محسن باقری نماینده کارگران در شورای عالی کار

موافقت دولت با ترمیم دستمزد کارگران

محسن باقری نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت:
طبق اخباری که از بدنه دولت به گوش می‌رسد
ایشان خواهان ترمیم مزد کارگران هستند
اما وزارت کار به لجبازی با کارگران می‌پردازد
و حتی از برگزاری جلسه ای در این خصوص هم طفره می‌رود. ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

نظرات بسته شده است.