مرور برچسب

بند واو ماده ۴۴

آموزش در وزارت نفت

آموزش در وزارت نفت در بدو استخدام یا تبدیل‌وضعیت به رسمی با محتوای آموزشی در سامانه آموزش مرکزی شرکت ملی نفت

ایثارگران موظفی

ایثارگران موظفی با ابلاغ و اجرای این اصلاحیه سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان، تبدیل وضعیت خواهند شد

تبدیل وضعیت ایثارگران

تبدیل وضعیت ایثارگران بند دال پس از ۳ ماه به رسمی‌قطعی بلامانع است که این موضوع در مورد سال ۹۵ به قبل، متفاوت است

آموزش ایثارگران وزارت نفت

آموزش ایثارگران وزارت نفت شروع شد و برنامه آموزشی ایثارگران قراردادی که به صورت مجازی و آنلاین خواهد بود، ابلاغ شد