مرور برچسب

بازنشستگان و بازماندگان نفت

بازنشستگان وزارت نفت

بازنشستگان وزارت نفت به ادغام صندوق بازنشستگی نفت با صندوق های دیگر معترض هستند و به شدت نگران امنیت آن شده‌اند

مستمری بازنشستگان نفت

مستمری بازنشستگان نفت چرا باید طبق لایحه بودجه دولت باشد در حالی که از بدو تأسیس تاکنون هیچ سهمی از این بودجه دولت…