مرور برچسب

افزایش حقوق قراردادیهای نفت

افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۲

افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۲ بدلیل تعیین نشدن عدد سبد معیشت هنوز مشخص نیست و تاخیر در تعیین آن عمدی به نظر می‌رسد

اصلاح افزایش حقوق ۱۴۰۱

اصلاح افزایش حقوق ۱۴۰۱ کارکنان تابع قانون کار با یک شرط، به سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی ابلاغ شد