مرور رده

کارکنان صنعت نفت

افزایش حقوق ۱۴۰۱

افزایش حقوق ۱۴۰۱ دوباره خبرساز شد و به نظر می‌رسد سازمان برنامه و بودجه قصد ایجاد تأخیر و تغییر در اجرای قانون را دارد

کارکنان ملی حفاری در طوفان

کارکنان ملی حفاری در طوفان اقتصادی کشور در حال مبارزه و ایثار هستند اما با بی‌کفایتی مسئولین، قربانی مراسم چربی‌خورون…