مرور برچسب

حسین نژاد تدوین وزارت نفت

ترمیم حقوق کارکنان دولت

ترمیم حقوق کارکنان دولت در قانون اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ که اشتباه اجرا شد با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اصلاح…

سقف حقوق کارکنان نفت

سقف حقوق کارکنان نفت در مناطق گرمسیر جنوب در مسیر جدیدی توسط اداره کل تدوین وزارت نفت برای مشاغل اصلی تخصصی ایجاد شد