مرور برچسب

دکل‌های حفاری

کارکنان پیمانکاری ملی حفاری

کارکنان پیمانکاری ملی حفاری دور از شهرها و اجتماع، همچنان گرفتار مدیریت غیرانسانی هستند و ارواح انگلیسی ها، مدیران نفتی…

کارکنان ملی حفاری در طوفان

کارکنان ملی حفاری در طوفان اقتصادی کشور در حال مبارزه و ایثار هستند اما با بی‌کفایتی مسئولین، قربانی مراسم چربی‌خورون…