حق مناطق جنگی

حق مناطق جنگی برای کسانی که بعد از دوران جنگ تحمیلی مشغول بکار شدند طبق رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حذف شد

حق مناطق جنگی طبق ماده ۱۱۲ برنامه پنجساله ششم توسعه کشور برای جبران عقب ماندگی‌های مناطق جنگی است
و قانون خدمات رسانی جامع به ایثارگران نیست
معاونت منابع انسانی قوه قضائیه با استناد به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخه ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ به رؤسای دادگستری استان‌های مناطق جنگی، نامه‌ای ارسال کرده است.
استان‌های آذربایجان غربی، ایلام، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان و کرمانشاه
نوع نگارش این نامه قاطعیت در حذف حق مناطق جنگی را نشان می‌دهد
و مسئولینی که برخلاف این عمل کنند
به انفصال از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شوند.

بخشی از متن این نامه معاونت منابع انسانی قوه قضائیه به رؤسای کل دادگستری این استان‌ها

براساس رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،
مزایا و فوق‌العاده مناطق عملیاتی
(مزایای مقرر در بندهای «ث» و «ج» ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه)
به کارکنانی که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته‌اند،
اعم از اینکه کارمندان فوق در حال حاضر مشغول به خدمت باشند
و یا به هر نحوی از خدمت منفک شده باشند،

قابل تسری نیست.
بدیهی است کارمندانی که در فاصله زمانی یاد شده،
صرفاً در مناطق عملیاتی دفاع مقدس اشتغال به کار داشته‌اند؛
در شمول بهره‌مندی از امتیازات مقرر قانونی معنون بوده
و در نتیجه از شمول رأی هیأت عمومی خارج می‌باشند.

این نامه به زبان ساده

کارکنانی که بعد از سال ۱۳۶۷ در این مناطق جنگی مشغول به کار شده‌اند
مشمول دریافت حق مناطق جنگی نیستند
و این فوق العاده فقط برای کسانی است
که در دوران جنگ شروع به کار کرده‌اند.

توضیحات نفت آوران

این افراد قانون برنامه ششم توسعه را با قانون خدمات رسانی به ایثارگران اشتباه گرفته‌اند.
ماده ۱۱۲ به منظور جبران عقب ماندگی ها در این مناطق است
و مزایای ایثارگری نمی‌باشد.
برنامه توسعه برای اقدامات امروز و فرداست
و برنامه‌های توسعه کشور را برای دوران ابتدای انقلاب ننوشته‌اند.
ماده ۱۱۲ برای حفظ کارکنان و متخصصان دولت در این مناطق کم‌برخوردار، تصویب شد
کار در مناطق جنگی که هنوز از توسعه و آبادانی بی‌بهره هستند
سختیهای خود را دارد
و ماده ۱۱۲ در برنامه توسعه برای ایجاد انگیزه و حفظ این کارکنان تصویب شد.
شهرستان‌هایی که بدلیل جنگ خسارت دیدند
و از توسعه عقب ماندند
و امروز با کمترین امکانات یا بدون امکانات شهری هستند.
در ماده ۱۱۲ برنامه ششم توسعه کشور
به تاریخ دوران دفاع مقدس اشاره شد
برای تعیین مناطق و شهرهایی که بدلیل جنگ دچار خسارت شدند
و تا امروز نسبت به شهرهای دیگر از توسعه و امکانات کمتری برخوردار هستند.

متاسفانه برخی این تاریخ شروع و پایان جنگ را محور اجرای برنامه توسعه کشور کرده‌اند

توسعه این شهرها و مناطق جنگی،
در برنامه ششم توسعه کشور پیش‌بینی شد
و برای توسعه به نیروی انسانی نیاز است
در ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه برای ایجاد انگیزه و حفظ کارکنان در این مناطق، مزایایی در نظر گرفتند.
تاریخ دوران جنگ برای تعیین مناطق و شهرهای جنگی کم‌برخوردار ذکر شد
اما متاسفانه با تفسیر غلط، بازه زمانی جنگ را محور اجرای این قانون کردند.
تا کارکنان در این مناطق، از این مزایا محروم شوند.
باید از این افراد متولی این امور در تهران پرسید
آیا تفاوتی بین محل کار کارمند دادگستری در تهران با کارمند دادگستری در خوزستان و سیستان و بلوچستان و مناطق و شهرهای عملیاتی نیست!؟
یعنی این کارکنان در مناطق و شهرهایی با کمترین امکانات،
در برنامه توسعه کشور با کارکنان در شهرهای برخوردار، یکسان هستند!؟

شهرستان‌های مشمول حق مناطق جنگی

ضمناً طبق بند «ب» ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، این مزایا تا سطح شهرستان می‌باشد
یعنی کارکنان در هر شهر و نقاطی از شهرستان طبق لیست مناطق جنگی، مشمول حق مناطق جنگی هستند.
بنابراین طبق بند «ب» و «پ» ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه،
در لیست مناطق جنگی، شهرستان مشخص گردید
پس تمام نقاط و شهرهای آن شهرستان مشمول هستند.
در ادامه این مطلب رسانه خبری نفت‌آوران عین متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص را مطالعه نمایید.

رای هیأت عمومی

الف. تعارض در آراء محرز است.

ب. اولاً براساس ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب سال ۱۳۹۵ و بندهای (ث) و (ج) آن : «به منظور جبران عقب ماندگیهای استانهای مناطق عملیاتی دفاع مقدس : … ث)
سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور
موظّفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق العاده پیش‌بینی شده در بند (۱) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشـوری
برای کارکـنان شاغـل در این مناطـق از سـال اول اجرای قـانون برنامه تأمین و اعمـال نمـایند.

ج) سـازمان برنامه و بودجه کشـور و سـازمان اداری و استخـدامی کشور
مکلّـفند نسبت به صـدور احکـام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس
برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور
از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند»
و براساس قانون تفسیر بند «ج» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب سال ۱۳۹۹ مقرر شده است
که منظور از شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس موضوع بند (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵،

کلّیه مستخدمانی هستند که از زمان شروع دفاع مقدس در آن مناطق اشتغال داشته یا دارند

و با توجه به اینکه براساس بند (الف) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران،
ستاد کل نیروهای مسلّح موظّف شده است
تا محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید
و رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح به موجب بند ۳ نامه شماره ۱۲۸؍۱۳۳۳؍۰۲؍۳۶۱۰ مورخ ۳؍۶؍۱۳۹۹
که در اجرای حکم مقرر در بند قانونی مذکور و در مقام تعیین محدوده‌ مکانی و زمانی مناطق عملیاتی صادر شده
دوران دفاع مقدس را از ۳۱؍۶؍۱۳۵۹ تا ۲۷؍۵؍۱۳۶۷ اعلام کرده است،
بنابراین قانون تفسیر بند «ج» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب سال ۱۳۹۹ و نامه مذکور رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح دلالت بر این دارند
که مزایای مقرر در بندهای (ث) و (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

قابل تسری به مستخدمینی نیست که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته‌اند،

اعم از اینکه مستخدمین فوق در حال حاضر مشغول به خدمت باشند
و یا به هر نحوی از خدمت منفک شده باشند.
بنا به مراتب فوق، آرای شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۴۴۷۲ مورخ ۱۰؍۷؍۱۴۰۰ و شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۴۶۰۷ مورخ ۱۰؍۷؍۱۴۰۰ (صادر شده از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری)
که در مقام رسیدگی به شکایات افراد دسته اخـیرالذکر بر رد شکـایت اصـدار یافته‌اند،
در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند.
این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: سامانه ساعد

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
شماره: پ ن ۱۴۰۱/۷۸

از توجه و همراهی شما سپاسگزارم
صدای خود را از طریق این رسانه به گوش معدود مسئولین دلسوز نظام برسانید.
همراهی شما با این سایت و اینستاگرام نفت‌آوران باعث می‌شود،
مسئولین نتوانند مشکلات شما را نادیده بگیرند.

حمایت شما از رسانه خودتان، باعث قدرت و تاثیرگذاری بیشتر کارکنان و بازنشستگان می‌شود.

عضویت در اینستاگرام نفت آوران

اخبار بیشتر و جزئیات امور کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت (اداری و مالی) را در اینستاگرام نفت‌آوران ببینید

عضویت
15 نظرات
 1. حمید رضا می گوید

  معلوم نیست که چی به چیه ؟ یه روز نامه و ابلاغیه برای اجرای یه کار و فرداش دستورالعمل و اصلاحیه برا توقف ، کی به کیه و چی به چیه ؟

  1. masood می گوید

   دیوان محترم عدالت اداری لطفاً به اصل موضوع ماده ۱۰توجه کنید بعد اقدام به رأی بنمایید شما دیوان عدالت هستید!

   1. عبدالواحد باوی می گوید

    مزایای مناطق جنگی بعد از چندین سال …

 2. یونسعلی حسنعلی پور می گوید

  سلام به دست اندکاران سایت نفت اوران وتمامی رسانهای خبری نفتی وسلام به وزیر نفت دولت مردمی دولت سیزدهم وهمکارانشان در زیر مجموعه نفت از جمله صندوقهای بازنشتگی وتندگویان وزارت نفت اقای وزیر از ورود شما به وزارت نفت اخبارها وقولهای زیادی شنیده ایم از جمله شتاب دهی در خدمات اما جناب اقای اوجی چنین شتابی دیده نشده هیچی کارها حتی مثل دولت تدبیر وامید ووزارتی جناب اقای بیژن نامدار زنگنه انجام نمیگیرد اقای اوجی من بازنشته ورزمنده خدمت شما وهمکارانتان عرض میکنم در صندوق بازنشتگی بهبهان کارهای بروز وحتی ده روز وپانزده روزه همه انجام نمیگیرد اقای اوجی من بازنشته متقاضی وام جامع وتندگویان بوده ام واگر بتاریخ در خواستهای من بازنشته ورزمنده توجه بشود که هنوز ثبت سیستم نشده نزدیک به دوماه درخواست من در این صندوق خاک میخورد وهر بار که تماس میگیرم میگویند صندوق پول نداره اقای وزیر شما وهمکارانتان در دولت مردمی از فروش خوب نفت میگویید واز وصول به موقع درامدهای نفتی ودرامدهای شرکتهای وابسته میگویید واز اوردن پولهای بلوکه شده میگویید چرا برای وام ضروری ده میلیون ووام تندگویان که با سرماییه شاغلین وبازنشتگان هست صندوق بهبهان میگوید پول نیست اقای وزیر چرا درخواستها بروز ثبت سیستم نمیشود که من بازنشته وامثال من بدانیم درخواستمان رفته در سیستم ودر نوبت قرارگرفته چرا چنین نمشود در صندوق بازنشتگی بهبهان اقای اوجی من بازنشته 526681 که هم زمان خدمت وهم زمان بسیجی دارای مدارک رزمندگی هستم وگواهی ها در بسیج صنعت نفت وامور رزمندگان هست حتی دارای کارت ایثار هم هستم که مدارک کامل در سیستم یک پارچه سپاه موجود هست اما اقای وزیر از نظر حقوقی من رزمنده وبازنشته هیچ فرقی بین من وکسانی جبهه ندارند نیست چرا باید چنین باشد اقای اوجی حتی در زمان شاغلی در مناطق نفتی دهلران وموسیان وچشمه خوش بیش از یک سال از حق جنگی برخوردار بوده ام که خودش جز مناطق مرزی وجنگی بوده اقای وزیر در این زمینه چه اقداماتی برای من رزمنده وامثال من دارید لطفا اطلاع رسانی کنید شماها که شعارتان حمایت از رزمندگان وایثارگران هست چه برنامه ای برای ماها دارید یا فقط دل ماها را با این شعارها خوش میکنید اقای وزیر چرا نباید اثار حقوقی داشته باشیم ما رزمنده وایثار وسلام یونسعلی حسنعلی پور

 3. محمدرضا سپاهی می گوید

  دست وردارین تا کی میخاین به این جورچیزا بها بدین طی سه دوره ۳ماهه به جبهه رفتم دوتا کارت پایان خدمت دارم هرکز دنبال مدارک جبهه نرفتم ونخاهم رفت باتوجه به اینکه ۲پسرتحصیلکرده بیکاردارم مالیاتم راهم مثل سایر همکاران عادی پرداخت کردم جنگ ۳۰ ساله تمام شده .

 4. محمدرضا سپاهی می گوید

  البته منظورم خانواده معزز شهدا نیستند.اونها روی سرمون جادارند.

 5. یونسعلی حسنعلی پور 4269312386 می گوید

  سلام ظاهرا سایت نفت اوران دیگر مثل گذشته فعال نیست واخبار واطلاعاتی نفتی نمیدهد چرا ایا مشکلی بوجود امده یا تعطیل شده باتشکر یونسعلی حسنعلی پور

  1. مدیریت می گوید

   سلام، به دلیل انتقادات تحت فشار قرار می‌گیریم و الان هم توان هزینه‌های سلیت رو ندارم و در شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام فعالیم، ان‌شالله سایت بزودی فعال میشه، چون اگر مطلب نزارم، مجوزم باطل میشه

 6. یونسعلی حسنعلی پور می گوید

  سلام گرچه مدتی هست از اطلاع رسانی نفت آوران خبری نسبت اما چون این سایت مورد قبول بوده می نویسم مشکلات را شاید روزی مورد توجه قرار بگیرد من بازنشته کد23 وزارت نفت وجز صندوق بازنشتگی صنعت نفت منطقه بهبهان ورزمنده زمان سربازی وزمان بسیجی ودر زمان شاغلی در شرکت نفت
  مناطق نفت‌خیز جنوب و مناطق نفت مرکزی ایران که مدتی هم در مناطق جنگی دهلران موسیان چشمه خوش دشت عباس بوده ام اما دریغ از دادن مزایایی اینها مخصوصا سربازی و مناطق جنگی در زمان شاغلی از همه اینها بگذریم پاداش این سالهای که بعداز بازنشتگی پیش موعدمی باشد تاکنون که سابقه کاری از 30 سال گذشته وین هم از 60سال عبور کرده خبری از پاداش ویاعقب مانده‌ای ذکر شده بالا نیست از دولت مردان بقولی مردمی ومدیران بقولی انقلابی وتلاشکر در وزارت نفت در راس اقای اوجی وکارفرمایی محترم من بانشته ومدیریت محترم صندوقهای بازنشتگی انتظار بررسی واقدام وعمل را دارم وسلام

 7. علی ۶۵۳۵۲۱ می گوید

  سلام بر وزیر محترم نفت
  با استحضار می رساند ما تعدادی از پرسنل وزارت نفت از یال ۵۹ تا ۶۱ در مناطق جنگی‌ خدمت نمودهو بلا فاصله از ابتدای سال ۶۲ در شرکت استخدام شده ود مناطق عملیاتی شرکت نفت نیز زیر بمباران‌های رژیم عراق مورد اصابت موشک و بمبارانهای هوایی قرار داشتیم اکنون که موضوع فوق العاده مناطق جنگی تحت بررسی وپرداخت می باشد خواهشمند است دستور فر مایبد نسبت به پرداخت فوق العاده مناطق جنگی به اینگونه افراد که بعضا بازنشسته گردیده و یا به رحمت ایزدی پیوسته اقدام لازم مبذول گردد .

  1. عابدین می گوید

   پاسخ چی شد

 8. علی ۶۵۳۵۲۱ می گوید

  سلام همکاران عزیر
  به اطلاع می رساندما از سال ۵۹ تا ۶۱ خدمت نظام را در منطقه جنگی آذربایجان غربی تیپ ۳ مهاباد انجام داده ایم بعد از سال ۶۲ با اعلام آزمون استخدام وزارت نفت با استفاده از آزمون پذیرفته کدر سال ۶۴ در شرکت ملی پخش استخدام شده ایم که همزمان بااشتغال وهمزمان با ادامه جنگ همواره مورد اصابت موشک و بمباران‌های هوایی قرار داشته ایم که تعدادی ازما در انبارهای نفت و تاسیسات وزارت نفت در سطح کشور شهید ،مجروح ویا جانباز گردیده و تعدادی نیز به لطف خداوند همواره در خدمت به کشور و سوخت رسانی فعالیت‌های مستمر داشته و با توجه به مقررات بازنشستگی مربوطه پس از سالها شاغل یا بازنشته گردیده ایم اکنون که مقرر گردیده نسبت بهبرقراری مناطق جنگی اینگونه از ما که در زمان خدمت جنگ مشغول بوده ایم دستور فرمایید نسبت به برقراری فوق العاده جنگی به این همکاران که حق قانونی آنان است اقدام لازم مبذول گردد ،ما ذینفعان از رسانه محترم نفت آوران می خواهیم نسبت به انعکاس موضوع به مراجع مربوطه اقدام نمایند ازهمکارانیکه که در این فاصله ودر زمان جنگ تا پایان جنگ در شرکت اشتغال داشته خواهشمندم موضوع را پی گیری نمایند

 9. کرد می گوید

  سلام همکاران عزیر
  به اطلاع می رساندما از سال ۵۹ تا ۶۱ خدمت نظام را در منطقه جنگی آذربایجان غربی تیپ ۳ مهاباد انجام داده ایم بعد از سال ۶۲ با اعلام آزمون استخدام وزارت نفت با استفاده از آزمون پذیرفته کدر سال ۶۴ در شرکت ملی پخش استخدام شده ایم که همزمان بااشتغال وهمزمان با ادامه جنگ همواره مورد اصابت موشک و بمباران‌های هوایی قرار داشته ایم که تعدادی ازما در انبارهای نفت و تاسیسات وزارت نفت در سطح کشور شهید ،مجروح ویا جانباز گردیده و تعدادی نیز به لطف خداوند همواره در خدمت به کشور و سوخت رسانی فعالیت‌های مستمر داشته و با توجه به مقررات بازنشستگی مربوطه پس از سالها شاغل یا بازنشته گردیده ایم اکنون که مقرر گردیده نسبت بهبرقراری مناطق جنگی اینگونه از ما که در زمان خدمت جنگ مشغول بوده ایم دستور فرمایید نسبت به برقراری فوق العاده جنگی به این همکاران که حق قانونی آنان است اقدام لازم مبذول گردد ،ما ذینفعان از رسانه محترم نفت آوران می خواهیم نسبت به انعکاس موضوع به مراجع مربوطه اقدام نمایند ازهمکارانیکه که در این فاصله ودر زمان جنگ تا پایان جنگ در شرکت اشتغال داشته خواهشمندم موضوع را پی گیری نمایند

 10. یونسعلی حسنعلی پور می گوید

  سلام به همه خبرنگاران سراسر ایران زمین روز خبرنگار بر همه خبرنگاران مبارک بخصوص خبرنگاران رسانها وکانالهای خبری وعزیزان نفت آوران که در حقیقت پیگیر مشکلات هستند واطلاع رسانی خوبی دارند در نهایت به همه کسانی در اطلاع رسانی مشغول هستند به همه وتمامی کسانی در مجازی هم اطلاع رسانی می کنند تبریک می گویم وبه همه خسته نباشید می گویم اما همانطور که اکثریت رسانها وخبرگزاریها وسایت ها وسامانه در این مدت پیامها ونوشتها من رزمنده وبازنشسته نفتی را نشر داده اند تا مقامات دولتی ونفتی وبازرسان سه قوه در جریان بی عدالتی نسبت به من رزمنده در نفت مرکزی آنهم در امور اداری وامور رزمندگان صورت گرفته ودر حال پیگیری هستند از همگان تشکر دارم اما مجددا هم می گویم که چرا وبه چه دلیل مدت بسیجی و جهادی من در سیستم نفت ثبت شده ولی مدت 12ماه جبهه زمان خدمت با ارسال ده ها بار گواهی رزمندگی اما عزیزان امور اداری وامور رزمندکان نفت ووزارت نفت سالهاست این گواهی ثبت نکرده اند ودر این مدت ظلم زیادی به من بازنشسته ورزمنده شده وحالا در 60سالگی باید پیگیر این حرکت باشم چرا سالها این گواهی در نفت خاک خورده وثبت نشده وچرا مقامات نفتی وامور رزمندگان وایثارگران نفتی دم از رزمنده ورزمندگان وایثارگران می زنند ولی در عمل نه اقدامی ونه عملی در طول این سالها نسبت به من صورت نگرفته گرچه ظاهرا اخبارهای خوبی به گوش می‌رسد اما انتظار جدی وویژه دارم از دولت ووزیر نفت نسبت به برکناری کسانی تاکنون سهل انگاری کرده اند صورت بگیرد تا درس عبرتی بشود برای دیگر مدیران که درخواست‌ها گواهی ها رزمنده ورزمندگان را بایگانی نکند مثل گواهی من که سالهاست به جای ثبت در سیستم نفت در ادارات خاک می خورده وسلام یونسعلی حسنعلی پور 526681

 11. عبدالعلی دریس زاده می گوید

  سلام به دست اندر کاران صنعت نفت به استحضار میرساند که اینجانب در زمان جنگ از سال 59تا67در شهر آبادان با نیروهای مسلح همکاری داشتم واز کارکنان پالایشگاه آبادان بودم خواهشمند است حق جنگی را بنا بدهید ممنون

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.