مرور برچسب

تبدیل وضعیت ایثارگران

استخدام ایثارگران بند دال

استخدام ایثارگران بند دال قانون بودجه ۱۴۰۰ و بند واو قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ابهاماتی دارد که مدیر محترم منابع انسانی شرکت…

حذف شرط سنی برای ایثارگران

حذف شرط سنی برای ایثارگران بند دال انجام شد و وزارت نفت با تبدیل‌وضعیت همه مشمولان بند دال تبصره ۲۰ بدون شرط سنی موافقت…

ایثارگران موظفی

ایثارگران موظفی با ابلاغ و اجرای این اصلاحیه سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان، تبدیل وضعیت خواهند شد

رانندگان خودروهای استیجاری

رانندگان استیجاری وزارت نفت که ایثارگری دارند طبق دستورالعمل اجرایی بند دال تبصره ۲۰ ابلاغیه وزیر نفت، در سامانه ایثار…