مرور برچسب

ایثارگران شرکتی نفت

گواهی جبهه ایثارگران نفت

گواهی جبهه ایثارگران نفت پس از استعلام، نتیجه آن به مدیران منابع انسانی چهار شرکت اصلی وزارت نفت اعلام شد

فرمهای گزینش وزارت نفت

فرمهای گزینش وزارت نفت را از سایت نفت‌آوران دانلود کنید و پس از چاپ طبق راهنمای که در ادامه مطلب آمده است، آنرا تکمیل…