مرور برچسب

مدیران بی‌کفایت

خام فروشی نفت

خام فروشی نفت به مفت فروشی رسیده و این حرکت، مبارزه با تحریم‌ها نیست بلکه ورود به دام دزدان خارجی و داخلی کشور است

ضایعات دولت روحانی

ضایعات دولت روحانی همچنان می‌تازند و با آلارم‌های کاذب، مردم و مسئولین را با قصه عبور از زمستان فریب می‌دهند