مرور برچسب

کارکنان رسمی نفت

افزایش حقوق کارکنان دولت

افزایش حقوق کارکنان دولت با ۳۸% تورم، ۱۰% در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب شد که هنوز در دولت ابلاغ و اجرا نشده است

ماده ۱۰ نفت

ماده ۱۰ نفت پس از سالها اسارت در دستان ژنرالهای متوهم، آزاد شد و با حق‌طلبی ذینفعان، قوانین نفت به شرح زیر اجرایی می‌شود