حاجی بابایی نماینده مجلس

چهل سوراخ به این سبد زده شد

حاجی بابایی نماینده مجلس گفت: متاسفانه یه عده ای شروع کردند خودشان را از این قانون مجزا کردند

چهل دستگاه خود را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کرده‌اند، یعنی تحت قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند

وقتی قانون است یعنی نباید استثنا باشد؛ اما فلان سازمان بلند می‌شد می‌گفت باید من مستقل باشم و ما هم مخالفت می‌کردیم اما در نهایت می‌گفتند اگر اینکار نشود مشکل ایجاد می‌شود و از مجلس رأی گرفتند

نظرات بسته شده است.