مرور برچسب

شرکت ملی نفت

بن کارت شرکت نفت

بن کارت شرکت نفت در برخی شرکت‌ها به مرحله اجرا رسید و در همین خصوص سوالات و ابهاماتی برای کارکنان ایجاد شده است

بیمه تکمیلی وزارت نفت

بیمه تکمیلی وزارت نفت در سال ۱۴۰۲ باز شرکت بیمه البرز رسید و قرارداد یکسال با جزئیات آن ابلاغ شد به شرکتهای تابعه ابلاغ…

باج وزارت نفت به گمرک

باج وزارت نفت به گمرک در کدام بازدید نمایندگان مجلس و مسئولین از عسلویه دیده می‌شود وقتی بازدیدها vip و از قبل تعریف شده…