بخشنامه افزایش حقوق قراردادیها

بخشنامه افزایش حقوق قراردادیها در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد و همچنین اعداد افزایش حقوق کارگران رسمی و غیررسمی نیز مشخص شد

بخشنامه افزایش حقوق قراردادیها در وزارت نفت طبق طبق مصوبه شورای عالی کار ابلاغ شد
افزایش حداقل دستمزد روزانه از ۱۳۹ هزار تومان به ۱۷۶ هزار تومان افزایش یافت
بنابراین در سال ۱۴۰۲ کارکنان قراردادی وزارت نفت این مشکل و دغدغه را به سلامتی پشت سر گذاشتند
و وزارت نفت امسال استرس کارمندی/کارگری را برای افزایش حقوق آنها ایجاد نکرد.

عین متن بخشنامه اداره کل تدوین وزارت نفت

احتراماً با عنایت به بخشنامه شماره ؟؟؟ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی که براساس تصمیم جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شورای عالی کار صادر شده است، بدینوسیله میزان حداقل دستمزد روزانه پایه سنوات و کالای ضروری (مصرفی اساسی) مشمولین موضوع فوق در سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل جهت استحضار و دستور اقدام لازم اعلام می‌گردد

۱- حداقل دستمزد روزانه کارگران شاغل (اعم از قرارداد دائم یا موقت مشمول قانون کار)
از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ از مبلغ ۱/۳۹۳/۲۵۰ (یک میلیون و سیصد و نود و سه هزار و دویست و پنجاه ریال)
به ۱/۷۶۹/۴۲۸ (یک میلیون و هفتصد و شصت و نه هزار و چهارصد و بیست هشت ریال) افزایش می‌یابد.

۲- از اول سال ۱۴۰۲ سایر سطوح مزدی نیز به میزان ۲۱% (بیست و یک درصد)
به اضافه روزانه ۸۳/۵۹۶ (هشتاد و سه هزار و پانصد و نود و شش)ریال
آخرین مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد
مشروط به آنکه مزد روزانه هر کارگر از مبلغ ۱/۷۶۹/۴۲۸ ریال کمتر نگردد.
۸۳/۵۹۶ + (۱/۲۱ × آخرین مزد روزانه در سال ۱۴۰۱) = مزد روزانه در سال ۱۴۰۲ به ریال

۳- پس از اعمال بند فوق از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ به دستمزد روزانه کارگرانی که در طول سال ۱۴۰۱ به خدمت اشتغال داشته‌اند
(در طی سال ۱۴۰۱ دارای یکسال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد)
با توجه به رتبه شخصی مربوط (بدون در نظر گرفتن رتبه/رتبه‌های شناور)
طبق ارقام مندرج در جدول زیر به عنوان پایه سنوات(اضافه دستمزد شایستگی) افزوده می‌گردد:

بخشنامه افزایش حقوق قراردادیها

تبصره ۱- به کارگرانی که در سال ۱۴۰۱ بیشتر از یک ماه در مرخصی بدون حقوق بوده‌اند
و همچنین کارگران تعلیقی در سال مذکور
پایه سنوات با توجه به مدت کارکرد بر مبنای ۱/۱۲ محاسبه و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ به دستمزد روزانه آنان افزوده می‌شود.
تبصره ۲- به کارگران غیررسمی شاغل به نسبت مدت کارکرد در سال ۱۴۰۱ با توجه به رتبه ای که براساس آن تعیین دستمزد گردیده‌اند،
میزان مقرر در جدول مزبور تعلق می‌گیرد.

۴- به منظور تأمین کالاهای اساسی موضوع بن کارگری در سال ۱۴۰۲
بابت هر کارگر اعم از متأهل یا مجرد ماهانه مبلغ ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ (یازده میلیون) ریال به صورت نقدی به حساب حقوق کارگران واریز گردد.

۵- به موجب ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی و شرایط مندرج در ذیل آن
معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگران به میزان
۵/۳۰۸/۲۸۴ ریال در هر ماه تحت عنوان کمک هزینه عائله‌مندی پرداخت گردد.

۶- کمک هزینه مسکن سال ۱۴۰۲ تا زمان تصویب و ابلاغ جدید از سوی هیأت محترم وزیران
به مبلغ ۶/۵۰۰/۰۰۰ (شش میلیون و پانصد هزار) ریال پرداخت گردد.

۷- کارمندان قراردادی مدت موقت موضوع اطلاعیه‌های شماره ؟؟؟ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ و اطلاعیه شماره ؟؟؟ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۷،
همچنین کارمندان قراردادی مدت موقت(مدت معین) که طبق مفاد مصوبه ۱۶۶۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ هیأت مدیره محترم شرکت ملی نفت ایران جذب شده‌اند
مشمول افزایش حقوق وفق مفاد این اطلاعیه و تبصره ۲ بند (۱) قسمت (۲۴-۰۱-۲)
مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت
در ارتباط با موضوع پایه سنوات (۵% غیرتراکمی) حسب ضوابط مقرر تبصره مذکور می‌باشد.

۸- جدول حداقل دستمزد روزانه کارگران رسمی/تحت پوشش صنعت نفت
در رتبه‌های یازدگانه از ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ (مبلغ به ریال) به شرح زیر قابل اعمال است

 

عین متن تبصره ۲ بند ۸ قسمت (۲۴-۰۱-۲) مجموعه مقررات اداری و استخدامی نفت برای افزایش حقوق سالیانه

تبصره ۲- در ابتدای فروردین هر سال، در صورت استمرار یا انعقاد قرارداد جدید،
به آخرین حقوق پرداختی علاوه بر میزان افزایش حداقل مزد سالانه اعلامی از طرف شورای عالی کار،
۵% (پنج درصد) نیز به عنوان پایه سنوات به روش غیرتراکمی افزوده خواهد شد.
در مورد افرادی که کمتر از یکسال خدمت کرده‌اند به نسبت ایام کارکرد محاسبه می‌گردد.
در هر حال مبلغ ریالی پایه سنوات کارمندان قراردادی موقت در هر سال
نمی‌بایستی از مبلغ سنوات مصوب شورای عالی کار کمتر باشد.

بخشنامه افزایش حقوق قراردادیها به زبان ساده (کارکنان تابع قانون کار)

افزایش حقوق کارکنان تابع قانون کار از جمله کارکنان قراردادی موقت و معین و پیمانکاری به صورت ۲۱ درصد به اضافه مبلغ ثابت ۸/۳۵۹ تومان بر روی دستمزد روزانه خواهد بود.
همچنین کارکنان قراردادی مورد اشاره در بند ۸ این بخشنامه ۵ درصد هم طبق تبصره مورد اشاره در مجموعه مقررات اداری و استخدامی نفت افزایش خواهند داشت.
کارکنان پیمانکاری هم با توجه به گروه شغلی خود مبلغ جدول سنوات در بند ۳ را به دستمزد روزانه خود اضافه کنند.
بن نقدی و حق مسکن در صورت تصویب نیز به صورت مبلغ ثابت
مجموعاً ۵۰۰ هزار تومان افزایش حقوق خواهد یافت.
همچنین برای هر فرزند هم مبلغ ثابت ۱۱۳ هزار تومان افزایش خواهد بود.

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
شماره: پ ن ۱۴۰۲/۰۱

از توجه و همراهی شما سپاسگزارم
صدای خود را از طریق این رسانه به گوش معدود مسئولین دلسوز نظام برسانید.
لطفا صدای خود را در سایت و اینستاگرام نفت‌آوران ارسال کنید تا مسئولین نتوانند مشکلات شما را نادیده بگیرند.

حمایت شما از رسانه خودتان، باعث قدرت و تاثیرگذاری بیشتر کارکنان و بازنشستگان می‌شود.

عضویت در اینستاگرام نفت آوران

اخبار بیشتر و جزئیات امور کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت (اداری و مالی) را در اینستاگرام نفت‌آوران ببینید

عضویت
14 نظرات
 1. قدرت طهماسبی می گوید

  به قشر کارگر توجه شود

 2. ابوالفضل اقبالی می گوید

  خدایا ما که بخیل نیستیم ولی تا اقتصاد مملکت درست نشه وتورم روزانه ولمون نکنه 70درصد هم اضافه کنند هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. خدایا خودت رحم کن.

 3. کارگر می گوید

  چرا نباید ۵٪ بند ۸ به نیروی پیمانکاری تعلق بگیره؟ با این کار فاصله حقوقی فاحشی بین قراردادی وپیمانکاری ایجاد شده. درصورتی که در یک محیط ویک شرایط کار می‌کنند و نیروی پیمانکاری اکثرا تخصص و کارائی بیشتری دارن. این بدور از انصاف و عدالته

 4. کارگر بدبخت می گوید

  این افزایش حقوق با این تورمی که داریم بجز خندیدن به ریش کارگران بیش نیست ،و با این کارشون جامعه کارگری را احمق و بیعرضه فرض کردند

  1. محمد جواد مجیدی می گوید

   سلام عزیزان من دانشجو هستم و میخوام بدونم حقوق یک کارمند شرکت نفت چقدره چون من بین کارمندی و کسب یک یا دو مهارت پولساز موندم لطفا راهنماییم کنید که کارمندی بهتره یا اموزش مهارت فنی ممنون میشم

 5. عبدالرضا عاشوریان می گوید

  سلام علیکم وقت بخیر اگه عملی بشه که خیلی خوبه ممنونم

 6. اسماعیل می گوید

  مسخرس.الکی شلوغش کردن در کل ۲۶درصدم اضاف نمیشه.تورم ۷۰ درصدی

 7. علی می گوید

  خوب با پارتی بازی رانت خیلی از بچه های پیمانکاری علکی قراردادی شدن منابع انسانی نفت خیانت بزرگی در حق خیلی از ما ها انجام داد

  1. شاهین می گوید

   اونایی که الکی رسمی شدنو حق خیلیارو ضایع کردن چرا کسی بهشون معترض نشد اونوقت شما بعد از ده سال هنوز چشمت دنبال اوناایه که قراردادی شدن؟؟ ده ساله چشمتون به قراردادیاس که چرا اینو میگیرن اونو بهشون میدن ولی بزرگترین ظلم از طریق رسمی شدن نفرات سهمیه ای بدون سابقه و بدون مدرک دانشگاهیو بدون تجربه کاری رسمی شدن یک نفرتون تو مجازی هم معترض نشدین چه برسه به حضوری، ولی هنوز از نفرات قراردادی حرف میزنین 😕

 8. علی نجفی می گوید

  سلام کارگرانی که هر چند تا فرزند داشته باشند تحصیلات خود را تمام گردن و فاقد کار هستند سر سفره پدر میباشند هیچ گونه حق اولاد تعلق نمیگیرد میخواستن همچنان بخوانند لااقل حق اولاد تعلق میگرفت

 9. علی نجفی می گوید

  ضمنا قانونی هم مثلا در شرکت مخابرات هست 24 سال سابقه کار داشته باشید محل کار شما هم تغییر نکرد اما چون هر سال به یک شرکت پیمانکاری میدادند الان برای دریافت حقوق دیگه پایه سنوات همان مدتی هست که آخرین شرکت پیمانکاری با مخابرات قراداد داره این وسط حق سنوات کارگر هم پر.میکشه کسی هم حاضر نیست جواب بده البته ناگفته نماند همین مخابرات حق بیمه کارگزاران روستایی را پرداخت نکرد وگرنه خیلی از این کارگران بالای 30 سال سابقه کار ولی سابقه بیمه مثل اینجانب 22 سال دارند به هر کجا مراجعه کردیم شکایت کردیم حکایت کردیم به سرانجامی هم نرسیدیم

 10. Nabi می گوید

  دست مریزاد ،خداقوت

 11. بهمن غمزه می گوید

  نظری ندارم

 12. قاسم می گوید

  اگه به این بخواد به حقوق کارگران اضافه بشه یعنی تقریبا یک سوم تورم!!!
  احتمالا در سال آینده کارگران با این حقوق ها توانایی پرداخت نصف حداقل هزینه های زندگیشون رو هم نداشته باشند و مجبور بشن سرکار کار دوم یا تغییر شغل برن.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.