قالیباف رئیس مجلس

همسانسازی حقوق بازنشستگان

قالیباف رئیس مجلس گفت: در مورد همسانسازی حقوق بازنشستگان با دولت در حال رایزنی هستیم

نظرات بسته شده است.