مرور برچسب

دولت سید ابراهیم رئیسی

پاداشهای مناسبتی کارمندان

پاداشهای مناسبتی کارمندان در سال ۱۴۰۲ از شهریور تا پایان سال در ۴ ماه قرار دارد و پرداخت پاداشهایی که در ۵ ماه نخست سال…

افزایش حقوق کارکنان دولت

افزایش حقوق کارکنان دولت با ۳۸% تورم، ۱۰% در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب شد که هنوز در دولت ابلاغ و اجرا نشده است