جدول بدو استخدام نفت

ابلاغیه ای در مورد اجرای صحیح ماده ۱۰ نفت

جدول بدو استخدام نفت از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۴۰۱ و ابلاغیه ای در مورد اجرای صحیح ماده ۱۰ نفت به چهار شرکت اصلی ابلاغ شد

جدول بدو استخدام نفت از سال ۹۳ تا ۱۴۰۱ به صورت محرمانه-آنی به چهار شرکت اصلی ابلاغ شد
هرچند که طبقه‌بندی محرمانه را برای چنین مکاتبات منابع انسانی و حقوق و مزایا تعریف نکرده‌اند
در هر صورت در ادامه این مطلب می‌توانید متن کامل این ابلاغیه را مطالعه نمایید

عین متن اداره تدوین وزارت نفت به چهار شرکت اصلی

موضوع: اجرای جدول حقوق بند (۲) ماده (۱۸) آئین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (۱۴۰۲/۰۳/۲۴)

با عنایت به سوال/ابهام شرکت‌ها در خصوص موضوع فوق مرتبط
با نحوه اجرای جدول حقوق منضم به آئین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت،
مراتب به شرح زیر حسب مصوبه جلسه شماره ؟؟؟ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت
و اصلاحیه و موافقت‌های حاصله، جهت استحضار و دستور اجرا ابلاغ می‌گردد:

۱- برای کارمندان مشمول آئین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی موضوع ماده (۱۰) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ شاغل می‌باشند،
حسب اطلاعات مدرک/مقطع تحصیلی ثبت شد۰ در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱ در سیستم جامع نیروی انسانی،
مبالغ جدول ذیل (که حاصل ما‌به‌التفاوت جدول حقوق منضم به آئین‌نامه مذکور با جدول مجری متناظر در سال ۱۳۹۳ می‌باشد-مبالغ به ریال)
به روش بروزرسانی محاسبات (در مسیر ؟؟؟) از تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱ در حقوق پایه اعمال و نتیجه محاسبات در کارت حقوق کارمند (در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱) درج می‌گردد:

مابه التفاوت جدول بدو استخدام نفت در سال ۹۳

۲- برای کارمندان استخدامی از سال ۱۳۹۳ نیز عیناً مبالغ جدول حقوق بدو استخدام ضمیمه آئین‌نامه و نظام‌های اداری و استخدامی موضوع ماده (۱۰) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در سال ۱۳۹۳
و برای استخدامی‌های سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ (طبق جداول پیوست برحسب سال استخدام – مندرج در مسیر ؟؟؟)
که با اعمال افزایش حقوق قانون بودجه سنواتی و تصویب‌نامه هیات وزیران (در سال مربوطه) تنظیم شده است

مبالغ جداول مربوطه به روش به روزرسانی محاسبات (در مسیر ؟؟؟) حسب مدرک تحصیلی بدو استخدام سال مربوطه، در حقوق پایه اعمال و نتیجه محاسبه در کارت حقوق کارمند (در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱) اعمال می‌گردد.

۳- به روزرسانی محاسبات حقوق پایه به شرح بندهای (۱و۲) مذکور تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱ انجام و
در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱ مبلغ پنج میلیون (۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای کارمندان استخدامی قبل از ۱۳۹۳/۱/۱ و
مبلغ مابه‌التفاوت پرداختی به کارکنان استخدامی بعد از ۱۳۹۹/۱/۱ از حقوق پایه حذف و به صورت مبلغ صفر در کارت حقوق اعمال و
چنانچه با انجام محاسبات پیش‌گفته در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱ حقوق پایه کارمند کاهش یابد، حقوق پایه بدون تغییر باقی می‌ماند

۴- محاسبه حقوق پایه به شرح بندهای (۱و۲) فوق در مسیر ؟؟؟ قابل رویت می‌باشد
و برای کارمندانی که در کارت حقوق آنان، ردیف افزایش حقوق پایه بدون تعیین درصد مشخص و صرفاً براساس نتیجه محاسبات تعیین حقوق توسط کاربران مجاز قبلاً درج گردیده است،
ضروری است تا محاسبات مجدد در تطبیق با مراتب فوق توسط واحدهای حقوق و دستمزد امور کارکنان /امور اداری شرکت ذیربط
در ردیف‌های مورد اشاره به شرح مذکور در مسیر ؟؟؟ با اولویت تحت اقدام قرار گرفته
و نحوه و نتیجه محاسبات بطور دقیق براساس اطلاعات مسیر تعیین شده درج گردد

لذا برای این کارمندان اعم از استخدامی قبل و بعد سال ۱۳۹۳ تعدیل حقوق پایه بابت اجرای مفاد این اطلاعیه، در ماههای آتی توسط شرکت ذیربط براساس مفاد این بند اقدام گردد

۵- با توجه به خطاهای سیستمی و بعضاً اطلاعات نادرست مندرج در سوابق کارت حقوق که بر آن اساس
نتیجه اجرای بندهای فوق ممکن است منجر به محاسبه نادرست حقوق پایه گردد
مبلغ کد (۸۹) به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ محاسبه شده از طریق سیستم جامع نیروی انسانی در ماه جاری،
تقریبی بوده و هرگونه اشتباه ناشی از خطای سیستم و یا کاربران قابل اصلاح می‌باشد،
براین اساس لازم است با اولویت و زمانبندی مشخص، مراتب بند (۴) توسط واحدهای ذیربط با نهایت دقت و بررسی دقیق سوابق تعیین حقوق کارمند ذینفع انجام پذیرد

۶- تعدیلات محاسبه شده کارمند از سال ۱۳۹۳ حسب مورد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ به مأخذ حقوق پایه
به عنوان دیون، منظور و تعیین دقیق مبلغ این تعدیلات مستلزم اجرای بندهای پیش‌گفته فوق، اساساً امری زمان‌بر خواهد بود
بنابراین پس از حصول نتایج قطعی، معوقات مربوط به این تعدیلات در طرح پس‌انداز مسکن به عنوان آورده نقدی حسب مورد به حساب مربوطه نزد صندوق‌های بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت با بهره‌مندی از سود پس‌انداز طرح مذکور ذخیره خواهد شد
در خصوص سایر کارکنانی که به هر دلیل در عضویت طرح مسکن نمی‌باشند،
در فرصت مناسب تمهیدات لازم و اطلاع‌رسانی از طریق سامانه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (sama.oipf.ir) معمول خواهد گردید

بدیهی است برای کارکنانی که از مرداد ۱۳۹۵ و به بعد حسب مورد در سقف ناخالص پرداختی حقوق بوده‌اند،
براساس محاسبات امور مالی شرکت اصلی از تاریخ شمول در سقف معوقات در قالب دیون ذکر شده منظور نمی‌گردد

۷- اجرای دقیق و صحیح مفاد این اطلاعیه مشترکاً به عهده مدیران امور مالی و توسعه منابع انسانی شرکت‌های اصلی و تابعه بوده
و تظارت برحسن اجرا به عهده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‌باشد
اعتبار مورد نیاز در سقف هزینه‌های پرسنلی و از محل صرفه‌جویی در این هزینه‌ها، تأمین می‌شود./پایان متن ابلاغیه

توضیحات نفت آوران

همه مشمولان ماده ۱۰ من جمله کارمندان رسمی استخدامی قبل و بعد از ۹۳ با تعدیل مدرک یا بدون تعدیل مدرک
همانطور که قبلاً هم اطلاع‌رسانی کردیم این قانون در حال حاضر در ابتدای اجراست و هنوز کامل اجرا نشده است و قضاوت در خصوص شیوه اجرای آن زود است
همه مبالغ فعلی تقریبی هستند و حتی امکان اشتباه وجود دارد
بنابراین تا پایان اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت صبر کنید
همه مدارک تحصیلی در سیستم و همه تعدیلات و معوقات، مورد محاسبه قرار خواهند گرفت
در مورد تعدیلات یا همان بک پی، پس از محاسبه به حساب کارکنان در طرح پس‌انداز مسکن واریز و در ماههای آینده نحوه برداشت آن اطلاع‌رسانی خواهد شد
قبلاً هم گفتیم که اجرای صحیح و کامل این قانون به معنی افزایش حقوق همه نیست
و ممکن است برخی گروهها با کاهش حقوق روبرو شوند
در این شرایط وزارت نفت، تنها کاری که می‌تواند انجام دهد
جلوگیری از کاهش حقوق این افراد می‌باشد
و در صورتی که با هر حکم یا دستوری ملزم به اجرای قانون فوق شود، این گروه از کارکنان متضرر می‌شوند و کاهش حقوق خواهند داشت

البته شایسته است وزارت نفت

بدنبال راهکارهایی برای جلوگیری از افزایش اختلاف حقوق کارکنان براساس مدارک تحصیلی باشند
زیرا همگی اطلاع داریم که همه مدارک تحصیلی هم، ارزش این اختلاف حقوق را ندارند
و تعداد مدارک تحصیلی فاقد کاربرد و ارزش علمی در وزارت نفت هم کم نیست
بنابراین ایجاد اختلاف حقوق بیشتر براساس مدارک تحصیلی اخذ شد۰ در حین خدمت، وزارت نفت را از عدالت دور می‌کند

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۵
شماره: پ ن ۱۴۰۲/۲۱

از توجه و همراهی شما سپاسگزارم
صدای خود را از طریق این رسانه به گوش معدود مسئولین دلسوز نظام برسانید.
لطفا صدای خود را در سایت و اینستاگرام نفت‌آوران ارسال کنید تا مسئولین نتوانند مشکلات شما را نادیده بگیرند.

حمایت شما از رسانه خودتان، باعث قدرت و تاثیرگذاری بیشتر کارکنان و بازنشستگان می‌شود.

عضویت در اینستاگرام نفت آوران

اخبار بیشتر و جزئیات امور کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت (اداری و مالی) را در اینستاگرام نفت‌آوران ببینید

عضویت
91 نظرات
 1. فاضل می گوید

  درود
  این دستور و ماده ،آیا شامل بچه های بند د میشه ؟؟

  1. عباس علی میرشکار می گوید

   سلام و درود با توجه به لب مرز بودن زندگی و عمر بازنشستگان لطفاً مسوولین صندوقها هر چه سریعتر نسبت به اجرا ماده ده و بسط آن به درآمد بازنشسته ها اقدام کنید با تشکر

   1. علی جنتی رئیسی می گوید

    کاملاً درسته مثلاً اینجانب بیش از 85سال دارم لطفاً سریعتر اقدام فرمایید عزرائیل بجای ….. همیشه دنبال بازنشسته ها است.خخخخ

    1. رحیم می گوید

     با سلام ایجاد شکاف بیشتر براساس مدرک عادلانه نیست
     بنده الان فوق لیسانس هستم ولی چون ملاک از اول ۱۳۹۳ گذاشته شده افزایش بهم تعلق نگرفته و گفتند اون موقع فوق دیپلم بودی و …… شده. فراموش نکنیم اکثر مشاغل سخت با دیپلم هاست پی عادلانه تر این است که کمک کنیم گروههایی که پایه کمتری دارند متناسب سازی شود چون تورم جامعه براساس مدرک تحصیلی نیست.باتشکر

  2. علی می گوید

   با سلام من ۲۰ سال در جنوب عسلویه و شمال شاغل میباشم البته به صورت قرارداد موقت این کلاه گشادی بود از زمان احمدی نژاد سر ما رفت و نه بند ۱۰ و ….. که هیچ بلکه دریافت حقوق پایین جز شرمساری برای خانواده چیزی نداریم اخه مگه میشه اینهمه سال به صورت موقت با شخص قرارداد ببندن

   1. امید نا امید می گوید

    خواهشمنداست تا آخر برج خرداد ماده ده برای همه اعمال کنید وگرنه نفرات انگیزه کارکردن از دست داده و روی تولیدات اثر گذار خواهد شد. عدالت برای همه باید تکرار شود. دیپلم و فوق و‌دکترا نداره نداره ….

  3. بهادر می گوید

   افزایش حقوقی که به وسیله سقف حقوق کسر مستمر از ما کم می شود فقط بدرد وارث می خورد.
   از حقوق ما کسر می شود به جیب سهامدار ریخته می شود. اگر این کار دزدی نیست پس چه نام دارد. اقتصاد رابین‌هود ی تا کی ادامه دارد ؟

  4. حسین می گوید

   دمتون گرم شما خیلی باحال هستید.اول مال خودشونو حساب کردن زدن تو سیستم بعد ابلاغیه دادن برای باقیمانده پرسنل واقعا خنده دارهه .اگر قانونی هم اومده باید برای همه یکسان و بوقت انجام شه.الان ذهن هزاران نفرو مشغول کردن فقط به خاطر خودخواهی و زیاده خواهی خود مدیران بی لیاقت.لعنت بهتون

   1. حسین می گوید

    واقعا هیچ نهاد ناظری نیست بگه آقا این چه وضع اجرا کردنه قانونه.این یعنی این که ما اول جیبای خودمونو پر می کنیم بعد هرچی موند به بقیه هم میدیم.هیچکس نیست صدای مارو بشنوهه

 2. باورصاد می گوید

  سلام شما لطف بفرمائيد حق و حقوق ما كاركنان رسمي و بازنشسته چه ديپلم و چه غير ديپلم را بدهيد اين ماده ده شامل همه افراد ميگردد پس حق ما را بدهيد. ممنونم

  1. محمد می گوید

   درود،من با دریافتیم 5تومنه چه خاکی بسرم بریزم، مستاجرم، زن وبچه دارم، …. کسورات دارم،بیسم …. اگه …. بزنن رو بیسم شاید اینقدر شرمنده خانواده نشم، چند ساله نتونستم مسافرت برم، مثلا فوق لیسانس دارم

   1. علی می گوید

    آقا دریافتی ۵ تومن یعنی چی؟ اینجا همه نفتی هستند اطلاعات غلط به خورد مردم ندین

 3. هادی محمدطاهری می گوید

  ماده ۱۰ برای کارکنان بازنشسته که از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۱ شاغل بوده اند چه وقت محاسبه خواهد شد.

  1. مدیریت می گوید

   سلام، باید فعلا صبر کنید

   1. عباس علی میرشکار می گوید

    سلام و درود با توجه به لب مرز بودن زندگی و عمر بازنشستگان لطفاً مسوولین صندوقها هر چه سریعتر نسبت به اجرا ماده ده و بسط آن به درآمد بازنشسته ها اقدام کنید با تشکر

    1. علی راد می گوید

     سلام
     خدمت تمامی دست اندکاران امروز در سیستم‌های اداری و اجرای گذاشته از شرایط نامناسب اقتصادی حاکم که کم و پیش همه ما را اعم از شاغلین و بازنشستگان و باز ماندگان ایشان پیشنهاد می کنم لحظه ها را از دست نداده و نسبت به اجرای دستور والعملهای اداری که منافع کارکنان در گرو آن می باشد دریغ نورزیده چون شاید فردای دیگر برای تک تک ما تکرار نشود و این موضوع در مورد بازنشستگان مستمره بگیر شاید بنوعی از جهت سیر طبیعی بیشتر مصداق پیدا کند پس قبل از چشم فروبستن این قشر از جامعه که به رویتی عمرشان به ماند چراغ دم باد میباشد اگر حق و حقوقی دارند در اسرع وقت پرداخت شود اما جهت یادآوری به شما عزیزان شاغل و مسول گفته باشیم زمان خیلی زود دیر می‌شود و شما عزیزان در جایگاه فعلی ما مستمربگیران ناتوان قرار خواهید گرفت و ما نیز خاک گل کوزه گران خواهیم شد و اين نيز تکرار می‌شود. دوستان عزیز و محترم با توضیحات قصدم مگدر نمودن افکار شما نبود فقط فریاد یک شخص در حال غرق شدن در این کشتی پر تلاطم زمان حال می باشد . پاینده و موفق باشید

  2. علی جنتی رئیسی می گوید

   برای اینها مهم نیست.

 4. محمدجلیل عامری می گوید

  با سلام و درود خدمت کلیه همکاران دست اندرکاران ماده 10
  من در سال 93 فوق دیپلم ارائه دادم و در سال 95 لیسانس فنی ارائه دادم که مبلغ دریافتی من روی فوق دیپلم حساب شده آیا احتمال افزایش هست یانه. با تشکر

  1. پیمان می گوید

   یک مدرک قابلیت تعدیل دارد

 5. علی می گوید

  در واقع این طرح باعث شادکامی همه متخصصین نشد بلکه هر کسی که مدرک بالاتر و قبل ۹۳داشت
  کم نداریم همکاران متخصصی که دیپلم و فوق دیپلم دارن ،همه میدونیم تخصص صنعت نفت ربطی به مدرک دانشگاهی ندارد!
  امیدوارم این پیام رو مسئولین وزارت نفت ببینن

 6. یونس می گوید

  در واقع این طرح باعث شادکامی همه متخصصین نشد بلکه هر کسی که مدرک بالاتر و قبل ۹۳داشت
  کم نداریم همکاران متخصصی که دیپلم و فوق دیپلم دارن ،همه میدونیم تخصص صنعت نفت ربطی به مدرک دانشگاهی ندارد!
  امیدوارم این پیام رو مسئولین وزارت نفت ببینن

 7. مسعود می گوید

  سلام. چرا به نیروهای قراردادی معین جدید فوق العاده ها را مطابق دستور العمل پرداخت نمی کنید؟

 8. عبدالمجید زعمری می گوید

  پرسنل نفت چه در بخش دولتی و چه خصوصی تفاوتی با هم ندارند الا اینکه از بد حادثه و به بدترین وجه و اهمال مسئولین در چنگال خصولتی ها گرفتار شده اند و اینها برای جبران کاستی‌های خود بدنبال کم کردن اضافات پرسنل رسمی هستند، لذا با توجه به اینکه فیش حقوقی پرسنل نفتی شاغل در بخش خصوصی هم از طرف امور مالی نفت صادر می‌شود خواهشمندیم اضافات ایشان من جمله ماده ده در فیش حقوقی اعمال شود و از دست اندازی بخش خصوصی جلوگیری شود

 9. مسعود می گوید

  سلام. نیروی قرارداد معین جدید که 12سال موقت بود و حداقل حقوق کارگری دریافت میکرد و عیدی کارمندی چرا الان که دستورالعمل براشون نوشته شده و داخل قرارداد نوشتن مطابق دستورالعمل نفت باید فوق العاده های مربوطه را دریافت کنند متاسفانه قانون شکنی میکنید و پرداخت نمیکنید و چرا بعد از دوازده سال موقت به قرارداد داعم تبدیل نمی شویم؟

  1. احمد می گوید

   من درسال ۷۱با مدرک دیپلم استخدام رسمی نفت شدم
   الان با۳۱ سال سابقه پایه حقوقم ….. ولی همکارم که هم سابقه من است و مدرک بدو استخدامش لیسانس بود الان با این تفاوت های بر اساس مدرک قائل می شوند پایه حقوقش ….. شده

 10. م ش می گوید

  سلام به اسم ماده ده پرسنل شریف وزحمتکش وزارت نفت رامیخواهند دور بزنند وهیچ خروجی ندارد

 11. امین می گوید

  آخرش چی!؟ ما بند واو و دال که همون ۵۰۰ تومن سال ۹۹ رو هم نگرفتیم
  خواهشاً پرسنل نفت آوران یه جواب درست حسابی بدین از این سفره نفت بازم دست ما خالی میمونه

 12. امیر می گوید

  سلام به مدیران بزرگوار نفتی
  که فقط سنگ را برای خودشان به سینه میزنند.
  چرا بچه های پیمانکار که کلیه کار نفت و گاز و پالایش پخش و پتروشیمی روی دوش این بندگان خدا هست ماده ده نگیرند اضافات نگیرند یا نفت کارت نداشته باشند.
  آیا خدا از این عزیزان راضیست.نمیدانم
  لطفاً بفکر ما کارگران پیمانکاری هم باشید.ارادتمند.

  1. آریا جوان می گوید

   سلام تامیتونید به رسمی های شرکت نفت پول بدین تا بامانیروهای ارکان ثالث فاصله داشته باشن،لطفا آرزوهاشونو برآورده کنید،بترسید از روزی که باید درپیشگاه خداوند متعال (بزودی)پاسخگوی تصمیمات وعملکردتون باشید.

   مثل یک خواب میگذرد…

 13. خسرجی نژاد می گوید

  با سلام.از قراره که این بخشنامه از تاریخ یکم آذرماه سال 93 اجرا بشه،ولی متاسفانه از فروردین اجرا شد که خیلی از پرسنل که در این فاصله زمانی تعدیل مدرک انجام دادند متضرر شدند.از جمله بنده که دوازدهم فروردین ماه 93 تعدیل مدرک انجام دادم.

  1. بابک می گوید

   اصلا چرا باید معیار محاسبه مدرک باشد، چرا سختی کار و پایین بودن حقوق معیار قرار نگرفت؟؟؟ چون این شرایط به بابایی ها نمیخوره، نتیجه اینکه باید یکی بخورد تا بترکد یکی هم گرسنه

  2. نفتی می گوید

   سلام.من هم شهریور ۹۳ تعدیل لیسانس شدم . با توجه به اینکه ابلاغ نامه در آذر ۹۳ بوده، آیا ماده ده برای من بر اساس لیسانس محاسبه میشه یا دیپلم؟لطفا اگر کسی اطلاع داره ، پاسخ بده.ممنون

   1. مدیریت می گوید

    سلام به احتمال زباد با مدرک لیسانس و این در صورتی است که این قانون به صورت کامل و صحیح اجرا شود

    1. نفتی می گوید

     درود بر شما

  3. محسن می گوید

   اگر تعدیل فروردین 93 هستین که به شما تعلق میگیره

 14. سواعدی می گوید

  سلام.پس کارکنان ارکان ثالث حقی از این ماده ندارند.لطفی هم درحق این زحمت کشان نفت هم توجه بفرمایید

 15. عیسی می گوید

  سلام
  آیا ماده ده برای اونائیکه سال ۹۴ تعدیل مدرک داشتنه تغییری میکنه؟

  1. مدیریت می گوید

   سلام، ان‌شاالله بله، لطفا صبر کنید تا اجرای این قانون تکمیل بشه

 16. بابک می گوید

  درود بر سایت نفت آوران. اولا کسانی که 93مدرک داشتند دو بار و شاید سه بار درصد تعدیل آنرا دریافت و قبل از اجرای ماده ده هم حقوقشان ماشاالله عالی بود، دوما این آقایون همه کارهای راحت دارند، سوما اکثر دیپلم و زیر دیپلمه ها مصیبت کارهای عملیاتی را می‌کشند و چهارم سابقه در این ماده قانونی پشم هم حساب نشده. نتیجه،،، نفت پر، صنعت پر، کار پر، رقابت پذیری پر

  1. محسن می گوید

   سابقه و سن کیلویی چند؟؟!!
   هر کس از سرِ دلسوزی کار کرد نتیجه اش شد این, وجدان رو باید ریخت چاه فاضلاب و سیفون روکشید

 17. امیر می گوید

  باسلام. مگر نگفته بودن همکارانی مبلغ ماده ده به آنها اضافه نشده تا ۲۳ خرداد درست میشه. امروز که ۲۶ خرداد هست کماکان برای من صفر خورده در کارت حقوق. باید چکار کنیم.

 18. امین می گوید

  با سلام
  امیدوارم نتیجه به نحوی اعمال شود که کام کارکنان شیرین شود ، هر چند با این تورم سالهای اخیر با افزایش صد در صدی هم کام ما شیرین نخواهد شد.

 19. مهدی می گوید

  سلام وعلیکم لطفا بفکر ایثارگرانی که بازنشسته سال ۹۹ بازنشسته شده اند و این ماده به آنها هم تعلق می‌گیرد هم باشید

 20. علی می گوید

  اینکه میگوید معوقات به کارمندانی که در طرح مسکن اخیر شرکت نموده پرداخت نمیشود و بحساب طرح فوق ذخیره میشود درست نیست و نکته مهمتر اینکه زیان ناشی از عدم اجرای بموقع طرح فوق و خواب پول و این معوقات را هم باید اعمال نمود حالا یا از بودجه وزارت نفت و یا از جیب اون وزیر سابق ملعون باید مطالبه نمود

 21. علیرضا می گوید

  سلام ، چرا فقط اطلاعات حقوق و دستمزد کارکنان صنعت نفت رسانه ای و با بوق و کرنا به اطلاع همه عموم مردم رسانده میشود و در خصوص هیچ ارگان و سازمان دیگری این اتفاق نمی افتاد و حتی در فیش حقوقی تمام مزایا درج نمی گردد. لطفاً اطلاعات حقوق و دستمزد کارکنان صنعت نفت را نیز محرمانه تلقی و از رسانه ای شدن آن ممانعت گردد.
  با سپاس.

 22. تنها می گوید

  متاسفانه باز هم به کسوت و تجربه بی حرمتی شد همه می‌دانیم که کار درصنعت نفت براساس مهارت و تجربه است نه مدارک پولی و تقلبی و برهمین اساس به اساتید بزرگ کار و تولید که بیشترشان دیپلمه های سابقه دار هستند بی توجهی شد… واقعا چرا؟هیچ کجای دنیا چنین نمی‌کنند آقایان جوان تصمیم گیر بی تجربه… متاسفم

 23. ابراهیم می گوید

  سلام ،قرار بود ملاک مدرک تحصیلی ،آذر ماه 1393 باشد،ولی متاسفانه ملاک را فروردین 1393 گذاشته اند،در حالیکه بخشنامه آذرماه صادر شده است،لذا بنده و بعضی از همکارانم که در سال 93 تعدیل مدرک داشته اند متضرر شده ایم،بعنوان مثال بنده را با فوق دیپلم افزایش ماده 10 داده اتد،در حالیکه من در خردادماه 1393 مدرک مهندسی مکانیک م تعدیل شده است،لذا خواهشمندم این موضوع را به گوش مسئولان برسانید،که حداقل نیروهای عملیاتی بیش از این متضرر نشوند،با تشکر

 24. صمد امامی ۶۵۸۰۹۸ می گوید

  سلام، چه مدت لازم است تا جواب نحوه محاسبه ماده ۱۰ کارکنانیکه بازنشست شده اند را بدهید ؟؟؟

  امان از مدت پرداخت …!!!

  [متخصصینِ ادوار نفت]

 25. کارشناس مناطق نفت‌خیز جنوب می گوید

  سلام متاسفانه برای منکه هنوز چیزی اعمال نشده. استخدامی سال۸۴ با مدرک لیسانس مهندسی نفت بودم. به حقوق دستمزد شرکت هم که مراجعه کردم پاسخ درستی بم ندادن‌ . اونا هم نمی‌دونستن علتش چیه؟ آیا طی ماه آینده تصحیح و اعمال خواهد شد؟ لطفا کارمندانی را که از قلم افتاده اند در اولویت رسیدگی قرار دهید.

 26. صمد امامی ۶۵۸۰۹۸ می گوید

  سلام، چه مدت لازم است تا جواب نحوه محاسبه و درج و در کارت ماده ۱۰ کارکنانیکه بازنشست شده اند را بدهید ؟؟؟

  امان از مدت پرداخت …!!!

  [متخصصینِ ادوار نفت]

 27. مهرداد می گوید

  سلام من سال ۹۶ فوق لیسانسم تعدیل شده ولی ماده ۱۰ بر اساس لیسانس محاسبه شده
  ممکنه مابه تفاوت لیسانس به فوق لیسانسم برای ماده ۱۰پرداخت بشه؟ ممنون از راهنمایی شما

 28. پیمان می گوید

  با سلام خدمت همه دوستان ، با توجه به اعداد و ارقام اضافه شده به اکثر دوستان اجرای ماده ۱۰ سرابی بیش نبوده و اگر این بحث پیگیری نمیشد و همانند دیگر ارگان های دیگر دولتی که سنوات قبل افزایش های ۵۰ درصدی هم داستن مانند وزارت نیرو و … آلان این گونه اختلافات بین کارمندان ایجاد نمیشد که در بهترین حالت ۲۰ درصد نسبت به ارسال ۱۴۰۱ اضافه شده است، و د نهایت وزارت محترم نفت در فرصت ۱۰ ساله چطور نتوانسته محاسبات دقیقی انجام بدهد جای سوال دارد….!!!

 29. یونسعلی حسنعلی پور می گوید

  سلام به اطلاع رسانی خوب نفت آوران وهمه رسانه‌ای خبری نفت اما با توجه به اطلاعات خوب وبروز ولی هنوز مشخص نشده که آیا این ماده 10 شامل بازنشتگان کد 23 یا بهتر بگویم بازنشتگان پیش از موعد مثلا سالهای 81تاکنون میشود یا نه وایا نوشته 1393وبعد از آیا ماقبل تاکی جز این ماده میشود یا واقعا بازنشتگان پیش موعد وپیش از سالهای 1393 جز این ماده نیستند لطفا ولطفا اطلاع رسانی دقیق زده شود وایا پاداش بازنشتگان کد 23 که حالا به سن 60سال رسیده اند وسابقشان حالا شده 30سال اندی چرا پاداش این سالها بعداز بازنشتگان محاسبه وپرداخت نمی گردد وچرا ارزشیابی بازنشتگان پرداخت نمیشود تا کمک معیشتی باشد برای خانواده های بازنشتگان وچرا هر چی هست از شاغلین گفته میشود مگر نه همین بازنشتگان بوده اند که در صد سال گذشته تا بحال در تولید نفت واقتصاد کشور که نفت بوده نقش اساسی دارند مگر همین بازنشتگان نبوده اند که مدیر یا مهندس یا دکتر ویا کارکنان و کارمندان این وزارت خانه وشرکتهای نفتی بوده اند مگر نه همینها بوده اند که در انقلاب وبعداز انقلاب چه در نفت وچه در میدان‌های جنگی ونفتی در تلاش بوده اند وووووو چرا اخباری خوشحال کنند به بازنشتگان داده نمیشود مگر نه مقامات نفتی دولتی همه وهمه از فروش خوب نفت میگویند ویا از سود دهی شرکتهای وابسته به صندوقهای بازنشتگان میگویند مگر همه وهمه از آزاد سازی پولهای بلوکه شده نمی گویند پس چرا آنچه عقب مانده ما بازنشتگان مخصوصا بازنشتگان کد 23یهاست داده نمیشود وده ها چراهای دیگر لذا از ریاست دولت مردمی انتظار میرود شخصا خودشان وارد برنامه وزارت نفت شده ورفع موانع ورفع مشکلات این قشرها را بکنند چون ظاهر ا جناب آقای اوجی وزیر نفت وحتی نمایندگان کمیسیون انرژی ونفت هم کاری از دستشان ساخته نیست این نیاز به یک حرکت جهادی وانقلابی دارد که دست ریاست جمهوری را می بوسد امیدوارم همه مدیران بازنشته نفتی که اطلاعات بهتری وخوبی دارند در خصوص آنچه عقب مانده بازنشتگان هست اطلاع رسانی کنند در پایان از کارگروه وزارت نفت وصندوقهای بازنشتگی که کم و بیش اقداماتی انجام میدهند کمال تشکر وقدردانی میشود اما همه بدانند که به خوبی کارها پیش نمی‌رود پرور بروز کمر ما بازنشتگان شکستتر میشود زیر بار زندگی روزمره وسلام یونسعلی حسنعلی پور رزمنده وبازنشته 526681

 30. علی جعفر جلالی می گوید

  بازنشستگان خرج ندارند چرا فکری برای ایشان نمیشود با این تورم چند هزار درصدی همسان سازی چی شد آقا لطفا نظر منو اعلام کنید

 31. محسن می گوید

  بیش از 35 سال خدمت صادقانه نتیجه اش این شدهر کس از من نظر بخواد راجع به ورود به وزارت نفت پرونده خودم رو میذارم جلوش
  میگم برو سیگار فروشی کن اما به وزرات نفت
  نرو
  ایثارگر هستم و سال 93 دیپلم بودم
  اما 95 فوق دیپلم و سال97 لیسانس فنی
  گرفتم
  تازه میگن 500 تومان سال 99 رو کم می کنیم
  چه انگیزه برای کار باقی میمونه

 32. مهدی می گوید

  با سلام . سالهاست که دولت و مجلس با شعار همسان سازی حقوق و کاهش فاصله طبقاتی و کم کردن شکاف حقوقی دنبال اهداف خود هستند . از زمان استخدامی ما سال ۸۵ که افزایشات حقوق برای دیپلم و فوق دیپلم و لیسانس تفاوت داشت بعد از چندین سال این نگاه غلط اصلاح شد . الان با وجود اجرای ناقص ماده ۱۰ فاصله حقوقی زیاد تر شده . اقا امثال من سال ۹۱ مدرک تحویل شرکت دادیم ولی معطل کردند تا سال شهریور ۹۳ تعدیل شدیم . الان رو چه حسابی باید با مدرک قبل برای ما حساب بشه . این باعث تفرقه و عدم مسعولیت پذیری همکاران خواهد شد . لطفا ب گوش مسعولین برسونید با تشکر

  1. مدیریت می گوید

   سلام، از جزئیات و شیوه تعدیل مدرک اطلاع ندارم اما اگر تاریخ تعدیل به اینگونه باشد و مدرک شما شهریور تعدیل شده، صحیح نیست و حتی اگر قانونی باشه هم نیاز به اصلاح قانون دارد، ان‌شاءالله بررسی می‌کنم و اگر تونستم انتقادی در همین خصوص منتشر خواهیم کرد

 33. محمد می گوید

  سلام وقت بخیر…من استخدامی ۸۸ هستم با مدرک دیپلم و در سال ۹۶ مدرک مرتبط با شغلم رو نگرفتم یا بنده ماده ۱۰ بهم تعلق میگیره…سپاس

 34. محمد می گوید

  باسلام و خدا قوت…بنده در سال ۸۸ استخدام رسمی شدم با مدرک دیپلم و در سال ۹۶ مدرک گرفتم ولی غیرمرتبط با شغلم کلی بنده ماده ۱۰ شاملم میشه آیا؟؟؟سپاسگزارم

 35. محمد می گوید

  باسلام.خداقوت بنده در سال ۸۸ استخدام رسمی شدم.با مدرک دیپلم و در سال ۹۶ مدرک غیر مرتبط با شغلم رو ارائه دادم آیا ماده ۱۰ شامل حال بنده میشود؟؟سپاس

 36. شاهد می گوید

  سلام
  قانون در آذر ماه ۱۳۹۳ توسط وزیر نفت وقت ابلاغ ودر نامه ابلاغیه، تاریخ اجرا را از تاریخ ابلاغ درج کردند . بنابراین بایستی از آذر ۱۳۹۳اجرا شود . این موضوع را برای آندسته از همکاران محترمی که از اول ۱۳۹۳تا قبل از آذر ۹۳تعدیل مدرک شدند ، نوشتم که پیگیر حق خود بشوند.

  1. مدیریت می گوید

   سلام، کجای ابلاغیه گفته از تاریخ ابلاغ!!؟ چنین متنی در ابلاغیه ماده ۱۰ در آذرماه ۹۳ وجود ندارد

 37. مختاری می گوید

  سلام ایاماده ده شامل کارمندانی اسال۱۴۰۰بازنشسته شده اند می شود

  1. مدیریت می گوید

   سلام، بله اما باید فعلا صبر کنید تا اجرای ماده ده کامل شود

 38. علیرضا می گوید

  لعنت به شرکت نفتی‌ها که هر چی درآمد داره برای خودشون میخوان و هیچی نمی‌رسه به مردم عادی

 39. بهروز می گوید

  سلام از سال ۷۶ که گفتن هر کسی برای ارتقا شغلی نیاز به دیپلم داره وبعد چند سال ان را به لیسانس ارتقا دادن هم کیفیت کار پایین امد وهم به نوعی تمام دستگاه ها منظورم در رابطه با کار خودم دکل حفاری به نوعی نابود گردیدند این یه واقعیت عملیات حفاری نیاز به سالیان سال تجربه دارد البته که تحصیلات هم جای خود دارد ولی حداقل ۶۰درصد تجربه است با این مدیران این صنعت پیش نمیره

 40. فردین می گوید

  سلام،در اطلاعیه نوشته شده بک پی تا فروردین 1401 به صندوق مسکن واریز میشه. تکلیف 15 ماه بعد از اجرای قانون چی میشه؟ ایا این 15 ماه بک پی داره؟ ممنون

 41. خارگ می گوید

  با سلام
  اینجانب استخدامی سال ۹۳ هستم و خرداد سال ۹۳ مدرک لیسانس رو تعدیل دادم ولی متاسفانه به حقوق پایه هیچ مبلغی اضافه نگردید. حتی تاریخ اجرای ماده ده که از اول آذر ۹۳ باید باشد رو هم رعایت نکردند.
  دیگر هیچ انگیزه‌ای برای کار کردن نیست همه اینها عامل نارضایتی و دلسردی پرسنل زحمت کش می‌شود.
  ماده ده را باید به همه‌ی کارمندان بدهند.

  از مدیریت نفت آوران خواهشمندیم صدای همه کارمندان متضرر از اجرای ماده ده رو به مسئولین برسانند.
  با تشکر

 42. ملاکریمی می گوید

  با سلام و احترام خدمت سردبیر محترم نفت آوران
  همانطور که مستحضرید پس از پیگیری های بسیار، مسئولین وزارت نفت قول دادند در صورتیکه قانون ماده ۱٠ برای کارکنان رسمی اجرا شود، پس از آن فوق العاده مخصوص و فوق العاده تخصصی کارکنان قراردادی که بیش از یکسال است به تعویق افتاده، پرداخت خواهد شد.
  عاجزانه خواهشمندیم این موضوع را پیگیری بفرمایید.

 43. مهدی می گوید

  اختلاف بین حداکثر مشمولین ماده ده و حداقل)صفر( بسیار زیاده و در گام اول شامل بی انگیزگی و دودسته گی در پرسنل میشه

 44. حسین می گوید

  سلام لطفا پیگیری کنید همونجور که قرار بود ملاک مدرک آذر ۹۳باشه نه فروردین ۹۳

  1. مدیریت می گوید

   سلام بزرگوار، من نمی‌دانم چه کسی این قرار رو گذاشته اما بخشنامه و قانون مصوب شده چنین چیزی نگفته و هر بخشنامه‌ای که در آن تاریخ شروع قید نشود، تاریخ شروع اجرای آن از اول همان سال است

 45. علی می گوید

  سمت‌های مدیریتی‌بایدهزینه‌دارباشدکه اگر مسئولی سلیقه‌ای ویاسیاسی‌کاری مسیرقانونی سیاستگذاری و وبخش‌نامه‌هاومصوبات مجلس را درادارات و وزارتخانه‌های دولتی مسکوت و بایگانی نمودوباعث زیان‌سنگین به سازمان وپرسنل شاغل شدباید با برکناری و برگشت‌زیان‌به شرکت و ذینفعان برخورد قاطع قضایی کرد که لااقل امثال آقای بیژن زنگنه وزیرنفت دولت‌قبل دستورالعمل‌های وارده جهت سازمان وپرسنل مربوط به ماده ۱۰ را حدودا ۱۰ سال در کشومیزخودبایگانی نمی‌کرد و بیش از ۲۰۰هزارپرسنل شاغل در شرکت‌های نفتی را ازحق‌قانونی‌وشرعی خودمحروم نمی‌کرد و هزینه‌های سنگین بعدی را به وزارت‌نفت‌تحمیل‌نمی‌کرد وخود راحت بدون هیچ برخورد اداری درکنار خانواده و همکیشان سیاسی اصلاح طلب‌وکارگزارانی خود مشغول استراحت و برنامه‌ریزی بعدی شدندبایدقوه‌قضائیه مقتدرانه با مسئولین بی‌کفایت‌وناتوان وزیان‌ده و سیاسی‌کار که در طول مدت‌خدمتی‌خود جز زیان و تحمیل هزینه برنظام اسلامی و مردم کاری نکرده‌اند وباسیاسی‌کاری و نفوذ درصنایع مختلف باعث رکود و زمینگیرشدن تولید و صنعت و حذف نیروهای خلاق وباتجربه و فنی با تعدیل نیروهای جوان و فنی شرکت را دچارفقرنیروی انسانی متخصص و نخبه وباتجربه کردند و مثل طرح ۲۳ حدودا ۱۰۰هزارنیروی باتجربه فنی و عملیاتی را با طرح‌جذاب و سابقه زیر۲۰سال بازنشسته و ازچرخ‌صنعت‌نفت‌خارج‌کردندو شرکتهای خارجی اکثریت‌آنهاراجذب شرکت‌های نفتی کشورهای‌حاشیه‌خلیج‌فارس کردند واثرات تخریبی وعقب افتادگی فنی در شرکتهای نفتی مشهوداست وبا صرف صدهابرابر حقوق بازنشستگان طرح ۲۳ هزینه بیرون سپاری کار آنها به شرکت تحمیل شد وهیچوقت نتوانستندجایگزین فنی تخصصی و عملیاتی راتامین کنند وکماکان بیرون سپاری ادامه دارد وعوامل نفوذی آقای زنگنه بدنبال وابسته نمودن نفت به اجنبی هستندتا مادامی که عوامل نفوذی دربدنه مسئولین ناتوان وسیاسی کار نفت حضوردارندوهیچ هزینه‌ای جهت کم‌کاری و تحمیل زیان به نظام‌اسلامی و ملت پرداخت نمی‌کنند وگاها بر سمت‌های بالاتر گمارده می‌شوند وضعیت همینطوراست که فقط با هزینه‌دارنمودن‌میزهای مدیریتی میشودبه آینده امیدواربود که مدیران نالایق و ناتوان و سیاسی‌کار نزدیک میزهای مدیریت نشوند.

 46. سید صادق فاطمی می گوید

  سلام تکليف اون کسانی که درسال۹۱ به مدرک بالاتری دست یافته و۲/۵ درصد گرفتن ولی به علت نبود سمت بعد از تاریخ ۱/۱/۹۳ تعدیل مدرک شدن چیست

 47. گللر می گوید

  سلام چرا بک پی کامل پرداخت نمیشود چرا فقط به بیس بک پی تعلق میگیرد این کجای اجرای قانون است چرا از خودتان قانون وضع میکنید یا ندهید یا اگر هم میدهیدکامل بدهید در ضمن بک پی را نقد بدهید صندوق نمیدونم مسکن دیگر چه صیغه ای است پناه بر خدا

 48. فرهاد می گوید

  در بدو استخدام تفاوت حقوقی بین مدارک لحاظ گردید در اضافات سالیانه نیز چندین سال اعمال شد حالا در ماده ۱۰ هم به ناحق این ظلم دیده میشه مگر همین دیپلمه ها نبودن که این صنعت را پویا کردن حالا چی شد که دیپلمه بی نصیب مونده همانطور که مدرک رو دخیل کردین می بایست سابقه رو هم دخیل میکردین یادتون نره هنوز هم بخش فنی به دست دیپلمه ها میچرخه .

 49. فرهاد می گوید

  یادتون نره در بخش فنی و حفاری و جزایر سری لاوان خارک لیسانسه های تازه استخدام نزد همین دیپلمه ها که نادیده گرفته میشن کارآموزی کردن و الان صاحب پست شده اند. کمی با دیپلمه ها مهربان باشین. مشکلات اقتصادی کارکنان مدرک نمیشناسه

 50. صالحي پور باورصاد می گوید

  سلام همكاران محترم وزارت نفت
  از بسكي كه حق و حقوق ما را دير دادي و يا هنوز نداديد و تورم هم چنان كمرمان را خورد كرد كه صداي خورد شدنش هم بگوش همه مسوولين دولتي رسيد ولي دريغ از اينكه فكري بكنند بحال ما كاركنان نفتي شاغل و بازنشسته خداوكيلي من مي خواهم اين متن پخش بشه نه اينكه آنرا پخش نكنند. آيا اين كار مديران رده بالا و بي كيفيت نمي بينند كه دارند حق والناس مي كنند. حقوق ما بازنشسته ها فقط براي خريد دو روز مي رسه. من خودم مدام به مغازه ها بدهكارم و و حقوق را بيست ويكم گرفتم خداوكيلي حالا كه دارم اين متن را مي نويسم هيچ پولي ندارم پس كو آن عدالت و انسانيت. من اينو نوشتم كه بخوانيد و خداوكيلي خجالت بكشيد كه اينطوري ما را نابود كرديد خدا ازتان نگذرد شرمتان باد. من از جانم گذشتم بيائيد منو بكُشيد چون ايثارگر و دو سال در جنگ ايران و عراق بودم و اين شرح حال روزگار منه. عليرضا صالحي پور باورصاد. شماره پرسنلي ٦١٨٣٢١ و شماره تماس ….. كسي كه نان شب را ندارد دين و ايمان ندارد. ننگ بر كساني كه ما را به اين روز در آوردند.

  1. محسن می گوید

   خدا ازشون نگذره
   که هیچ احترامی برای کارکنان خدوم نفت
   قائل نمیشن

 51. عليرضا صالحي پور باورصاد می گوید

  ان‌شاءالله كه متوجه شده باشيد كه چه اشتباهي بزرگ انجام داده ايد اي مديران باكفايت. لطفاً ماده ده را حق همه كاركنان نفت و گاز و حفاري بدانيد نه حق خودتان. ممنونم

 52. محمد شرفی می گوید

  سلام خیلی متاسفم از اینکه بگویم بنده وخیلی از همکارانم که حدود 24 سال در سازمان نفت وبا این همه بی عدالتی روبرو هستیم و 11 سال هم نیروی قرداد مدت موقت هستیم با این بی عدالتی در این سازمان وبی کفایتی مسولین ومدیران وحتی دیوان اداری که به جای اینکه اول نیروهای با سابقه خود تعیین و تکلیف کنه با طرح فرزندان ایثارگر نیروهایی که زیر 5 سال سابقه حتی تازه وارد شده به سیستم را استخدام کرد ند هیچ انگیزه‌ وتلاشی دیگر از این نیروها در سازمان نیست و هر روز هم بیشتر می‌شود تا کی با این وعده های پوچ زندگی کنیم

 53. رضا می گوید

  تکلبف کسانی که قبل از 93 مدرک تحصیلی داشتند و 2.5 درصد گرفتند ولی بعد از 93 تعدیل مدرک شدن چی میشه؟

  1. رحیم می گوید

   کاش یکی به طور واضح توضیح بده که کسانی که مدرک تحصیلی داشتند قبل از93 و 2.5 درصد گرفتن و تو سیستم ثبت شده بود ولی بعد از 93 تعدیل شدن چی می شود

 54. ساحل می گوید

  سلام من بازنشسته سال اردیبهشت ۱۴۰۰میباشم و شهریور سال ۱۳۹۴ مدرک کارشناسی گرفته و در سال ۱۳۹۵مصاحبه و تعدیل مدرک کارشناسی شدم از مدیریت گروه تقاضا دارم.
  ۱. آیا برای بازنشستگان اجرای ماده ده واقعا اجرا می‌شود.
  ۲. آیا ماده ده شامل بنده می‌گردد.
  ۳. لطفا مدیریت گروه نسبت به نحوه و اجرایی آن جامع و کامل برای بازنشستگان محترم اطلاع رسانی فرمایند تا این قشر از همکاران که روزی شاغل و در حین کار بودند بیشتر از این دغدغه فکری نداشته باشند.
  باتشکر

  1. مدیریت می گوید

   سلام، در مطالب هم بارها اشاره کردیم قانوناً و شرعاً و اخلاقاً مشمول هستید اما اینکه کی و چگونه اجرا شود اطلاعاتی در دست نداریم، صبر کنید تا ماده ۱۰ کامل اجرا شود ان‌شاءالله برای شما هم به نحو احسن اجرایی شود

 55. غضنفر می گوید

  سلام. من با مدرک ارشد مهندسی صنایع در حال استخدام شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی هستم. ممکنه بفرمایید مجموع حقوق و مزایای دریافتی ماهیانه من در بدو ورود حدودا چقدر خواهد بود؟

 56. یونسعلی حسنعلی پور می گوید

  سلام روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران کشورمان بخصوص خبرنگاران سایت های نفت آوران در سراسر ایران اسلامی تبریک می گویم بخاطر اطلاع رسانی خوب وبه موقع ویپگیر مشکلات مردم وکارکنان وبازنشستگان نفتی خسته نباشید وخدا قوت واز همین جا بخاطر پیگیری واطلاع رسانی مشکلات من بازنشسته ورزمنده نفتی به گوش دولت مردان ووزارت نفت ونفت مرکزی هم بصورت ویژه تشکر دارم وسلام یونسعلی حسنعلی پور 526681, 17/5/1402

 57. یونسعلی حسنعلی پور می گوید

  سلام خدمت عزیزان نفت آوران وسلام به همه خوانندگان نفت آوران وسلام به همه مدیران وزارت نفت وشراکتهای نفتی مخصوصا شرکت ملی نفت ایران ونفت مرکزی واموراداری وامور رزمندگان وایثارگران در وزارت نفت وتمامی شرکتها وصندوقهای بازنشستگی از اینکه این مدت بعضی از مقامات دولتی ومجلسی ونفتی بفکر رزمندگان وایثارگران طبق قانونهای ابلاغی در دولت گذشته نسبت به این قشر از رزمندگان وایثارگران هستند ومی اهند به بندهای واو وبندال ظاهر یک مقطع تحصیلی بالاتر بدهند امیدوارم که باز دوگانگی کار نشود به ایثارگران شاغل بدهند وبازنشستگان رزمنده وایثارگر را فراموش کنند امیدوارم در این بی عدالتی نباشد و قانون برای همه اجرایی بشود مثل من رزمنده نباشد که در سن 60سالگی حالا وزارت نفت مرا جز بند دال بقولنا قرار داده امیدوارم ضمن دادن یک مقطع تحصیلی مزایایی آن به موقع پرداخت بشود البته طبق قانون باید 5در صد جانبازی هم منظور بشود همزمان همه عزیزان رزمنده ورزمندگان باید متوجه باشند که همزمان با دادن یک مقطع تحصیلی 5, در صد جانبازی هم داده بشود اگر بخواهند قانون عمل بشود اما سوال من رزمنده بازنشسته از دست اندکاران امور اداری وامور رزمندگان نفت مرکزی ایران و وزارت نفت این هست که چرا تاکنون نسبت به بند دال من به هر دلیل کوتاهی شده در نفت مرکزی وتاکنون فقط و فقط در هفته بسیج یه هدیه ی داده شده وتاکنون که در 60سالگی بسر میبرم از هیچ امتیازاتی برخوردار نبوده ام حتی پایه حقوق من رزمنده از دیگر هم ردیفی هایم بین 5الی 7میلیون کمتره چرا آیا در دولت و در مجلس بخصوص کمیسیون نفت و انرژی و برنامه بودجه وامور ایثارگران کسی نیست بررسی کند که چرا تاکنون بی عدالتی ودوگانگی در نفت مرکزی در خصوص من وامثال من رزمنده رخ داده گر چه قانونها سالهاست ابلاغ شده وچرا مقامات نفتی و دولتی اجرایی نکرده اند امیدوارم بازرسان سران سه قوه ونفت پیگیر این قانونها وبخشنامهای ما رزمندگان بازنشسته نفتی باشند تا آنچه حق وحقوق داشته ایم وداریم اجرایی وعملیاتی بشود تا متوجه بشویم که واقعا دولت مردمی ومدیران انقلابی در فکر رزمندگان وایثارگران وبسیجیان بوده و هستند چون در گذشته شعار زیادی داده شده اما از اقدام وعمل خبری نبود بر همین اساس از شعار توخالی همه دیگه خسته شده اند امیدوارم هم دولت وهم مجلس وهم وزارت نفت وهم تمامی گروه ها واحزاب وجریانهای سیاسی وسیاسیون محترم وانقلابیون عزیز پیگیری کنند این موارد ها را این همه از جریان‌ها سیاسی در صدا و سیما از رزمندگان وایثار گران حرف می زنند اما از مقامات دولتی ونفتی نمی خواهند که طبق قانونها گذشته وحال کمی بفریاد این قشر از رزمندگان وایثارگران برسند اگر قانون نبود کسی نه کاری داشت ونه در فکر بود اما حالا که قانون هست باید برای همه باشد نه برای کسانی پارتی دارند یا رابطه دارند یا دوست واشنا دارند باید قانون برای همه یکسان باشد همین دوگانگی وبی عدالتی باعث خیلی از اختلاف داخلی مردم میشود اگر مقامات دولتی ونفتی به فرمایشات رهبری انقلاب در گذشته وحال توجه وعمل واقدام می کردند خیلی خیلی از مشکلات واختلافات سلیقه ی رفع میشد وحالا بعد از 60سال من رزمنده نباید در رسانه‌ای خبری ومجازی مطلب بزنم باید دولت مدیران نا کار آمد را کنار بزند در هر پست ومقامی باشد که باعث نارضایتی رزمندگان وایثارگران و بسیجیان ودر نهایت مردم بشود البته ما بازنشستگان کد 23مسکلات زیادی داشته و داریم که بارها و بارها اطلاع رسانی شده وسلام یونسعلی حسنعلی پور 526681

 58. مهدی می گوید

  سلام‌من‌درتاریخ۱۳۹۳/۴/۳۱ مدرک‌لیسانس‌فنی‌‌‌ارئه‌داده‌ام‌وبه‌صورت‌درصدی۷/۵درصد‌بهم‌داداند‌ماده‌ده‌مبلغ۲۴۰۰۰۰تومان‌به‌دادهام‌درصورتی‌که‌اگر‌قبل‌۹۳‌لیسانس‌را‌ارئه‌داده‌بودام‌۱۲۰۰۰۰۰تومان‌اضافه‌میشد‌عجب‌بی‌عدالتی

 59. علیر ضا حیدری ۵۲۰۷۹۲ می گوید

  سلام باز نشسته ۹۸ با ۳۷ سال سرویس بدام پایان خدمت چی و چقدر به من تعلق میگیرد بر چه اساسی ترا خدا راهنما یی کنید اگر حقی دارم برم دنبا لش اجر شما با خدا

 60. علیر ضا حیدری ۵۲۰۷۹۲ می گوید

  کجا برم پیش چه کسی شماره تلفنی چیز کمکی یا خدا ۲ تا بچه بزرگسال معلول دارم به خر جم تو زند گی نمیر سم …

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.