اصلاحیه قانون کار برای امنیت شغلی

اصلاحیه قانون کار به برخی از اعضای کابینه دولت سیزدهم، از جمله وزیر نفت ابلاغ شد تا نظرات خود را اعلام کنند

اصلاح قانون کار با تغییرات اساسی در قرارداد کارکنان تابع قانون کار نهایی شد
دبیر کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت در مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ این پیش نویس اصلاحیه را به مسئولین زیر ابلاغ کرد و یک هفته فرصت اعلام نظر دادند.
۱- جناب آقای اوجی/ وزیر محترم نفت
۲- جناب آقای محرابیان/ وزیر محترم نیرو
۳- جناب آقای بذرپاش/ وزیر محترم راه و شهرسازی
۴- جناب آقای خاندوزی/ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
۵- جناب آقای نیازی/ سرپرست محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت
۶- جناب آقای منظور/ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۷- جناب آقای لطیفی/ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
۸- جناب آقای دهقان/ معاون محترم حقوقی رئیس جمهور

متن ابلاغیه

به پیوست تصویر نامه شماره ۱۱۸۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
در خصوص لایحه اصلاح موادی از قانون کار، مصوب ۱۳۶۹ برای بررسی و اعلام نظر فوری ارسال می‌گردد.
با عنایت به اینکه مطابق ماده (۲۳) آئین نامه داخلی هیئت دولت،
عدم اعلام نظر در موارد فوری در ظرف یک هفته از تاریخ استعلام
به منزله موافقت با پیشنهاد می‌باشد، خواهشمند است دستور فرمایید
چنانچه نظری دارند ظرف مهلت یادشده به همراه (فایل متنی word) به کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی ارسال گردد./ پایان متن نامه

لایحه اصلاحیه قانون کار

قانون کار پس از تصویب این لایحه اصلاحیه به شکل زیر تغییر خواهد کرد

مواد ۷، ۹، ۱۰، ۲۴، ۲۷ و ۱۸۲ قانون کار تغییر خواهند کرد
پس از نظرات اعضای دولت و نهایی شدن این لایحه، نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان نیاز دارد

ماده (۷) قانون کار

قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی که به موجب آن کارگر در قبال حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد
(عبارت “شفاهی” از این قسمت حذف شد)
تبصره ۱- حداکثر مدت موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر چهار سال تعیین می‌گردد

(این تبصره ۱ قبلی “حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید” حذف شد)

ماده (۹) قانون کار

تبصره ۲ به ماده ۹ قانون کار اضافه می‌شود
“تبصره ۲- چنانچه ثابت شود که قرارداد کار مدت موقت به صورت سفید امضاء منعقد شده است، قرارداد مزبور غیرموقت تلقی خواهد شد.”

ماده (۱۰) قانون کار

این متن جدید به عنوان تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون کار جایگزین تبصره ۱ قبلی می‌شود:
“تبصره ۱- قراردادهای کار باید در فرم مخصوصی تنظیم گردد
که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تهیه و در اختیار کارگر و کارفرما قرار می‌گیرد
قرارداد کار در چهار نسخه بوده و یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، یک نسخه نزد تشکل مربوط در کارگاه
و یک نسخه به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تحویل می‌گردد”

تبصره ۲ به ماده ۱۰ قانون کار اضافه می‌شود
“تبصره ۲ – اخذ هرگونه اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات از کارگر ممنوع می‌باشد”

ماده (۲۴) قانون کار

متن جدید ماده (۲۴)
“ماده ۲۴- در صورت خاتمه قرارداد کار، کارفرما مکلف است به کارگر به نسبت مدت کار، مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نماید”

متن قبلی ماده ۲۴ که حذف می‌شود:
(ماده 24- درصورت خاتمه قرارداد كار، كار معين يا مدت موقت، كارفرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد، يكسال يا بيشتر، به كار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه، اعم از متوالي يا متناوب براساس آخرين حقوق مبلغي معادل يكماه حقوق به عنوان مزاياي پايان كار به وي پرداخت نمايد)

ماده (۲۷) قانون کار

هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید
کارفرما حق دارد در صورت “اعلام نظر مثبت کمیته انضباطی” علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یکماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان (حق سنوات) به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید
(قسمت عمده ابتدای پاراگراف دوم ماده ۲۷ قانون کار حذف و این قسمت جایگزین می‌شود)
“چنانچه کارگر به این موضوع اعتراض داشته باشد و با کارفرما به توافق نرسد،
موضوع از طریق مراجع حل اختلاف کار رسیدگی و حل و فصل می‌گردد”
در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید

تبصره ۱ و تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار حذف و متن جدیدی برای تبصره ۱ و تبصره ۲ جایگزین می‌شود
و همچنین تبصره ۳ و تبصره ۴ هم به ماده ۲۷ قانون کار اضافه خواهد شد و ۴ تبصره ماده ۲۷ قانون کار به ترتیب زیر خواهد بود

“تبصره ۱- چنانچه در کارگاهی کمیته انضباطی تشکیل نشده باشد
اعلام نظر مثبت هیئت تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است

۲- آئین نامه چگونگی تدوین آئین‌نامه انضباطی و چگونگی تشکیل کمیته انضباطی به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید

۳- اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دو سالگی) به هر عنوان ممنوع است

۴- نظر به سیاست های تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده، ازدواج کارگران نباید موجب خاتمه قرارداد باشد”

ماده ۱۸۲ قانون کار

کارفرمایانیکه بر خلاف مفاد ماده ۱۹۲ این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات به وزارت
“تعاون، کار و رفاه اجتماعی خودداری نموده
یا مقررات ماده (۷) در خصوص الزام به تنظیم قرارداد کتبی،
تبصره (۱) ماده (۷) در خصوص انعقاد قرارداد کار دائم بعد از انقضای مدت چهار سال، تبصره (۲) ماده (۹) در خصوص عدم انعقاد قرارداد سفید امضاء، تبصره (۱) ماده (۱۰) در خصوص الزام به رعایت نسخ قرارداد کار و تنظیم قرارداد کار در فرم مخصوص و تبصره (۲) ماده (۱۰) در خصوص عدم اخذ اوراق بهادار از کارگر را رعایت ننمایند
علاوه بر الزام به انجام تکالیف مقرر”
در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم
به جریمه نقدی از ۵۰ تا ۲۵۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.

ماده (۱۸۲) قبلی قانون کار که تغییر می‌کند

(ماده 182- كارفرمايانيكه برخلاف مفاد ماده 192 اين قانون از تسليم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت كار و امور اجتماعي خودداري نمايند، علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات موردنياز وزارت كار و امور اجتماعي، در هر مورد با توجه به شرايط وامكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خواهند شد.)

توضیحات نفت آوران در خصوص این اصلاحیه قانون کار هیئت دولت

به صورت کلی این اصلاحیه در صورت تصویب و مهمتر از آن در صورت اجرایی شدن، اقدام مثبتی در دفاع از حقوق کارگران خواهد بود
قرارداد دائمی کارگران در مشاغل مستمر مهمترین موضوع این اصلاحیه قانون کار است
و در صورت تصویب و اجرای آن در سال ۱۴۰۲ کارکنانی که از ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ قرارداد کار در یک شرکت دارند
قرارداد بعدی آنها از ابتدای سال ۱۴۰۳ قرارداد دائمی خواهد شد
و ادامه قرارداد یکساله با آنها تخلف خواهد بود
اکنون با توجه به مراحل پایانی طرح ساماندهی کارکنان دولت و حذف شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو
قرارداد این کارکنان در صورت تصویب و اجرای این اصلاحیه به صورت قرارداد مستقیم و دائمی می‌شود.
بنابراین کارکنان تابع قانون کار به امنیت شغلی خواهند رسید
و جمع شدن قراردادهای یکساله، مزایایی را برای این کارکنان در صورت صلاحدید مدیریت با بخشنامه‌های داخلی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در پی خواهد داشت

جلوگیری از اخراج بانوان کارگر در زمان مرخصی زایمان
حل اختلافات و رسیدگی به شکایات و مسائل انضباطی کارگر و کارفرما در مسیری کوتاهتر
جلوگیری از دریافت چک و سفته از کارگران
و جمع شدن قراردادهای شفاهی و قرارداد سفید امضاء
از دیگر نکات این لایحه اصلاحیه پیشنهادی هیئت دولت است

مطلب پایانی

یک اشتباه نگارشی در قسمت دوم بند ۷ این پیش نویس وجود دارد
که متن فعلی ماده ۲۷ قانون کار را به اشتباه گفته جایگزین متن جدید شود
همچنین نکته جالب در رونوشت به جناب آقای مرتضوی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد
که از ایشان پیوست عدالت این لایحه اصلاحیه قانون کار درخواست شده است

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
شماره: پ ن ۱۴۰۲/۱۴

از توجه و همراهی شما سپاسگزارم
صدای خود را از طریق این رسانه به گوش معدود مسئولین دلسوز نظام برسانید.
لطفا صدای خود را در سایت و اینستاگرام نفت‌آوران ارسال کنید تا مسئولین نتوانند مشکلات شما را نادیده بگیرند.

حمایت شما از رسانه خودتان، باعث قدرت و تاثیرگذاری بیشتر کارکنان و بازنشستگان می‌شود.

عضویت در اینستاگرام نفت آوران

اخبار بیشتر و جزئیات امور کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت (اداری و مالی) را در اینستاگرام نفت‌آوران ببینید

عضویت
120 نظرات
 1. علی می گوید

  سلام وقتتون بخیر باشه
  این طرح شامل رانندگان استیجاری هم میشه یا ن ممنون میشم جوابم بدین

  1. حسن می گوید

   سلام،وقت بخیر.
   اگه دولت،هیئت وزیران و نمایندگان مجلس با این ترفند بتوانند ظلم کارفرمایان را از سر کارگران کوتاه فرمایند،بسیار عالی میباشد.ولی بشرطی که نظارت کامل روی کار باشد.باتشکر

   1. محمد می گوید

    سلام من توی سالن افتادم زمین رفتم دکتراستراحت داده تایید کردم توسط پزشک معتمد الان رفتم تا مشغول بشم یه مهندسی را که گذاشته کارفرما مسول این قسمت میگه برو حسابداری تسفیه کن و شما اخراجی .این موارد را کارگر کجای دلش بزاره.اخه یعنی چی….. اشتباه قطعا از بنده هست که با اون سورخوردن و افتادن توی سالن یه پرونده حادثه و گزارش کشی و دیه و پزشک قانونی را علم نکردم …گفت ترحم بر پلنگ تیزدندان .جفا باشد به جمع گوسفندان

    1. رضا می گوید

     مسولین دولت در ایران به کارگران به چشم برده نگاه میکنند معدن ۳گلگهر پردرامدترین معدن اهن هنوز بعداز سالها با کارگران مثل برده رفتار میکنند هرسال یه قرارداد میزارن جلو نیرو هرچند سال اسم شرکت تغییر میدن یعنی پیمان کار عوض شده بعد رییس و سهام دار اصلی همه شرکت ها یک نفر هست هیچ وقت اجازه نمیده نیروها استخدام بشن ۴۰۰۰۰تا نیرو حقشون ضایع شده اداره کار سیرجان هم شریک این بی عدالتی محض هست جیره خور شرکت هست خدا ریشه ظلم میکنه یه روز ایشالاه

  2. محسن می گوید

   سلام اگر قرارداد با رانندگان استیجاری به صورت خویش فرمایی باشد قانون کار شامل آنها نمیشود.
   برای همین
   باید دو قرارداد مجزا برای اجاره ماشین و استخدام راننده وجود داشته باشد. تا راننده از مزایای قانون کار بهره مند شود

   1. م می گوید

    سلام حقوق معوق سالهای قبل هم بعد از شکایت و اثبات باید با رقم حقوق روز شکایت محاسبه شود درصورتیکه الان با رقم همون سال محاسبه میشود

   2. سهیل ویس کرمی می گوید

    سلام به نظر من پول پارتی پور رویی 3 گزینه مورد نیاز جامعه امروزی هستش چون به اثبات رسیده اگه نه من اشتباه میکنم
    1معلول هستم 2به مدت 8سال تمام به واسطه شغل مرحوم پدرم 8سال جنگ رو نه یک روز کم نه بیشتر در منطقه عملیاتی وجنگی پایگاه نیروی هوایی دزفول بودیم باهزاران بدبختی ودست و پا بوس کردن قربون و صدقه رفتن الان از1397تا امروز مشغول به کار با خودروی شخصی خودم به صورت استیجاری 24ساعته در حال انجام وظیفه هستم به این اذان عروب برا ماهی9 میلیون تمام مخارج سوخت استهلاک با خودمون هستش ماهی 500هزارهم مالیات از حقوقمون کسر میکنن بعدش میگن کارگر محسوب نمیشید نه بن نه حق اولاد نه حق مسکن نه سنوات وعیدی پاداش هم نداریم حدا رو خوش میاد کرایه نشین هم باشی اگه مردونه یکی از خودشون یکماه نه بیشتر بیادش جای..

  3. صادق می گوید

   منم مثل شما پیگیرم اگه کسی جوابی داره بگه خوشحال میشیم ممنون

  4. علی می گوید

   سلام وقتتون بخیر ، من در یک فروشگاه به مدت ۷ سال مشغول به کار هستم، ولی این هیئت مدیره جدید تمام قرارداد ما پرسنل را یک ماهه میبنده،، حرف آخرشان اینه که سختته برو بیرون، نه حق شیفت، نه غذا، هیچی به ما نمیدن

 2. حمید رضا امیدوار می گوید

  سلام درآخر بفرما کارکنان پیمانکاری استخدام دایمی میشوند یا از نظر دیگر ما هم مثل کارمند شرکت ومزایای که بعداز بازنشستگی به آن تعلق میگیرد همونطور بازنشسته میشویم لطفاً توضیح بفرمایید

  باتشکر

 3. مجید می گوید

  کارگری که ده سال الی ۱۵سال بعضا بیست سال قرار دادهای یکساله با پیمانکار امصا میکنند وزیر میزی با یک سری از مدیران ورئیسان میان پایه وندادن یک سرفی از ملزومات قید شده مثل بودجه ورزشی حق ورزش روز پدر وروز مادر در قرارداد ذک میشود ولی به کارگران نمیدهند مخصوصا شرکتهای نفت وگاز بیشترین رانت فساد رو دارند

 4. مجتبی می گوید

  بخدا این درست نیست با این حقوق زندگی کرد چرا ما کارگرا همیشه بدبختیم .اگر خدای هست خدایی کن که داریم میمیریم

 5. مجتبی می گوید

  بخدا درست نیست با این حقوق زندگی کرد چقدر ما کارگرا بدبختیم بخدا

 6. مهدی قالیباف می گوید

  سلام باید با کارفرماهایی که قانون و اجرا نمی‌کنند برخورد بشه الان خود من 40سالمه کارفرما قرارداد برای من نزده و من وبیرون کرد اداره کار هم طرف کار فرمای اگر واقعا میتونید کمکم کنید تا مطالباتم رو بگیرم …. مهدی قالیباف

 7. پناه بر خدا می گوید

  سلام قضیه قراردادهای سه ماهه چی میشود، ۱۵ سال اداره حوزوی کار کردم سال ۹۵ با ۱۸ میلیون تومن سنوات بیرونم کردند الان جایی که کار میکتم قرار داد سه ماهه می بنده و حق سنوات ندارم مثل یک کارگر تازه وارد هستم آیا ظلم از این بالاتر برای ۱۵ سال حداقل باید ماهانه ۳ میلیون سنوات خدمت میگرفتم ولی ریالی نمیگیرم. این یعنی قانون بد.

 8. احمدی می گوید

  با سلام
  با توجه به شرایط اقتصادی و نا پایدار بودن چرخه تولید و تغییرات قیمتها و نابسامانهاییکه ایجاد می‌شود و گاها در جامعه رکود ایجاد می‌شود و عواملی ناخواسته باعث شود که شرکت تولیدی کاهش نیرو بده و یا ناچارا مدتی تعطیل شود تکلیف کارگران دایمی چه می‌شود ؟

 9. امید می گوید

  سلام واقعااگرکسی اطلاعی داردبنده روراهنمایی کندمنی که بیست سال مهماندارقطارهستم ودایم پیانکاران موقت امدن ورفتن وباماقرارداده های موقت بستن حالابایدچهارسال دیگه کارکنیم وقرارچهارسال داشته باشیم تادایم بشیم؟اونوقت که دیگه وقت بازنشسنگیه؟

  1. آرش می گوید

   در بالا اشاره کرده با نیرویی که از سال ۹۹ یا قبل از ۹۹ اومده در سال ۱۴۰۳ قرارداد دایم بسته میشه

   1. انسان می گوید

    دولت اگه راست میگه دخالت نکنه تو حق و حقوق و هر سالم نیاد یه قیمتی اعلام کنه بگه میزان حقوق کارگر فلانقدره مگه همه شغلها تو یه سطح هستن من خودم جوشکارم عسلویه کار میکردم قبل از احمدی نژاد همه شرکتهای نفتی و پیمانکاری همه خارجی بودن دستمزد جوشکارم دلاری میدادن دلار ۸۰۰ تومن بود ۱،۲۰۰،۰۰۰ دستمزد ماهیانه من بود وزارت کار هم ۱۲۰ هزارتومن میداد ماهی حالا به دلار تبدیلش کنی میشد ۱۵۰ دلار وزارت کار میداد یه دو دوتا کنی میبینی هیچ فرقی نکرده 150×50هزارش کن درست همین پول وزارت کار امروزی بشه ۷ملیون ۵۰۰هزار حالا 1500دلار هم شرکتهای خارجی به ما جوشکارا میدادن ضرب ۵۰ کن ببین ۷۵ ملیون میشه.دستمزد یه جوشکار ۷ملیون و۵۰۰ نیست کجای این انصافه اخه با ۷۵۰۰ طرف چشاش ناقص میکنه ریه ها همه از بین بره هر چند روز یبارم مثل مار پوست بندازه دولت اگه نیاد هرسال دستمزد اعلام کنه دیگه کارفرماها هم اندازه تخصصی که میخان مجبورن هزینه کنن. دیگه هیچ کس کار نمیکنه میبینن بیکار باشن خسارتش کمتره دولتم هم اومده طرح داده خیر سرش اقا اینارو دائمی کن خخخخ
    اصل ول کرده چسبیده به فرع.
    همه چی باید جهانی باشه از مزد بگیر تا ……
    الان هیچ چیزی نیست که ارزونتر از کشورهای دیگه دستت برسه. یه سبد پلاستیکی شده ۲۰۰ دولتی نبوده بیاد به فکر مردم باشه فقط میبینن کجاشو میتونن تیغ بزنن نقشه میکشن براش
    ۴۵ هزار یارانه میدادن میشد ۵۶ دلار اون زمون حالا همه چی ضریب خورده جز این جور چیزا نفت دلاری بفروشن میارن اینجا ریالی بگن اینقد سهم هر نفر خخخخ

    1. یک کارگر پیر می گوید

     با سلام به همه زحمت کشان بی نام ونشان این کهن سرزمین گارگران شریف وزحمت کش که تمام رنج دوران های متفاوت را تحمل میکنند برادران وخواهران گرامی وزحمت کش قوانین وکلمات بکار رفته در اصلاحیه چه دولت وچه مجلس گره گشایی از ظلمی که به کارگر میشود نمیکند زیرا همانطور که کم وبیش تجربه کردیم برای دور زدن قوانیین راه ها و منافذ زیادی وجود دارد همین دولت یک کارفرمای بزرگ مشتمل بر بسیاری شرکت پیمانکار است ایا به نظر شما کسی به ضرر ومنافع خود عمل میکند در شرکتهای خصوصی که ظلم بیداد میکند گاهی حق بیمه ماهانه با کسری واریز میشود گاهی حق حقوقی از ما پایمال میشود که به ناچار بخاطر امرار معاش تحمل میکنیم واگر معترض شویم با انواع تنبیه ها مواجه میشویم واخر هم بعد سپری شدن عمری از همه ما به راحتی با پرداخت مبلغی ناچیز از کار بی کار میشویم حال اگر سن وسال مناسبی داشته باشیم شاید بتوانیم در جایی دیگر که عمدتا بدتر از اولیست مشغول شویم وای به حال کسانی که شرایط سنی انها در زمره میانسالی به بالا باشه دیگه جایی برای کار کردن وجود نداره او میماند با یک سن بالا وسابقه کم که هیچ راهبردی نداره اداره روابط کار هم به استلاح حل اختلاف میکند ولی دقیقا خواسته سرمایه دار وکارفرما را اجرا میکند واخرش ی منت هم سر کارگر زحمت کش میگذارد که دیدی حقت را گرفتیم خوب بعدش چیست ی مدت بیمه بیکاری انهم اگر واجد شرایط شویم که هنگام بازنشستگی پوهن منفی تلقی میشود بیایید خودمان را گول نزنیم چه متخصص درکار چه زحمت کش بی تجربه چه جوان چه پیر چه شاغل چه بازنشسته توسط قانونی که طرفدار سرمایه دار است در حال استعمار شدن هستیم قید وبندی هم ندارد به محضی که زمان قرارداد دائم برسد اخراج میشویم به بهانه های واهی حق در مطالبه حقوق قانونی است که متاسفانه در کشور ما توسط عده ای فرصت طلب وناکارامد به صخره گرفته شده بیاییذ بیاندیشیم واز مسئولان مطالبه قانون بحق را بنماییم خدا بزرگ است وبه گفته رهبر معظم کارگر بازوی توانمند کشور است پس بایید با خائنینی که خیال ناکارامد نشان دادن این بازوی مقدس وارزشمند هستند را رسوا کنیم باشد که جوانان مملکتمان با راهنمایی رهبر واساتید دلسوز کشورمان به شکوفایی برسانند انشاالله. با احترا وسلام

 10. برده پیمانکار می گوید

  سلام به دولت انقلابی. سلام به مجلس انقلابی. سلام به رزمندگان دیروز که در جبهه های جنگ حق علیه باطل یک وجب از خاکمان را به دشمن ندادند. و امروز رزمندگان دیروز سکان مجلس و دولت را در دست گرفتند تا حق مستضعفان را از مستکبران بگیرند. انشالله که همانطور که خرمشهر را آزاد کردید و در تاریخ ایران و جهان ماندگارشده. به یاری خداوند وهمت شما رزمندگان دیروز ما را از دست پیمانکاران آزاد کنیدو این آزادی ما کارگران دست کمی از آزادی خرمشهر ندارد و در تاریخ ایران ماندگار خواهدشد. اجرکم عندالله

  1. امین می گوید

   همین دولت و مجلس ریدن به مملکت! 🤣🤣🤣

  2. متین می گوید

   عزیز دلم رزمندگان واقعی یا شهید شدن یا در خانه هایشان درد و زخم هایی که خوردن رو دارن تحمل میکنن اینها اونایی هستن که رفتن عکس یادگاری گرفتن و تا حالا خط مقدم رو از نزدیک ندیدن واقعا متاسفم برات که اینا رو رزمندگان جبهه ها میدونی واقعا خودتو بدی به مبهمی یا واقعا ….

 11. عباس قلی زاده می گوید

  با سلام، حق عائله مندی به کارگران داده نمی شود و این ظلم در حق خانواده است.
  کارهای غیر مستمر نباید بیش از یکسال باشد در صورت استمرار کار بیش از ۲ سال کارگر مشمول استخدام دائمی می‌شود.
  در صورت قراداد با یک شرکت خصوصی بابت انجام کار مشخصی بعد از پایان آن پروژه نیروی آن حق ندارد در دستگاه اجرایی بماند در آن صورت حفظ نیرو و کارگر به منزله استخدام دائمی کارگر در دستگاه اجرایی تلقی خواهد شد.

 12. رضا می گوید

  سلام درقانون کار حق خواربارکارگران ازقدیمالایام مبلغ 800ریال بوده وهست وخواهدبود لطفااین مبلغ رااضافه واصلاح فرمایید ومانده مرخصی کارگر9روزهست که هرسال بیشتر از۹روز مرخصی کارگران میماند وکارفرما بامرخصی موافقت نمیکند بدلیل کمبودنیرو وحق اودراین موردضایع میشود لطفا این عدد9روزراافزایش دهیدمتشکر

 13. هم وطن می گوید

  تثبیت قوانین بشرطی که اجرایی شوند و نه روی کاغذ بیایندعالی است یکی اینکه اشاره نشده بود که شرکتهای پیمانکاری باید یک نفر نماینده حداقل برای امورات دستمزدی و اضافه کاری و معوقات پرداختی نیرو کار آن شرکت به اداره کار منطقه یا شهر بصورت الزامی پس از رای گیری بین تمام نیروهای هر شرکت به اداره کار معرفی گردد تا کارفرما به راحتی نیرو کار رو تعدیل ننماید و حقوق حقه نیرو کار را نادیده نگیرد و یک مورد دیگر اینکه بیمه تکمیلی حتما برای نیرو کار الزامی از طرف کارفرما پرداخت گردد و در قراردادها حتما به بیمه تکمیلی الزامی نیرو کار تاکید گردد تا کارفرما از مسئولیت قراردادکاری شانه خالی نکندو یک اشل کلی سقف حقوقی برای شرکتها در فعالیتهای کاری مختلف برای هرقسمت کاری از جمله نیرو دفتر فنی، نقشه بردار، کمک نقشه بردار، کارشناس اجرا، کارشناس کنترل پروژه و کارشناس کنترل کیفیت مبلغ پایه با توجه به زمینه فعالیت مثلا صنایع صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی ، راه و سد و ساختمان سازی مثل مسکونی ، تجاری ، آموزشی و درمانی و غیره در نظر گرفته شود و همچنین ضرائب سختی کار و منطقه و بدی آب و هوا و غیره نیز در قرارداد لحاظ گردد

  1. انسان می گوید

   از متن نامه دیگه معلومه چقدر کلی گویی کرده دولت. دولت به فکر کارگر نیست یجورایی داره نیروی کارش رو تامین کنه موقعی که همه بیکاری رو بهتر از کار کردن میبینن. من خودم جوشکارم قبل ریاست احمدی نژاد عسلویه کار میکردم زیر نظر شرکتهای خارجی بودیم کل کاراهای جنوب دست شرکتهای خارجی بود در ماه1500دلار میگرفتم وزارت کار ۱۲۰ هزار تومن حقوق ماهیانه میداد دلار ۸۰۰ بود اگه به دلار بگم وزارت کاری میشد ۱۵۰ دلار الانم حقوق به دلار تبدیل کنی فرقی نکرده همون ۱۵۰ دلار بشه به نظر من کارگر باید طبق قانون جهانی مزدش داده بشه هر کشوری نگاه کنی واحدشونم دلار نباشه پولی که بدن کمتر از ۲هزار دلار در ماه نیست.دیگه از ترکیه بدبخت تر نیست که کشور

 14. علی خوزستان می گوید

  سلام این بخسنامه را جدیدا زدن که بگویند دیگه کارگرها امنیت شغلی ندارن هدفشون اینکه طرح ساماندهی نیروهای شرکتی را تصویب نکنند و پیمانکار برچیده نشه .. رئیس جمهور و سازمان استخدامی اقای لطیفی دارن طرح گمراه کننده میدهند ما کارگرها و نیروهای شرکتی فقط طرح مجلس را قبول داریم حذف پیمانکار نیروی انسانی و تبدیل به قراردادمعین .. در صورتی که طرح مجلس ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی را تصویب نکنن و اقای لطیفی و رئیس جمهور مانع تصویب این طرح شوند اعتصابات کارگری و شرکتی فراگیر میشود متاسفانه اقای لطیفی نمیخواد پیمانکار حذف بشه معلوم نیست چه نفعی برای ایشان دارد لطیفی حامی پیمانکاران نیروی انسانی است باید در مورد اقای لطیفی تحقیق و تفحص صورت بگیره که ایشان چه ارتباطی با پیمانکاران دارن که تمام تلاش خود را میکند که پیمانکار حذف نشود ما مردم ایران نیروهای شرکتی و کارگران خواهان حذف سریع پیمانکار نیروی انسانی هستیم

  1. مهر می گوید

   کاملا درسته بنده نیروی شرکتی هستم ولی اجازه دادن به پیمانکار شرکت میگه ازپیمانکارپول بگیرین قرارداد هم نمیبندن میگن لازم نیست توسنگ شکن معدن هستم ودیربیمه میریزن پول دیرمیدن اعتراض میکنیم میگن نیروی بازنشسته میاریم

 15. عبدالرضا زارعی می گوید

  با سلام از مسولین محترم خواهش میکنم که نسبت به اعمال مدارک تحصیلی کارگران در حکم کارگزینی در قانون کار یک بازنگری انجام شود تا حقی از کارگران داری مدرک تحصیلی ضایع نشود و نسبت به تبدیل وضعیت کارگران با سوابق بالا تجدید نظر شود با تشکر

 16. رضا می گوید

  سلام هرسال باافزایش حقوق متاسفانه حقبیمه پرداختی سهم کارگر هم افزایش می یابد چه مشاغل ازاد چه به صورت پرداخت کارفرما یعنی بخشی از حقوقاضافه شده هرسال رابایدبابت افزایش حق بیمه کارگر برگردانیم (کسر میشود) هرچند که برخی یابسیاری ازکارگران درطول سال کمترین مراجعه استفاده راازبیمارستان تامیناجتماعی ویا خدمات بیمه ای رادارند مثل مناطق محروم فاقد امکاناتدرمانی لازم، لطفادرصد سهم حقبیمه کارگر راکم کنیدتامبلغ کمتری ازحقوق اوکسر شود این نوعی افزایش حقوق برای کارگر محسوب خواهد شد

 17. حسین می گوید

  سلام هرسال باافزایش حقوق متاسفانه حقبیمه پرداختی سهم کارگر هم افزایش می یابد چه مشاغل ازاد چه به صورت پرداخت کارفرما یعنی بخشی از حقوقاضافه شده هرسال رابایدبابت افزایش حق بیمه کارگر برگردانیم (کسر میشود) هرچند که برخی یابسیاری ازکارگران درطول سال کمترین مراجعه استفاده راازبیمارستان تامیناجتماعی ویا خدمات بیمه ای رادارند مثل مناطق محروم فاقد امکاناتدرمانی لازم، لطفادرصد سهم حقبیمه کارگر راکم کنیدتامبلغ کمتری ازحقوق اوکسر شود این نوعی افزایش حقوق برای کارگر محسوب خواهد شد

 18. علی خوزستان می گوید

  این بخشنامه و اصلاح فقط هدفشون فریب دادن کارگر و نیروهای شرکتی است ما فقط طرح مجلس را قبول داریم ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف پیمانکار شما هدفتون اینکه میخواهید طرح مجلس را ماست مالی کنید جرا دولت رئیسی و لطیفی از پیمانکاران دفاع میکنن و نمیزارید پیمانکار نیروی انسانی حذف بشه قضیه چیه اقای لطیفی

  1. علی می گوید

   اصلاح همه چرت و پرت میدونن با این حقوق ها دیگه کسی تو شرکتا نمیمونه میخوان دائمی و رسمی کنن که یا عده بمونن تا حق بیمه و مالیات بدن مردم رو خر فرض نکنید

 19. م.شیرعلی می گوید

  با سلام من ۱/۲/۱۴۰۲ در شرکت حراست نفت‌و گاز اغاجاری به مدت ۱۵ سال مشغول کار هستم و به دلیل تغیر در سیستم ریاستی رئیس ناحیه من شروع به جابجایی کرد اما این جابجایی یک معنی برای خیلیا داشت که در وحله اول شرایط کاری فردی که جایگاه ویژه در شرکت نفت منطقه داشت منظور معرف فرد باید در پستی باشه .که زمستان و تابستان هیچ مشکلی برای فرد بوجود نیاره دوم .اضافه کار و تراول فرد هم همیشه راضی‌ کننده باشه اما یکی که بیمار کلیوی هست باید پستی داشته باشه که در وسط بیابون ودر کنار چاه بدون امکانات و همیشه درویش حقوقی باید کسری هم داشته باشه. این درد منه کارگر بازرسی و رسیدگی .

 20. عزیزپور می گوید

  با سلام… کارگران که از قبل ۱۳۹۹ بیش از ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه داران با تصویب این قانون از کی قراداد دائمی می شوند..

 21. علی می گوید

  کارگر پیمانکاری شرکت تراورس هستم ، بیمه برای ما واریز نکردند اگه اتفاقی برای بیوفته باید آزاد بریم دکتر،

 22. م.شیرعلی می گوید

  با سلام من ۱/۲/۱۴۰۲ در شرکت حراست نفت‌و گاز اغاجاری به مدت ۱۵ سال مشغول کار هستم و به دلیل تغیر در سیستم ریاستی رئیس ناحیه من شروع به جابجایی کرد اما این جابجایی یک معنی برای خیلیا داشت که در وحله اول شرایط کاری فردی که جایگاه ویژه در شرکت نفت منطقه داشت منظور معرف فرد باید در پستی باشبا که .که زمستان و تابستان هیچ مشکلی برای فرد بوجود نیاره دوم .اضافه کار و تراول فرد هم همیشه راضی‌ کننده باشه اما یکی که بیمار کلیوی هست باید پستی داشته باشه که در وسط بیابون ودر کنار چاه بدون امکانات و همیشه درفیش حقوقی باید کسری هم داشته باشه. این درد منه کارگر بازرسی و رسیدگی .و کارفرمامن که تازه من در حین کار دچار حادثه شدم در سر کار فقط حق کارگر رو توسط مسول من هم با کار فرما همکاری میکنه

 23. ناشناس می گوید

  باسلام ارسال1390/03/01درشرکت مشغول کار هستم قراردادها ما سه ماه ،سه ماه سفید امضا می شوند آیا قراداد ما هم دایمی می شود یا نه

 24. مهدی می گوید

  باعرض سلام یه فکری هم به حال کارگر پمپ بنزین ها کنید که نه قرار دادی دارند ونه فیش حقوقی حق انها ضایع شده وحق وحوق آنها را کامل نمیدهند

 25. کوروش می گوید

  سلام ۲۰سال در یک شرکت پر درآمد کار می‌کنیم ولی قرارداد ۳ماه می‌بندند با ما الان که ۴۵سال داریم سر هر قرارداد تهدید به اخراج میشیم امان از بی عدالتی به خدا ما هم انسانیم کارفرما روز به روز غنی ما فقیر .

 26. مهدی می گوید

  باسلام هیچ کس به فکر کارگر پمپ بنزین نیست این همه جایگاه سوخت داخل کشور هست ولی هیچ کس رسیدگی نمیکند که انها چه رفتاری با کارگر دارند چرا انها باید بدون قرارداد کار کنند چرا حق وحقوق آنها را پرداخت نمیکنند خواهشا یه فکری به حالشون کنید

 27. محسن می گوید

  سلام یه فکری به حال نیروهای شرکتی وزارت دفاع کنید ممنون میشم

 28. ایمان: پتروشیمی می گوید

  این طرح کاملا خلاف تعیین تکلیف و حذف پیمانکاران رانت خوار که حق و حقوق واقعی کارگران را پایمال می کنند می باشد
  و باعث فساد قانونمند گسترده در مجموعه های حکومت شده
  آقای رئیسی شما رئیس جمهور عوام هستید یا خواص
  لطفا طرح مجلس مردمی که دارای کلی کار کارشناسی شده را نقض نکنید و فریب رانت خواران اطراف خود را نخورید و بیشتر از این دل کارگران زحمت کش را خون نکنید

 29. سعید می گوید

  با سلام من ٢٠ سال در اداره اب مشغول بکارم با حقوق۶٧٠٠٠٠٠هزار لطف کنید تکلیف این پیمانکاری رو مشخص کنید

 30. ح می گوید

  سلام اینجانب ۱۴سال دریک شرکت کار می کنم ولی به علت تغییرات یکسال است که به ماقرارداد نمی دهند ولی حقوق وبیمه پرداخت می‌شود. ولی قول‌های بدون عمل کردن می‌دهند اگر وزارت کار باکارگر باشد انشالله درست می شود

 31. Saeed می گوید

  هیچ کدام از اینها اجرایی نمیشه فقط دروغ تحویل مردم میدن

 32. Saeed می گوید

  فقط برکناری لطیفی

 33. صادق می گوید

  مطمئن باشید که هیچ کارفرمایی تن به این بخشنامه نخواهد داد چون وقتی که زور کارفرما بیشتره وادمهای زیادی در جریان این بخشنامه دارد چگونه میتوان حق و حقوق کارگر بيچاره رو درست کرد تا بوده ظلم و زور بر سر ما کارگران بوده مگر دولت از تورم خبر ندارد که حقوق من کارگر با دو تا بچه ۸۵۰۰ باشه و اجاره خونه در محدوده شهر مشهد ۴۵۰۰ بیرون از شهر لطفا دم از عدالت نزنید چون شما ظالم ترین افراد روی کره زمین هستید

 34. قولومی می گوید

  سلام ۲۰ساله تو یک شرکت معتبر کار میکنم اما بصورت مامور از یک شرکت تامین نیرو ،تازه هرسال اسم شرکت تامین نیرو هم عوض میشه وبدتر اینکه همه این شرکتها سوری هستن و مال خود همون صاحب شرکتی هست که من ۲۰ساله اونجا هستم بنظرتون کسی که اینقدر خوب قانون را دور میزنه وهمه ارگانها را نفوذ داره حتی نماینده مجلس دستش تو دستشه ویک زمانی وزیر صمت را آورد برای افتتاحیه شرکتش و…… کارگر که سهله از اون گنده ترشم نمیتونه حریفش بشه چه رسد حق کارگر را بدهد

 35. کارگر می گوید

  خداوندپدرومادرتون روبیامرزه چرااینقدساده ایدگارگری که پایه حقوقش برابره با اجاره خونه دیگه چیزی ازش نمی مونه مامرده ای متحرک بیش نیستیم قانونی که قانونگذاراش همه کارخونه دا رن وکارفرما انتظارهیچی نداشته باشید.

 36. سجاد می گوید

  لطفا در خصوص یکسان سازی حقوق ونوع اجرای ثلیقه ای طرح طبقه بندی اقدام موثر انجام گردد

 37. H می گوید

  این ی حذف و اضافه بیخود و بی جهته همون قبلیه فقط با کلمات بازی کردن راس میگین چندساله ماعیدی کارمندی میگیریم زمان پاداش ۶ ماهه کارگریم و پاداش کف رو میگیریم یک بوم و دو هوا معلوم نیست این پول تو جیب کدوم حرومزاده ای میره و کجا خرج میشه از سال ۹۰ ، فقط واسه اینکه بگن ما حمایت از کارگر میکنیم قرارداد رو ۴ ساله میکنن ک فقط ی اسمه مث لیگ برتر ک هنوز ک هنوزه در حد همون لیگ ازادگان هم نیست

 38. حسن می گوید

  سلام
  آیا قرارداد یک ماهه قانونی هست یا خیر چون محل کار بنده که یک شرکت خصوصی وتولیدی نورد میلگرد هست قراردادهای یک ماهه میبنده میشه لطف کنید و ذسیدگی کنید.

 39. رسول می گوید

  قبل انقلاب که مملکت دست فاسدین پهلوی بود.کارگرسهامداربود.خانه های سازمانی وخلاصه بگم یک نفرکارگرخانواده ده نفری روبه راحتی اداره میکرد.الان که اقایون بادین ومذهب اومدن روی کارتراکتورسازی تبریزداره قابلمه میزنه.والسلام

 40. هادی می گوید

  سلام من راننده استیجاری غیر خودمالک هستم۱۴۰۱/۵/۱چهار ساله خواهد شد برا منطقه یک عملیات انتقال گاز کار میکنم خواستم بگم که ما رانندگان استیجاری قراردادی نداریم اما سابقه کار و پرداخت بیمه از طرف شرکت هست خواستم بدونم شامل ما هم میشه یا نه؟

  1. مدیریت می گوید

   سلام، فعلا باید صبر کرد تا جزئیات بیشتر و دستورالعمل اجرایی آن ابلاغ شود

 41. .... می گوید

  سلام چرافقط رانندگان استیحاری ماشین سبک درادارات دولتی که ازساعت 7/30صبح توسازمان اعلام حضورمی کنندتاساعت 4بعداظهرمثل کارکنان اداره درخدمت سازمان هستندجزقانون کاربه حساب نمی ایند نه امنیت شغلی دارندنه بیمه دارندبنده بعداز9سال توسازمان منوتعدیل کردندخواهشن مسئولین محترم فکری به حال اینها بکنند

  1. محمد آرام قانعی می گوید

   سلام خدمت ریاست جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله حاج سید دکتر ابراهیم رئیسی . لطفاً فکری به حال ما جوانان تحصیلکرده دهه شصت با تحصیلات دانشگاهی لیسانس و حتی دکتر هم بنمایید چون متاسفانه خیل عظیمی از جوانان تحصیلکرده دهه شصت با تحصیلات دانشگاهی بیکار هستند و این مهم ناشی از عملکرد ضعیفی است که دولت های قبل در زمینه اشتغال زایی برای جوانان فوق الذکر داشتند خدا شاهد هستش ما جوانان فوق الذکر هیچ گناهی در زمینه بیکاری خود نداریم.با تو جه به اینکه حضرت آقا به امر اشتغال زایی برای جوانان تحصیلکرده جویای کار تاکید فرمودند و با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت را موظف به فراهم اوردن شرایط استخدام نموده است و با توجه به ایه شریفه لا ضرر ولا ضرار فی اسلام و با توجه به اینکه متاسفانه خیل عظیمی از جوانان تحصیلکرده دهه شصت با تحصیلات دانشگاهی در سراسر کشور عزیز اسلامیمان بیکار هستند لذا از محضر مبارک رییس جمهور انقلابی و ارزشی و جهادی و محبوب و ولایت مدار این مطالبه به حق را داریم که فکری هم به حال ما بفرمایید و مشکل اشتغال ما را هم حل بفرمایید تا در صورتی که قرار است قانون و عدالت ومر قانون اجرا شود برای همگان ویکسان اجرا شود ‌

   1. مهدی می گوید

    سلام خدمت حضرت عالیجناب بلند آشیان جنت مکان مهندس محمد آرام قانعی فقط میخواستم بدونم عنوان بیشتری برای ابراهیم رئیسی پیدا نکردی که بزنی ؟؟؟؟

 42. ۱۳۵۳ می گوید

  سلام بیشترشرکتهای خصوصی حق بیمه کامل پرداخت نمیکنند که به ضررکارگر خصوصا موقع بازنشستگی است

 43. کارگر مورچه خورت می گوید

  سلام
  بعداز تجربه ۱۵سال کار در شرکت خصوصی :
  اطمینان دارم تو این مملکت هیچ وقت حق کارگر داده نمیشه .این طرح اگر اجرایی بشه کارفرماها راه در رو را پیدا می‌کنندمثلا استخدام افغانی یا راههای زیاد دیگه…
  آخه اجاره خونه تو شهر ما(شاهین‌شهر)الان ۴الی۵تومنه
  باحقوق ۹میلیون یه خانواده با دوتا بچه میشه زندگی کرد.باید مشکل از ریشه پیدا ودرمان اساسی بشه.به امید آن روز.

 44. محمد می گوید

  امیدواریم سرکاری نباشه

 45. محمد می گوید

  سلام ما در یک پتروشیمی خصوصی در منطقه ویژه ماهشهر کار میکنیم و از زمان بهره‌برداری تا الان قراردادها بین یک ماهه الی یکساله بسته میشه . با اینکه ماهیت این شرکت کار مستمر هست ولی همچنان قراردادها کوتاه مدت بسته میشه و هیچ امنیت شغلی وجود نداره. ظلم تا این حد

 46. رضا می گوید

  سلام بنده ۱۰ ساله در سازمان زندانها با حقوق ۵۵۰۰ با سه فرزند دارم مثلا زندگی میکنم بخدا فکر …. دارم میکنم

 47. احمد می گوید

  فعلا که این دولت ظالم با تعیین ظالمانه حداقل دستمزد قاطع سریع و انقلابی کمر قشر کارگر رو شکسته جالبه با تغییر روند بازار کار یعنی با زیاد شدن درخواست نیروی کار از طرف کارخانه ها و شرکتها و کمبود نیروی کار به فکر امنیت شغلی افتاده خخخ چرا قبل از این به فکر نیفتاده بودید قرارداد موقت رو از بین ببرید کارفرمایی که ماشین آلات و زمین و ثروت و قدرت خودش و دولت رو هم کنارش داره کارگر مظلوم نمیتونه کاری از پیش ببره مجلس محترم هم اکثرا طرف کارفرمایان هستند امیدی به رسیدگی حق کارگران ندارم چونکه گذشته این رو نشون میده

  1. سیدعلی، نیازاده می گوید

   درست میگی برادرم

 48. کارگر می گوید

  سلام خسته نباشید از این همه دروغ فقط سر مردم را شیره بمالید چون به حرف ملت که گوش نمی‌کنید هر کاری دلتان میخواد میکنید این هم از طرح ساماندهی

 49. علی می گوید

  سلام .خواسته ما ازدولت انقلابی این است که پیمانکار حذف بشه چون خیلی جاها حق کارگر خورده میشه ازاین بابت ‌‌،حذف پیمانکار وامنیت شغلی خواسته ملت کارگر ایران عزیز است وسلام.

 50. فقط خدا می گوید

  دیگه به آخرخط رسیدیم کی میخواهید اجراش کنیدچراقانونی که ازحق وعدالت پیروی می کندرااینقدربراتون سخت هست اجراش کنیدهمین امروزهم دیرهست حق وحقوق مارابگیریدبگذاریدماوفرزندانمان درآرامش وامنیت شغلی زندگی کنیم یعنی یک مسئول نیست که فریادبزندبگویدحق است کشش نیارید

 51. علی می گوید

  ما کارگران زحمت کش منتظر حذف پیمانکار وامنیت شغل خودمان هستیم .ازدولت انقلابی میخواهیم به یاری کارگران زحمت کش ایران زمین بشتابند واین مشکل رابرای ماکارگران وخانواده ما حل کنند .

 52. کارگر می گوید

  رهبرم
  جانم
  ممنونم از دستور بابت اعاده حق کارگران

 53. علی می گوید

  این کار انجام بشه خوبه د شرکت آب استان قم کار میکنم ۱۸ سال سابقه دارم ولی هرسال بیشتر از سال قبل ظلم میکنن لطفا رسیدگی کنید

 54. مهرزاد حاجتی می گوید

  با عرض سلام ودعای خیر ..من یک کارگر هستم که چندین سال در یک کارخانه تولیدی مهم کشور در حال انجام وظیفه میباشم اونم با شرکت پیمانکاری وهزاران کارگر مثل من هم هست که دارن انجام وظیفه میکنن…سوال اینجاست ؟شرکت پیمانکاری که هیچ هزینه ای این وسط نمیکند بجز به عنوان یک واسطه بین کارخانه و کارگر چه سودی برای کارخانه در حال تولید دارد لطفا دست شرکتهای پیمانکاری را کوتاه کنید تا ماکارگرها هم بتوانیم نفس راحتی بکشیم

 55. فرهاد می گوید

  اینجا یه کار خوب بخواد انجام بشه کار یک روزه تو ۲۰ سال انجام میشه

 56. محمد می گوید

  اینکه کارگران بعد ۴ سال قراردادشان از موقت یک ماهه و سه ماهه به قرارداد دائم تغییر کنه خیلی خوبه و امنیت شغلی برای مردم ایجاد میکنه ولی بحث اصلی کارگران دستمزدشون و مسکن شون هست که با این نرخ تورم مطابقت نداره. نسبت درآمد یک خانوار ایرانی به مخارجشان به صفر نزدیک است و مشکل اصلی اینجاست

 57. سامان می گوید

  سلام لطفا پروژه یادآوران دراهواز روفراموش نکنید..پیمانکار،و،پدک، دست در دست هم علیه کارگر،،،سری بزنیدوببینیدکه چه ظلمی علیه کارگران میشه اگرنماینده ای ازوزارت کارهست،بیادسربزنه،رودررو صحبت کنه،
  باتشکر

 58. حامد می گوید

  سلام فقط باید دست پیمانکار رانت خوار حذف بشه

 59. هموطن می گوید

  سلام
  تصویب این قانون باعث میشود هیچ کارگری بیشتر از چهار سال در یک سازمان نماند و قطعا قبل از چهار سال اخراج میشود بجای قانون های یکطرفه و بی منطق باید وضعیت صنعت از لحاظ تامین مواد اولیه و همچنین همکاری های بین المللی بهبود پیدا کنه تا مبادلات و صادرات بهتر شده در نتیجه رشد اقتصادی داشته باشیم و اینقدر باز کار بهبود پیدا کنه که کارفرما نه تنها کارگر رو اخراج نکنه بلکه در طی یک سال برای حفظ نیروی کار چندبار افزایش حقوق اعمال کنه

 60. بنده خدا می گوید

  انشالله به باعث و بانی این کار، خدا خیر بده، چون با این کار بزرگ روح دوباره به تمام کارگران و خانواده هاشون تزریق میشه و این کار بزرگ ثبت در دفتر تاریخ کارگری خواهد شد و نام اشخاصی که این کار را اجرایی خواهند کرد همیشه ماندگار خواهد ماند

 61. ناصر می گوید

  جوانان بیکار در این وضع باید چکار کنند که هیچ دولتی به فکر آنها نیستن اگر نمیتوانید َشغل ایجاد کنید،از گماشدن بازنشته ها بر سرکار جلوگیری کنید،افراد بیکار را از این مملکت بیرون کنید

 62. احمدکوثری می گوید

  سلام من یک کارگرم که از بعد عید ما رو به بهنه نداشتن کار به مرخصی اجباری فرستادن بدون حقوق با این خرج گرون که اگه یک ماه بیکار باشی سه ماه از زندگی عقب افتادی امیدوارم مسولین یه فکری به حال ما قشر زحمت کش کند ما در شرکت گوهر قوطی بروجرد کار میکنیم

 63. کارگر می گوید

  سلام من یک کارگرم که از بعد عید ما رو به بهنه نداشتن کار به مرخصی اجباری فرستادن بدون حقوق با این خرج گرون که اگه یک ماه بیکار باشی سه ماه از زندگی عقب افتادی امیدوارم مسولین یه فکری به حال ما قشر زحمت کش کند ما در شرکت گوهر قوطی بروجرد کار میکنیم

 64. سیاه می گوید

  انصافا دارید کی گول می‌زنید با بند تبصره ما از گشنگی داریم می‌میریم با چندرغاز حقوق میخوان حقوق کارگر بدبخت زیاد نکنن نشسته بند تبصره کم زیاد کرده اجرکم انشالله تصمیم نگیری په ۲۰ درصد یک میلیونی که اضافه کردی رو چطوری خرج کنیم آقای وزیر

 65. عباس همتی می گوید

  سلام وبا عرض عدب وخسته نباشین قرار بود گارکر های شهر داری. را رسمی کننن یا زیر نظر شهرداری باشد چی شد ایا این امکان دارد تا از دستت پیمان کار رهای یابد

 66. عباس همتی می گوید

  سلام وخسته نباشین قرار بود گارکر های شهر داری راه رسمی یازیر نظر شهرداری باشد

 67. بهنیا می گوید

  شرکت پالایش نفت آبادان در حق من اجحاف کرده بدی آب و هوا را پرداخت نمیکند.
  وزیر نفت نیز سامانه ساپنا را بسته وکسی را وارد سامانه نمیکند.
  لطفا مشکل من رو حل کنید

 68. هم وطن می گوید

  امثال لطیفی ک معلوم نیست از کجا اومدند تاالان باعث کندشدن طرح شدن.اگر مسئولان انسان بودند و درک وشعورداشتند یکم فکرمیکردن ک یه کارگر بابچه و اجاره خونه چجوری با۸ تومن میتونه زندگی کنه.حرف از عدالت علی میزنن و تو سفره معاویه میلومبونند.خداازشون نگذره.اه همه کارگرا و خانواده هاشون پشتشونه.مطمئن باشند ک خانوداده هاشون تو ی مقطعی خوشند بعدش ب خاری و نکبت میوفتند

 69. هم وطن می گوید

  سلام ب همه دردمندان از طرف پاکبانان و نیروهای فضای سبز و خدماتی شهرداری اصفهان .فکرنمیکنم هیچ دنیا شرکتها با انسانهای شریف و زحمتکشی اینجور ب صورت برده رفتارکنند.به حداقل حقوقشونم رحم نمیکنند.بابهانه های الکی نیروی ک ۲ صب سرکار اومده راغیبت میزنند.نمیدونم مسئولین فکر اینجا کردند ک بعد این ک این نیروها بازنشست بشند کی میخاد بیاد ب جای اینا ک براشون ریاست کنند.نظام نوین برده داری در مملکت امام زمان😔

 70. حمید می گوید

  سلام من یک کارگرشرکت خصوصی هستم وقراردادمایکساله می باشد آیا این طرح شامل ماکارگران شرکتهای خصوصی می باشد خداکنه شمامل ماهم بشه من الان ۴ساله دراین شرکت خصوصی شاغل هستم متاهل وداری دوفرزند هستم که درفیش حقوقی ما فقط حقوق اداره کاری به ماپرداخت میشودیعنی من هرماه به غیرساعات اداره کاری که سرکارهستم چون شیفت ۱۲ساعته هستیم درماه تقریبا۸۸ساعت اضافه کارمی ایستم فقط درفیش حقوقی ۳۰ساعت حساب میکنن برامون وچندباراعتراض کردیم که جواب همینه بزاعت پرداختی شرکتمون می باشد بیشترازاین نمیتونیم بهتون حقوق بدیم درصورتی که شرکت خصوصی ونفتی هست.

 71. احمد می گوید

  سلام وقت بخیر
  لطفا اگر میشه درمورد کارگرای شهرداری اهواز شهرستان کارون یک بازرسی یاتلفونی انجام دهید
  خیلی درحق ماکارگرای شهرداری ظلم داره میشه هیچ گونه حق اعتراض یا شکایت نداریم حرفی راجب حقوق کمی ک ب مامیدن بزنیم اخراج میشیم ممنون میشم مسولی برادری کنه و به داد کارگرای شهرداری اهواز شهرستان کارون برسه😔

 72. علی می گوید

  دولت داره تمام تلاش خودشو میکنه طرح ساماندهی قانون نشه خدا نگذره ازشون…

 73. کارگر بدبخت می گوید

  ما در عسلویه کار میکنیم پنج ساله با یک شرکت .تا حالا یک ریال بیشتر از حقوق ماهیانه دریافت نکردیم نه عیدی نه سنوات نه پاداش .خوابگاه غیر بهداشتی غذا بی کیفیت وحتی بی کمیت به هرکجا هم شکایت میکنیم طرف کارفرما وپولدارا مییگیرن بخدا ما جز حق قانونی خودمون توقع بیشتر نداریم اگر کسی میتواند بخاطر خدا به داد ما کارگرا برسه

 74. شهرستان کارون می گوید

  سلام
  بارها به فرمانداری اهواز .استانداری اهواز درمورد ظلمی ک علیه کارگرا شهرداری شهرستان کارون میشه رفتیم ولی متاسفانه بعداز گرفتن اسم کارگر شبانه اطلاعت کارگرا میگره اخه کجا نوشتن وقتی حقت بخوای واز راه قانونی بری باید دسگیر بشی هم شهردار شهرستان کارون هم شورا شهرستان کارون هم فرماندارشهرستان کارون همه برعلیه کارگر هستن کجاباید شکایت کنیم ک تا این تاریخ ماهنوز حقوق برج 1نگرفتیم و اگر قرار بدن هم عله حساب 3تومن میخوان بدن خدایا این بدبختی نمیبنی

 75. شهرستان کارون می گوید

  سلام
  خاهش میکنم به داد کارگرای شهرداری شهرستان کارون برسین

 76. اکبر می گوید

  سلام. اینکه کارگر امنیت شغلی داشته باشد خیلی خوب است و باعث بهره وری می شود
  ولی راهکار اصلی آن دائمی کردن قرارداد نیست بلکه عوامل دیگر هم تاثیر دارند و امنیت شغلی با زور و اجبار کارفرما به وجود نمی آید. یک کاری کنید شغل زیاد شود تا امنیت شغلی هم به وجود بیاد

  1. یونس می گوید

   هر که هستید و هرجا هستید ذینفعید وگرنه چنین حرف مضحکی رو به زبان نمی اوردید ..ایجاد شغل چه ربطی به امنیت شغلی دارد ؟

 77. یونس می گوید

  کــارگـر مظلومترین و آسیب پذیرترین قشر جامعه ی ایران است.نمایندگان کارگری و وزیر کار شما دولت را ارباب میدانید وگرنه وضعییت معیشتی کارگر هرسال بدتر از سال قبل نبود..شما نبودنتان خیلی بهتر از بوودنتان است

 78. خسرو می گوید

  سگ …. تو اون …. و …. شما. این حروم… های بیشرف دقیقا خود شیطان هستند و ماموریتشان نابودی ایران و ایرانی هست. کدوم عدالت؟ کدوم خدا؟؟؟ وزیر …. ای که تازه بخشی از ثروتش سه هزار میلیارد تومنه، یا مسئول حروم… ای که حقوق ماهیانه اش یک میلیارد تومنه، حتی به …. هم نیست کارگر و مستضعف بمیره یا نمیره.

 79. حشمت می گوید

  فقط میتونم بعداز ۱۴ سال تو آب هوا عسلویه ودریا؟سکوهای گازی زحمت بی فایده و هنوز یه ماشین ایرانی هم ندارم حقوق شکم پرنکن؟ ؟؟؟خدا کنه یه دری باز بشه

 80. رضا می گوید

  مسولین دولت در ایران به کارگران به چشم برده نگاه میکنند معدن ۳گلگهر پردرامدترین معدن اهن هنوز بعداز سالها با کارگران مثل برده رفتار میکنند هرسال یه قرارداد میزارن جلو نیرو هرچند سال اسم شرکت تغییر میدن یعنی پیمان کار عوض شده بعد رییس و سهام دار اصلی همه شرکت ها یک نفر هست هیچ وقت اجازه نمیده نیروها استخدام بشن ۴۰۰۰۰تا نیرو حقشون ضایع شده اداره کار سیرجان هم شریک این بی عدالتی محض هست جیره خور شرکت هست خدا ریشه ظلم میکنه یه روز ایشالاه

 81. علی می گوید

  سلام
  آقایان خواهشا این سفته های سنگینی که این شرکتها میخوان،بهشون‌گوشزد کنید،یه نمونش همین “اسنپ اپلای”که واسه استخدام،سفته ۱۰۰ میلیونی میخواد واسه استخدام

 82. محمد می گوید

  گناه دزدی مسولین برعهده کیست ، مثلا من معلم که ۳۴ سال دارم تدریس میکنم و ده سال هم مدیر بودم ، بعد از سالها دولت معوقات را هنوز نداده مثلا در س ۱۴۰۱ بازنشسته میشی بعد از ۳۰ تا ۳۵ سال کار ولی الان سال ۱۴۰۲ هم چند ماه ازش رفته ولی هنوز یک ریال از پاداش که باید در مهر ۱۴۰۱ پرداخت بشه با یکسال تا یکسال ونیم کسی حقی که ارزش ان ۶۰ درصد کاهش یافته را هم بهت نمیدن ، یا سال ۱۴۰۰ معوقه رتبه بندی هنوز پرداخت نشده ، و خیلی طلب ها و معوقات که نمیشه همگی را اسم. برد ، حالا آیا باید این پول مطابق ارزش روز پرداخت بشه یا مطابق دو سال قبل ، سود این همه پاداش پایان خدمت که پول شخص بوده که هر ماه نقدا به دولت پرداخت شده بعد از چند سال تاخیر به جیب کی میره ؟!!!!!!!!!

 83. محمد می گوید

  لطیفی همان هم رده میرکاظمی هست واز او بدتر که راضی نیست ، حق کارمند و کارگر بهش پرداخت بشه ، وقتی دولت دست تو جیب کارکنان میزاره و بودجه همسانسازی که هر سال ۱۴ همت تو بودجه وجود دارد را هاپولی میکنه و برمیداره در جای دیگه که دلش میخواد خرج میکنه ،از سال ۹۸ تا الان هر سال ۱۴ همت بودجه مصوب شده ولی خرج خود کردند ،ای خدا کجایی

 84. رضا می گوید

  اصلاحیه قانون کار بدون نظر وزیر کار!!!!

 85. آرام می گوید

  آقایان اجازه بدید تا دولت انقلابی سیزدهم اصولی عمل بنماید و مشکل را ریشه یابی و از بیخ معظل اشتغال را حل بنماید و نه مانند مجلس طرحی را به تصویب برساند که اولا بار مالی بالای دارد و دوم با قانون ششم توسعه و با قانون اساسی منافات دارد و با توجه به اینکه جوانان دهه شصت بیکار جویای کار را نادیده گرفته است و در عمل آن ها را به نسل سوخته ومرده تبدیل کرده است اولاً به این جوانان تحصیلکرده دهه شصت توهین کرده است و با ایه شریفه لا ضرر ولا ضرار فی اسلام منافات دارد از لحاظ شرعی هم مشکل دارد لذا اجازه بدید تا دولت انقلابی سیزدهم بتواند با یک کار دقیق کارشناسی و تخصصی مشکل را حل بنماید.طبق فرمایش حضرت آقا وبا توجه به قانون اساسی بحث اشتغال زایی و کار در تخصص قوه مجریه است و بهتر است که مجلس این کار تخصصی را که در تخصص قوه مجریه است را به این قوه بدهد و اجازه بدید تا دولت انقلابی سیزدهم تصمیم صحیح و درست وقانونی را در این زمینه اتخاذ نماید بدور از قیل و قال

 86. آرام می گوید

  شما چرا نظرات را درج نمی کنید ؟چرا گزینشی عمل می فرماید

  1. مدیریت می گوید

   سلام، نظرات پس از بررسی تایید می‌شوند و اتومات منتشر نمی‌شوند، و من هم ۲۴ ساعته آنلاین نیستم که به محض نوشتن نظرات آنها را تایید کنم، نظرات پس از چند ساعت یا حتی یک یا دو روز بررسی و تایید می‌شوند

 87. یونسعلی حسنعلی پور می گوید

  سلام به نفت آوران وسلام به دولت مردان مردمی در راس ریاست دولت مردمی که امضایش در وزارت نفت ودر خصوص ماده 10کارساز نبوده چون اگر کار ساز بود می بایستی ظرف مدت یک هفته عملیاتی میشد حتی اگر بصورت تقسیطی هم می بود اینجا مشخص شد که نه امضا ریاست دولت ونه اقدام وزیر نفت برای ماده 10 کار ساز نبوده و نیست وتا حدودی روشن هست که جناب آقای اوجی آنچنان کاربردی در وزارت نفت وشرکتهای وابسته ندارند و هرآنچه مدیران شرکتها خواستند همان هست ای کاش ریاست دولت نسبت به بازنگری اساسی در وزارت نفت عمل واقدام میکرد ونیروهای تازه نفس و جهادی وانقلابی ومردمی می‌گذاشتند تا اعتبار دولت وریاست دولت لکه دار نشود همین ماده 10باعث بدبینی شاغلین وبازنشتگان از دولت ووزیرنفت جدی شده وسلام یونسعلی حسنعلی پور 526681

 88. عزیزپور می گوید

  با سلام و احترام..خدمت کارگران و خبرنگار محترم ..این قانون ها واقعا تصویب و ابلاغ بشود !!!واقعا می تواند قدمی در جهت امنیت شغلی کارگران باشد!! …اما واقعا ماده ۷ قانون کار با آن تبصره ها مبهم و رای شماره ۱۷۹ باطل می شود؟؟؟ من کارگری هستم با ۱۹ سال سابقه سخت و زیان آور و قراردادی مدت موقت که کمتر از یکسال به بازنشستگی ام مانده ..در طول این ۱۹ سال ۵ بار حادثه ناشی از کار شدم …که در یک مورد ۷ بار جراحی روی هر دو زانو به علت افتادن قطعه انجام داد تا بتوانم باز راه بروم ..الان بعد از ۱۹ سال با عدم تمدید قرارداد روبه‌رو شدم .. وقتی هم به ادراه کار شکایت کردم ..رای دادن که قراردادی بودی و نمی توانیم رای بازگشت به کار بهت بدهیم ..برو دنبال کار دیگر باش…و حالا من با این سن و سابقه و پای ناقص دنبال کار هستم …که تا الان نتوانستم پیدا کنم ..اجاره خانه ..خرج زندگی …..به کدام قانون و کدام عدالت باید گفت که این نهایت بی انصافی در حق یک کارگر بعد از ۱۹ سال کار که سلامتی و جوانیش را از دست داده در آستانه بازنشستگی قراردادش تمدید نشود ….و الان هزاران نفر مثل من هستن و باز کارفرماها نخواهند گذاشت تا این قانون به این زودی تصویب بشود …

 89. عزیزپور می گوید

  کارگران مردن …کسی نیست به فریادشان برسد…و خودشون هم با این امنیت شغلی و گرانی جرات احقاق حق را ندارن..

 90. کالاگان می گوید

  چرا نمیشه از این متن کپی گرفت؟

  1. مدیریت می گوید

   سلام بزرگوار
   کپی کردن را غیرفعال کردیم، می‌توانید از گزینه های اشتراک زیر مطالب برای ارسال آنها استفاده کنید یا اگر امکان ارسال لینک را ندارید نهایتا از مطالب عکس بگیرید، از توجه و همراهی شما سپاسگزارم

 91. جواد می گوید

  وقتی تدیین جای تخصص رو بگیره همین میشه .کشور مارو متدیینین غیر متخصص نابود کردن .و متدیینین نماهای غیر متخصص غیر انسان این بلا رو سر ما آوردن

 92. محسن می گوید

  با سلام
  خواستم بپرسم تبدیل وضعیت از پیمانکاری به قرارداد مستقیم شدن با شرکتها شامل هلدینگ خلیج فارس هم میشه؟؟البته این شرکت خصولتی است که اکثر سهامش خصوصیه.با سپاس

 93. محسن می گوید

  با سلام
  خواستم بپرسم تبدیل وضعیت از پیمانکاری به قرارداد مستقیم شدن با شرکتها شامل هلدینگ خلیج فارس هم میشه؟؟البته این شرکت خصولتی است که اکثر سهامش خصوصیه.با سپاس

 94. سهیل ویس کرمی می گوید

  با سلام وعرض ادب واحترام من یک حقیقتی را میخواستم بیان کنم اونم اینکه چرا پیمانکاری که نه سوادی نه نیروی کارگری رو ونه هیچ هزینه‌ای رو بابت خدمات شرکت دولتی که داره از دل وجون نیروهاشون با کمترین حقوق وبدون کوچکترین خمایت نه بن نه حق اولاد نه مسکن نه عائله نه سوخت نه استحکام با کمترین میزان حقوق شب میره شب میاد خونه سر برج میبینی نوشته مالیات بر حقوق 500هزار+بیمه تامین اجتماعی550هزا+بیمهتکمیلی1100هزار+بابت بدهی قبلی مکمل500هزارازحقوقش که به نا حق کسر میشه از ماهی8600چقدرش میمونه کرایه خونه آب برق گاز تلفن شارژ وبا دست کم کم ماهی 3500هزارتون قسط وبا پیگیری‌های مکرر به سازمان مالیاتی ودادن کد ملی ولی هیچ سابقه پرداختی که از ماهیانه حقوق ما که کسر میشه در سامانه مالیاتی نه من تنها 307نیرویی که

 95. سهیل ویس کرمی می گوید

  ضمن عرض سلام وعصر بخیر خدمت ریاست محترم سایتی که به ظاهر رساندن مشکلات جامعه کارگری به گوش مسعولانی که دغدغه آنها بر طرف کردن مشکلات امروزه کارگر کارفرما یا پیمانکاری هستش که آسته میره آسته میاد هم جون ما هم مال ما هم ذهن ما رو درگیر یه لقمه نون حلال برا زن وبچه بردن هستش رو بعضی از کارتر ها رو میبینی یه صفحه روزنامه هستش ولی موقعی که یه کارگر معلول بدبخت که فقط خدا رو داره حقیقت مافیایی پیمانکاری کارگری رو باهزاران بدبختی تایپ میکنه میزنه رو ارسال میگه در حال مطالعه ریاست محترم سایت هستش تا بررسی وثبت شود ولی اینو بدون دیین گناه ما وزن وبچه مثل ما وامثال من دراین دنیا وسر پل سراط بر گردنته اگه اعتقاد داری اگه نه هم تو هم نوش جانت ولی یه جایی گیر میکنی ها چوب خدا کی صدا داره ولی بزنه؟؟

  1. مدیریت می گوید

   سلام بزرگوار، از نظر شما باید درب رو باز بزاریم تا هر متنی با هر زبان و هر محتوایی بدون بررسی منتشر بشه، بزرگوار من متن خودم را چند بار مطالعه و بعد منتشر می‌کنم، حالا انتظار دارید متن های ارسالی بدون بررسی به صورت خودکار منتشر بشه؟ لطفا قبل از قضاوت خوبه یه مقدار فکر کنید که علت بررسی مطالب چیه

 96. ادرکنی می گوید

  ظلم و بی عدالتی و فقر در این کشور ثروتمند با مدیریت غلط بیداد میکنه، بعد از 20 سال کار برای شرکت مخابرات بجای استخدام در قانون جدید ، دوباره یک شرکت صوری دیگر ساختند و قرارداد کار را به آن منتقل نمودند تا همچنان به استعمار کارگر ادامه دهند، این همه ظلم و بی عدالتی تا کی!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.