مرور برچسب

حذف تبصره ۲ بند ۳ مصوبه هیات وزیران

تبصره ماده ۱۲۴

تبصره ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری چه گفته است و کارکنان تابع قانون کار وزارت نفت چه ارتباطی با آن دارند!؟

اصلاح افزایش حقوق ۱۴۰۱

اصلاح افزایش حقوق ۱۴۰۱ کارکنان تابع قانون کار با یک شرط، به سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی ابلاغ شد