مرور برچسب

مصوبه شورای عالی کار ۱۴۰۱

افزایش حقوق کارگران

افزایش حقوق کارگران دولتی در لایحه بودجه رد شد و دولت از موافقت خود در شورای عالی کار با افزایشات سال ۱۴۰۱ پشیمان شده…