مرور برچسب

علی مددی معاون وزیر نفت

ایثارگران وزارت نفت

ایثارگران وزارت نفت پس از اینکه به صورت رسمی استخدام شدند هیچگونه ارتباط مالی با شرکتهای پیمانکاری نخواهند داشت

نیروهای پیمانی وزارت نفت

نیروهای پیمانی وزارت نفت تابع چه قراردادی هستند و قرارداد کارمندان نفت چرا کاملاً یکطرفه است و حقوق کارمند را نادیده…

افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۲

افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۲ بدلیل تعیین نشدن عدد سبد معیشت هنوز مشخص نیست و تاخیر در تعیین آن عمدی به نظر می‌رسد

آخرین اخبار ماده ۱۰

آخرین اخبار ماده ۱۰ از بازنگری تا اجرای کامل آن، از زبان علی مددی معاون وزیر نفت در بازدید از مناطق عملیاتی گچساران

نفت کارت شرکت نفت

نفت کارت شرکت نفت در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت و هرچند قیمت کالاهای اساسی افزایش زیادتری داشته است اما بهبود خوبی نسبت به…