مرور برچسب

بک پی مالیات بازنشستگان نفت

برگشت مالیات اضافی

برگشت مالیات اضافی در پارس جنوبی برای ۱۸ سال گذشته با تکمیل فرم درخواست، توسط کارکنان رسمی و قراردادی خواهد بود

مالیات حقوق کارکنان نفت

مالیات حقوق کارکنان نفت از سال ۱۴۰۱ مانند سابق محاسبه می‌شود اما همچنان موظف به برگرداندن مالیات اضافه سالهای قبل هستند