مرور برچسب

افزایش حقوق ۱۴۰۱

ماده ۱۰ وزارت نفت

ماده ۱۰ وزارت نفت در دفتر رئیس جمهور و لایحه دوفوریتی افزایش مجدد حقوق سال ۱۴۰۱ در مجلس، به ابلاغ و اجرا نزدیک می‌شوند

اخبار وزارت نفت

اخبار وزارت نفت از جمله تکمیل افزایشات ۱۴۰۱ بازنشستگان و کارمندان رسمی و حق تخصصی قراردادیها و ساماندهی پیمانکاریها و…

تبصره ۱۲ قانون بودجه

تبصره ۱۲ قانون بودجه از دستور کار دولت خارج شد و متن فعلی آن به قوت خود باقی است و سازمان برنامه و بودجه در بدتر کردن آن…

افزایش حقوق سال ۱۴۰۱

افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ وزارت نفت طبق مصوبه شورای عالی کار و دستورالعمل نحوه اجرای آن، به شرکتهای تابعه وزارت نفت ابلاغ شد.