آرشیو مطالب

عبدالحسین بیات چوب اشتباه وزیر کار را خواهد خورد؟

عبدالحسین بیات رئیس هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی صنعت نفت، در پی دفاع از استقلال این صندوق، آیا چوب…

ایثارگران وزارت نفت

ایثارگران وزارت نفت پس از اینکه به صورت رسمی استخدام شدند هیچگونه ارتباط مالی با شرکتهای پیمانکاری…

هیات امنا صندوق بازنشستگی نفت

هیات امنا صندوق بازنشستگی نفت در دولت روحانی طوری طراحی شد تا در دولت مردمی و انقلابی رئیسی به مرحله…

مدد کارت کارکنان پیمانکاری

مدد کارت کارکنان پیمانکاری وزارت نفت در شرکت ملی نفت گم شد و مشخص نیست چه کسانی بند ۵ قسمت دال را…

بازنشستگان چند دسته اند

بازنشستگان چند دسته اند و کدام گروه از بازنشستگان صنعت نفت از امکانات و خدمات رفاهی بی بهره یا کم…

مددکارت وزارت نفت

مددکارت وزارت نفت برای خرید کالای داخلی که طبق بند ۵ قسمت (ب) مصوبه شورای اداری و استخدامی وزارت نفت…

فروشگاههای نفت شروع بکار می‌کنند

فروشگاههای نفت در مصوبه ای قابل تقدیر، پس از سالها تعطیلی، جهت تأسیس و احیاء، در دستور کار شرکت ملی…

صندوق بازنشستگی صنعت نفت

صندوق بازنشستگی صنعت نفت با ورود طمع دیگران منحرف شد و دیگر خبری از انواع خدمات و رفاه و آسایش خاطر…

ایثارگری موظفی کارکنان دولت

ایثارگری موظفی کارکنان دولت شاغل در مناطق عملیاتی در دوران دفاع مقدس، مستحق برخورداری از مزایای…

مزایای رفاهی بانک ها

مزایای رفاهی بانک ها در حالی برای بازنشستگان بانک‌ ها افزایش می‌یابد که بانک‌ ها نگهبان پول ملت…