مرور برچسب

جواد اوجی وزیر نفت

نیروهای پیمانی وزارت نفت

نیروهای پیمانی وزارت نفت تابع چه قراردادی هستند و قرارداد کارمندان نفت چرا کاملاً یکطرفه است و حقوق کارمند را نادیده…

بک پی ماده ۱۰ به کجا رسید

بک پی ماده ۱۰ کارکنان رسمی نفت برای پرداخت در مسیر ذخیره‌سازی قرار می‌گیرد تا از بروز مشکلات تامین اعتبار جلوگیری شود