مرور برچسب

هیات امنای صندوق نفت

مستمری بازنشستگان نفت

مستمری بازنشستگان نفت چرا باید طبق لایحه بودجه دولت باشد در حالی که از بدو تأسیس تاکنون هیچ سهمی از این بودجه دولت…