فرمهای گزینش وزارت نفت

فرمهای گزینش وزارت نفت به همراه راهنمای تکمیل فرمها

فرمهای گزینش وزارت نفت را از سایت نفت‌آوران دانلود کنید و پس از چاپ طبق راهنمای که در ادامه مطلب آمده است، آنرا تکمیل نمایید.

لطفا قبل از مراجعه به هسته گزینش، مطالب مندرج در این راهنما را مطالعه و اقدامات مربوطه را انجام دهید تا روند کار گزینش شما با سهولت و سرعت بیشتری انجام پذیرد.

۱. متقاضیانی که در آزمونهای استخدامی شرکت ملی نفت شرکت کرده و قبول شده‌اند مجوز استخدام یا تبدیل‌وضعیت آنها از سوی تأمین و تخصیص نیروی انسانی شرکت‌ها صادر شده و به گزینش معرفی شده‌اند می‌توانند جهت دریافت فرم اطلاعات فردی مربوط به گزینش به سایت نفت آوران مراجعه و فرمهای مربوطه را دانلود و پس از چاپ آن، با تکمیل دقیق فرم‌ها طبق بندهای ذیل عمل نمایند.
این فرمها برای متقاضیانی می‌بایست تکمیل گردد که جدیدالاستخدام بوده و یا اینکه فاقد پرونده گزینشی می‌باشند و لذا متقاضیان تبدیل‌وضعیت نیازی به تکمیل این فرمها ندارند.
بدیهی است داوطلبانی که در آزمونهای شرکت ملی نفت شرکت نکرده و یا قبول نشده‌اند از ارسال و تکمیل فرمها خودداری فرمایند.

۲. فرمهاي اطلاعات فردی كه شامل ۵ صفحه است می‌بايست با خودكار آبی و بصورت خوانا و شفاف و با دقت تكميل شود. لذا به فرمهايی كه اطلاعات مندرج در آن ناخوانا و ناقص باشد ترتيب اثر داده نمی‌شود.

۳. درصفحه اول، عكس ۴×۳ پرسنلي با زمينه سفيد و پشت نويسی‌شده الصاق نماييد. موارد پشت نويسی عكس‌ها شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر و كدملی می‌باشد.

۴. متن ابتدای فرم مبنی بر تعهد به ارائه اطلاعات صادقانه را تكميل و در ذيل آن امضاء كرده و تاريخ تكميل فرم را درج نماييد.

۵. اطلاعات سجلي را مطابق با شناسنامه و كارت ملی تكميل نموده و درصورت مغايرت اطلاعات شناسنامه با هويت واقعي، توضيحات لازم را در قسمت “مختصری از زندگی” درصفحه ۳ ارائه نماييد.

۶. درصورت كمبود جا برای درج اطلاعات در برخي از جداول فرم، يك برگ سفيد ضميمه، هنگام تكميل فرم به عنوان صفحه ۶ تهيه كرده و اطلاعات تكميلي را در آن مرقوم فرماييد. هرچه اطلاعات ارائه شده توسط شما كاملتر و دقيق‌تر باشد مراحل گزينش با سرعت و سهولت بيشتری انجام می‌پذيرد.

۷. درقسمت وضعيت خانوادگي اطلاعات كامل شامل نام و نام خانوادگی، شغل، تحصيلات، آدرس و تلفن كامل محل كار پدر و همسر را قيد نماييد. در صورت كمبود فضا، از برگه ضميمه براي تكميل اطلاعات استفاده كنيد.

۸. درقسمت وضعيت تحصيلی، اطلاعات كامل مقاطع مختلف تحصيلی خود را درج نموده و درصورت داشتن تحصيلات دانشگاهی رديف “زيرديپلم” را خط تيره بگذاريد.

۹. در تمام مراحل تكميل فرم چنانچه جدولی فاقد اطلاعات است با خط تيره پر نماييد به گونه‌ای كه هيچ جدولی خالی نباشد.

۱۰. درقسمت مشاغل رسمي و غيررسمي، فهرست كليه مشاغل شامل رسمی/ پيمانی/ قراردادی/ پاره وقت/ ساعتي و پروژه‌ای را قيد نماييد. با توجه به اهميت موضوع حتما “نشانی كامل و تلفن محل كار را درج
و در صورت كمبود فضا از برگه ضميمه استفاده كنيد.

۱۱. درقسمت اطلاعات محكوميت در مراجع قضايی، چنانچه هرگونه محكوميت يا تخلفی در هيات‌های رسيدگی به تخلفات اداری داشته‌ايد قيد نماييد.
درصورت داشتن محكوميت و عدم ارائه اطلاعات، به علت عدم صداقت در ارائه اطلاعات، طبق بند ۴ ماده ۲ قانون گزينش، واجد صلاحيت عمومی برای استخدام يا تبديل وضعيت نخواهيد بود.

۱۲. در قسمت سوابق گزينش، لطفا “اطلاعات لازم را درج نماييد اين امر در سرعت فرآيند گزينش شما تأثير بسزايي دارد.

۱۳. در قسمت شماره تماس ضروری، علاوه بر تلفن‌های ثابت و همراه خودتان، شماره تلفن رابط (همسر، پدر، مادر، خواهر، برادر) را بنویسید. با ذكر نام و نام خانوادگی تا در مواقع ضرورت، تماس گرفته شود.

۱۴. درصفحه ۲ در قسمت مسافرت خارج كشور، هرگونه سفر خارجی( سياحتی، زيارتی به عتبات عاليات و حج، تحصيلی، شغلی و ….) درج نماييد.
درصورت تحصيل درخارج از كشور لازم است فرم اطلاعات تحصيلی خارج از كشور را از هسته گزينش دريافت كرده و تكميل نماييد.

۱۵. در بخش سوابق ايثارگری، هرگونه سابقه جبهه و جانبازی خود يا خانواده درجه يك را با ذكر نسبت درج نماييد. همچنين فرزندان معزز شهداء اطلاعات لازم را قيد نمايند.

۱۶. در بخش سوابق فعاليت‌های سياسی و اجتماعی، هرگونه سابقه و يا همكاری در بسيج، شبكه ناظرين شوراي نگهبان، مؤسسات خيريه يا عام المنفعه، سازمانهای مردم نهاد، سازمان ملی جوانان، سازمان تبليغات اسلامی، اداره ارشاد اسلامی، حوزه علميه و… را قيد نماييد.

۱۷. در قسمت نشانی محل سكونت، دقت لازم را در ارائه آدرس محل‌های سكونت در ده سال اخير مبذول نماييد.
هرگونه نقص در ارائه آدرس باعث می‌شود به فرم ارائه شده ترتيب اثر داده نشود.

لذا كاملترين آدرس را همراه با كروكی قيد نماييد. در كروكی از نشانه‌هايی مانند موقعيت فروشگاه، درخت و فضای‌سبز، زمين خالی، ساختمان چند طبقه، دكل برق و … در حوالی محل سكونت برای ارائه دقيق‌تر آدرس استفاده نماييد.

۱۹. در انتهای صفحه ۲ جمله مربوطه را كامل و با درج تاريخ، امضاء نماييد.

۲۰. درصفحه ۳ در قسمت فرم تكميلی اطلاعات فردی، مشخصات كامل اعضاء خانواده خود را درج نماييد.

۲۱. درقسمت مسجد محله، چنانچه به مسجد محله تردد داريد و معتمدين مسجد شما را مي‌شناسند نام و آدرس آنها را قيد نماييد.

۲۲. درصفحه ۴ برگ معرفين به نكات مهم در تكميل فرم معرفين توجه كرده و تمام جاهای خالی را تكميل نماييد. در صورت نقص در اين صفحه، به پرونده شما ترتيب اثر داده نخواهد شد.

همچنين چنانچه معرفين بيشتری داريد درصفحه ضميمه اطلاعات آنرا درج نماييد.

۲۳. درج كروكی آدرس معرفين درصفحه ۵ بسيار لازم و ضروری است و پيشنهاد می‌شود برای كشيدن كروكی از نشانه‌های كمكی حوالی آدرس مانند فروشگاه، ساختمان چند طبقه، درخت و فضاي سبز، ساختمان نيمه كاره، زمين خالی و… استفاده شود.

۲۴. پس از تكميل فرم می‌بايست مدارك ذيل به همراه فرم تكميل شده اطلاعات فردی به آدرس هسته گزينش جنوب ارسال شود:
مدارك ارسالي:

۳ قطعه عكس پشت نويسی و جديد

تصوير كليه صفحات شناسنامه

تصوير پشت و رو كارت ملی

كارت معافيت یا پايان خدمت برای آقايان

تصوير مدارك تحصيلی ديپلم به بالا و شماره دانشجويی برای تحصيلات دانشگاهی

ارائه تاييديه از مراجع ذيصلاح (سابقه بسيج، سابقه جبهه، سوابق ايثارگری خانواده محترم شهدا و جانبازان، سابقه فعاليت در نهادهای انقلابی و سازمانهای مردم نهاد و…)

فرم اطلاعات فردی

۲۵. آدرس مقصد برای ارسال مدارك:
اهواز – فلكه ۵ نخل به سمت ملي راه – هسته گزينش جنوب – وزارت نفت – اموراداری
لطفا در روی پاكت نوع استخدام و شركت مربوطه را درج نماييد مثلا : “جذب انبوه ۹۲ شركت ملی مناطق نفت‌خيز جنوب” يا “استخدام بورسيه شركت ملي حفاری”

۲۶. پس از ارسال مدارك، خود را جهت مصاحبه عقيدتی آماده كنید. برای مطالعه از منابع ذيل استفاده نماييد.

کتب سیر مطالعاتی مصاحبه هسته گزینش جنوب

اطلاعات مربوط به مصاحبه

این متن راهنمای مراجعه به گزینش و تکمیل فرم اطلاعات فردی متقاضیان شرکت ملی‌مناطق نفتخیز جنوب است و آن را جهت اطلاع ایثارگران شرکتی وزارت نفت در سایت نفت‌آوران منتشر کردیم تا با شکل کار آشنا شوند.
ایثارگران شرکتی مناطق نفتخیز جنوب می‌توانند از طریق لینک زیر فرمهای گزینش را دانلود کنند و پس از چاپ به تکمیل آن بپردازند.

[wp-embedder-pack width=”100%” height=”400px” download=”all” download-text=”فرمهای گزینش را از اینجا دانلود کنید” attachment_id=”354″ /]

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۶

شماره: پ ن ۱۴۰۱/۰۸

پیوست : ۵ صفحه در یک فایل

لطفا با همراهی و نگاه و نظرات خود ما را در اطلاع‌رسانی و انتقاد از ضعف‌های وزارت نفت، حمایت کنید

از توجه و همراهی شما سپاسگزارم

منتظر همراهی شما در اینستاگرام نفت‌آوران هستیم

کلیه نامه‌ها و بخشنامه‌های منابع‌انسانی وزارت نفت را به محض ابلاغ در استوری اینستاگرام نفت‌آوران ببینید(به مدت ۲۴ ساعت و سپس از دسترس خارج می‌شوند)

عضویت در اینستاگرام نفت آوران

اخبار بیشتر و جزئیات امور کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت (اداری و مالی) را در اینستاگرام نفت‌آوران ببینید

عضویت
1 نظر
  1. محمد می گوید

    سلام روز بخير
    فرم ها قابل دانلود نیستند اگر ممکنه لینک دانلود را اصلاح بفرمایید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.