مرور برچسب

تبدیل وضعیت

تبدیل وضعیت ایثارگران

تبدیل وضعیت ایثارگران بند دال پس از ۳ ماه به رسمی‌قطعی بلامانع است که این موضوع در مورد سال ۹۵ به قبل، متفاوت است