مرور برچسب

ایثارگران وزارت نفت

ایثارگران موظفی

ایثارگران موظفی با ابلاغ و اجرای این اصلاحیه سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان، تبدیل وضعیت خواهند شد

آموزش ایثارگران وزارت نفت

آموزش ایثارگران وزارت نفت شروع شد و برنامه آموزشی ایثارگران قراردادی که به صورت مجازی و آنلاین خواهد بود، ابلاغ شد