مهدی علیمددی معاون وزیر نفت

پرداخت نفت کارت کارکنان پیمانکاری

مهدی علیمددی معاون وزیر نفت گفت:
شرکتهای تابعه وزارت نفت مشغول انجام ساز و کار و محاسبه بار مالی نفت کارت کارکنان پیمانکاری هستند
تا در قراردادهای آنها لحاظ شود
وی همچنین در ادامه گفت:
قرارداد برخی شرکتهای پیمانکاری رو به اتمام است
و مبلغ این قراردادها اجازه پرداخت نفت کارت را نمی‌دهد
بنابراین این شرکتها در قرارداد جدیدشان،
نفت کارت را به کارکنان پیمانکاری خود پرداخت خواهند کرد

نظرات بسته شده است.