مرور رده

کارکنان رسمی وزارت نفت

نیروهای پیمانی وزارت نفت

نیروهای پیمانی وزارت نفت تابع چه قراردادی هستند و قرارداد کارمندان نفت چرا کاملاً یکطرفه است و حقوق کارمند را نادیده…

وام مسکن وزارت نفت

وام مسکن وزارت نفت به چه کسانی پرداخت می‌شود و شرایط دریافت ودیعه مسکن برای کارمندان جدیدالاستخدام چیست

بیمه تکمیلی وزارت نفت

بیمه تکمیلی وزارت نفت در سال ۱۴۰۲ باز شرکت بیمه البرز رسید و قرارداد یکسال با جزئیات آن ابلاغ شد به شرکتهای تابعه ابلاغ…

بهداشت و درمان صنعت نفت

بهداشت و درمان صنعت نفت طی یک تفاهم‌نامه خدمات بهداشت و درمان نفت به برخی شرکتهای واگذارشده را تمدید کرد

بک پی ماده ۱۰ به کجا رسید

بک پی ماده ۱۰ کارکنان رسمی نفت برای پرداخت در مسیر ذخیره‌سازی قرار می‌گیرد تا از بروز مشکلات تامین اعتبار جلوگیری شود

حقوق کارکنان پارس جنوبی

حقوق کارکنان پارس جنوبی از گلویشان پایین نمی‌رود وقتی برای استرداد مالیات اضافی کسر شده چنین تعهدی را امضاء کنند

برگشت مالیات اضافی

برگشت مالیات اضافی در پارس جنوبی برای ۱۸ سال گذشته با تکمیل فرم درخواست، توسط کارکنان رسمی و قراردادی خواهد بود

ماده ۱۰ وزارت نفت

ماده ۱۰ وزارت نفت در دفتر رئیس جمهور و لایحه دوفوریتی افزایش مجدد حقوق سال ۱۴۰۱ در مجلس، به ابلاغ و اجرا نزدیک می‌شوند