسمی استخدام شدند هیچگونه ارتباط مالی با شرکتهای پیمانکاری نخواهند داشت

بازنشستگان چند دسته اند

بازنشستگان چند دسته اند و کدام گروه از بازنشستگان صنعت نفت از امکانات و خدمات رفاهی بی بهره یا کم بهره هستند

نیروهای حجمی شرکت نفت

نیروهای حجمی شرکت نفت طبق نظر حقوقی مجلس با استناد به ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری واجد شرایط تبدیل‌وضعیت ایثارگران…

گواهی جبهه ایثارگران نفت

گواهی جبهه ایثارگران نفت پس از استعلام، نتیجه آن به مدیران منابع انسانی چهار شرکت اصلی وزارت نفت اعلام شد

تبدیل وضعیت ایثارگران

تبدیل وضعیت ایثارگران بند دال پس از ۳ ماه به رسمی‌قطعی بلامانع است که این موضوع در مورد سال ۹۵ به قبل، متفاوت است