مرور برچسب

افزایش حقوق قراردادیها

تبصره ماده ۱۲۴

تبصره ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری چه گفته است و کارکنان تابع قانون کار وزارت نفت چه ارتباطی با آن دارند!؟

حقوق کارکنان قراردادی نفت

حقوق کارکنان قراردادی نفت در اسفند سال ۱۴۰۰ اشتباهاتی داشت. چرا برخی کارکنان قراردادی نفت آیتم‌های جدید را در اسفندماه…