عباس گودرزی نماینده مجلس

تعیین تکلیف طرح ساماندهی کارکنان دولت

عباس گودرزی نماینده مجلس گفت: تمام تلاشمان را می‌کنیم تا طرح ساماندهی تا قبل از پایان کار مجلس یازدهم تعیین تکلیف شود

ایرادات مجمع تشخیص مربوط به این است که سازمان اداری و استخدامی معتقد بوده اجرای این طرح بار مالی خواهد داشت؛
این در حالیست که ما در کمیسیون اجتماعی مجلس عقیده داریم که این طرح بار مالی ندارد
بلکه باعث کاهش هزینه‌ها هم می‌شود چون با حذف پیمانکاران و واسطه‌ها، دستمزدها مستقیم به خودِ کارگران پرداخت می‌شود

نظرات بسته شده است.