سید صولت مرتضوی وزیر کار

ترمیم حقوق کارگران

سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:
در حال بررسی موضوع ترمیم حقوق کارگران هستیم
و هفته آینده اطلاع رسانی خواهیم کرد

نظرات بسته شده است.