مرور برچسب

آخرین لیست مناطق جنگی

حق مناطق جنگی

حق مناطق جنگی برای کسانی که بعد از دوران جنگ تحمیلی مشغول بکار شدند طبق رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حذف شد

لیست مناطق جنگی تغییر کرد

لیست مناطق جنگی تغییر کرد و استان بوشهر به لیست مناطق عملیاتی برگشت + آخرین لیست مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس