مرور برچسب

استخدام

آزمون استخدام وزارت نفت

آزمون استخدام وزارت نفت پس از ۱۰ سال با شرایط سنی و رشته‌های تحصیلی مورد نیاز در اردیبهشت ۱۴۰۲ برگزار می‌شود