افزایش حقوق ۱۴۰۱

افزایش حقوق ۱۴۰۱ دوباره خبرساز شد و به نظر می‌رسد سازمان برنامه و بودجه قصد ایجاد تأخیر و تغییر در اجرای قانون را دارد

افزایش حقوق ۱۴۰۱ در حالی دوباره مطرح می‌شود
که هنوز این افزایشات برای کارکنان تابع قانون کار دولتی اجرا نشده است.
در آخرین متن پیشنهادی دولت، چندین مورد از بند الف تبصره ۱۲ را ویرایش کردند
سازمان برنامه و بودجه تمام تلاش خود را می‌کند
تا به هر قیمتی، با تغییر و ویرایش کلمات، مجلس را برای تغییر قانون راضی نماید.

مرحله اول تغییرات در جدول مقایسه‌ای پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه با کد ۵۹۸۵۹ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷

در این متن پیشنهادی در جزء (۴) بند الف تبصره ۱۲ به جای عبارت «به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران»
عبارت « (به استثنای مشاغل کارگری) » ذکر شده است
در پایان این جدول مقایسه‌ای نیز، یک جزء ۱۳ به بند الف به شرح زیر اضافه شده است:

« ۱۳- در سال ۱۴۰۱ افزایش حداقل حقوق مشمولان قانون کار از سوی شورای عالی کار تعیین خواهد شد
و افزایش سایر حقوق بگیران مشمول قانون کار به صورت پلکانی معکوس
با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. »
توضیح نفت آوران: ویرایش جزء (۴) و متن جزء (۱۳) در آخرین متن پیشنهادی تغییر کرده است
که در مرحله بعدی مطلب نفت‌آوران مطالعه نمایید.

مرحله دوم تغییرات قانون بودجه ۱۴۰۱ با کد ۵۹۸۸۲ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

۱- در جزء (۱) بند الف تبصره ۱۲
عبارت « ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال » به جای عبارت « ده درصد (۱۰%) » جایگزین می‌شود.
توضیح نفت‌آوران: احتمال تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان وجود دارد.

۲- در جزء ۴ بند الف تبصره ۱۲
عبارت « به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران» حذف می‌شود
و عبارت « افزایش حقوق مشمولان قانون کار
اعم از دستگاه های دولتی و بخش خصوصی و عمومی که مشمول حداقل حقوق تعیین شده
از سوی شورای عالی کار نمی‌شوند
مشابه کارکنان دستگاه های اجرایی کشور
و به میزان حداکثر تا (۱۰%) نسبت به سال ۱۴۰۰ تعیین می‌شود.»
در پایان جزء اضافه می‌گردد.
توضیح نفت‌آوران: احتمال تأیید آن خیلی کم است.

۳- در جزء ۸ بند الف تبصره ۱۲
پس از واژه «سقف»، واژه « ناخالص » درج می شود
به جای عبارت « هفت برابر مبلغ جزء (۱) همین بند»، عبارت « مبلغ سیصد و هفتاد میلیون (۳۷۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال» درج گردد.
همچنین عبارت « حق التحقیق، حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها و رساله ها و حق التدریس اعضای هیأت علمی» حذف می‌شود.
توضیخ نفت‌آوران: احتمال تأیید این مبلغ جدید سقف حقوق وجود دارد.

۴- متن پیشنهادی جزء ۱۳ بند الف تبصره ۱۲ به شرح زیر اضافه می‌شود:
« پرداخت هر نوع پاداش، مزایا و کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم و نظایر آن از هر محل،
اعم از ریالی و غیر ریالی در تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مبتنی بر ضوابطی است
که با پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید شورای حقوق و دستمزد به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
با ابلاغ این ضوابط، احکام قبلی مرتبط با این پرداخت‌های مذکور در این بند موقوف الاجرا می شود.»
توضیح نفت آوران: به احتمال خیلی زیاد تصویب و تأیید می‌شود.

مرحله سوم توضیحات نفت آوران است که با دقت مطالعه نمایید

قبل از هر چیزی به اطلاع شما برسانیم در زمان انتشار این خبر،
آخرین اصلاحیه‌ای که برای قانون بودجه سال ۱۴۰۱

به مجلس ارسال شده است
در مورد تبصره‌های (۱) و (۷) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ می‌باشد
و هیچ بخشی از تبصره ۱۲ در آن وجود ندارد
و تغییراتی در زمینه حقوق و دستمزد مطرح نشده است.
ضمنا در همین متن پیشنهادی با کد ۵۹۸۵۹ سازمان برنامه و بودجه، هیچ دلیل توجیهی برای ویرایش متن تبصره ۱۲ ذکر نشده است.
همچنین در انتهای جدول مقایسه‌ای سازمان برنامه و بودجه، فقط تغییرات تبصره (۱) و (۷) را پیش‌بینی کرده‌اند.
شاید در پشت پرده تلاش و حاشیه‌هایی پیرامون تغییر حقوق و دستمزد و افزایش حقوق ۱۴۰۱ وجود داشته باشد
اما تا زمان انتشار این مطلب در سایت خبری نفت‌آوران،
هنوز هیچ پیشنهادی در خصوص حقوق و دستمزد به مجلس ارسال نشده است.
البته اگر متن پیشنهادی جزء ۴ بند الف تبصره ۱۲ که در بالا ذکر کردیم
برای مجلس ارسال شود
لازم است آیت‌ا… رئیسی در مورد ادامه فعالیت پیشنهاد دهنده آن در کابینه دولت سیزدهم تجدیدنظر کنند
زیرا چنین فردی قطعاً خواسته یا ناخواسته عامل تخریب دولت خواهند بود.

پیشنهاد دولت به طور خلاصه

۱- افزایش یک میلیون تومان به جای ۱۰%
۲- سقف حقوق و دریافتی کارکنان از ۳۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان به ۳۷/۰۷۲/۲۰۰ تومان کاهش یابد.
(هفت برابر حداقل سال ۱۴۰۱ به افزایش ۱۰% سقف حقوق سال قبل تغییر کند)
همه مزایایی که قبلاً مستثنی بودند
مانند حق‌ التدریس، در زیر این سقف قرار گرفتند
۳- همه کارکنان تابع قانون کار دولتی و غیردولتی که مشمول مصوبات شورای عالی کار نیستند(دقت کنید تابع مصوبات شورای عالی کار نـــیستند)
به میزان حداکثر ۱۰% تعیین شود.

کارکنان تابع قانون کار وزارت نفت

جزء (۴) بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه

چندین بار ویرایش شده است

اما در نهایت در متن پیشنهادی لایحه اصلاح قانون بودجه به شماره ۰۱۲۹۴۱۰ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
متن زیر را آورده‌اند:

« افزایش حقوق مشمولان قانون کار
اعم از دستگاه های دولتی و

بخش خصوصی و عمومی

که مشمول حداقل حقوق تعیین شده
از سوی شورای عالی کار نمی‌شوند
مشابه کارکنان دستگاه های اجرایی کشور
و به میزان حداکثر تا (۱۰%) نسبت به سال ۱۴۰۰ تعیین می‌شود.»

افزایش حقوق سال ۱۴۰۱

تعریف ساده این متن پیشنهادی جزء ۴ به شرح زیر است:

کارکنان پیمانکاری و قراردادی وزارت نفت و سایر وزارت خانه ها تابع مصوبات شورای عالی کار هستند
و مشمول این متن پیشنهادی جزء (۴) بند الف تبصره ۱۲ نــیستند.
و افزایش حقوق ۱۴۰۱ طبق مصوبه شورای عالی کار به صورت ۳۸% به اضافه ۱۷/۱۷۰ تومان ثابت روی دستمزد روزانه می‌باشد.

البته قبلاً در گزارش توجیهی لایحه قانون بودجه ۱۴۰۱ در ادامه همین مستندات
همان متن حذف شده تکرار شده است
و فقط حداقلی بگیران تابع قانون کار را مستثنی کرده‌اند
و سایر کارکنان تابع قانون کار دولتی را مشمول ۱۰% دانسته‌اند.
اما حتماً در جلسات موافقت مجلس و شورای نگهبان را بدست نیاورده‌اند

یک کلام، ختم کلام

همه این تلاش ها فقط برای خرید زمان بیشتر است
تا بودجه پیش‌بینی نشده افزایش ۳۸ درصدی کارکنان تابع قانون کار دولت را تأمین کنند.

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۱۲
شماره: پ ن ۱۴۰۱/۴۴

از توجه و همراهی شما سپاسگزارم
نامه‌ها و بخشنامه‌ها را در استوری اینستاگرام نفت‌آوران ببینید.

لطفا با نگاه و همراهی خود از رسانه نفت‌آوران حمایت کنید و صدای خود را از طریق این رسانه به گوش محدود مسئولین دلسوز نظام برسانید.

عضویت در اینستاگرام نفت آوران

اخبار بیشتر و جزئیات امور کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت (اداری و مالی) را در اینستاگرام نفت‌آوران ببینید

عضویت
12 نظرات
 1. قاسم می گوید

  فقط فقط نمایشی . کسی دلش به کارگر نمیسوزه

 2. سیما سعیدآبادی می گوید

  باسلام
  افزایش حقوق کارکنان می بایستی بر اساس نرخ تورم باشد وهرگونه فرمولهای من درآوردی از نظر اینجانب مردود است اگر اشخاص بر اساس ضوابط استخدام وتعیین حقوق گردیده اند هرگونه افزایش باید درصدی وبرای کلیه کارکنان اعم از کارمند وکارگر یکسان باشدوهر فرمول‌دیگر حق عده ای‌را ضایع خواهد نمود کما اینکه درسالهای گذشته حق بسیاری از کارمندان چه شاغل وچه بازنشسته با گذاشتن سقف ضایع کرده اند.

 3. محمدرضا می گوید

  بهدخدا اسیر مدت موقت وزارت نفت شده ایم خداوکیلی

 4. حمید رضا می گوید

  تغییر و ویرایش هر روز قانون که شامل مواد و تبصره و بند میباشد به ما چند نکته مهم را یادآوری میکنه ۱ _ قانونگذارها به حرف و قول تصویب شده خودشون هم پایبند نیستن ۲ _ قانونی که تصویب میشه چندان محکم و استوار نیست که بشه روش حساب کرد پس به هیچ قانونی که حتی تصویب هم شده نمیشه اطمینان کرد ۳ _ اگه واقعا ویرایش چندین بار و هر روزه یه قانون برای خرید زمان جهت تامین بار مالی یا بودجه یه کاریه چرا واضح و شفاف به عموم بیان نشه و با دروغ و پنهان کاری به سرانجام برسه و اونم زمانی که دیگه برا مخاطب هیچ لذت و دلخوشی نداشته باشه چرا واقعا از دروغ و پنهان کاری خوشمون میاد از اذیت کردن و ناراضی کردن کارمند و کارگر خوشمون میاد چرااااااااااااااا؟!

 5. یونسعلی حسنعلی پور می گوید

  سلام ضمن تشکر از پبگیری واطلاع رسانی به موقع لطفا در خصوص بازنشتگان مخصوصا کد 23یها هم پیگیر کنید نسبت به دادن حق رزمندگی نسبت به دادن پاداشت این قشر از بازنشتگان که سابقشان 30و سنشان 60 رد کرده نسبت به گرفتن مالیاتها اضافه پیگیری کنید نسبت به دادن حق خانمهای خاندار پیگیری کنید ونسبت به حانواده های دارای شیش یا هشت ویا ده فرزند هستندپیگیری کنید چرا برمبنای فرزندان حق اولاد داده نمشود چرا فرزندانی که سربازی رفته اند ونه زن دارند نه شاغل هستند دفترچه درمانی داده نمیشود وووو یونسعلی حسنعلی پور بازنشته کد 23 ورزمنده دفاع مقدس

 6. یونسعلی حسنعلی پور می گوید

  سلام خدمت تمامی خوانندگان محترم مخصوصا دولتمردان مردمی ووزیرنفت ودیگر همکارانشان در شرکتهای زیر مجموعه بخصوص بازرسی وزارت نفت که انتظار دارم به زمان بازنشتگی من وامثال من در نیمه دوم 83 ورود کنند که چرا به یه تعداد پاداشتی 15میلیون دادند وبه یه تعداد 90میلیون ایا به عدالت می گویند یا خیف ومیل شده ثقاضا دارم ضمن پیگیری از طرف نفت اوران مدیران مربوطه هم بررسی کنند این مورد را وسلام یونسعلی حسنعلی پور بازنشته ورزمنده

 7. یونسعلی حسنعلی پور می گوید

  سلام خدمت امورایثارگران وواحد بسیج صنعت نفت وصندوقهای بازنشتگی همانطوری که همگان اطلاع دارند در خصوص رزمندگان در مجلس ودولت گذشته قانونی تصویب وایلاغ شده که به رزمندگان یک مقطع تحصیلی وپنج درصد جانبازی داده شود چرا این قانون غملیاتی نمیشود از وزیر انقلابی نفت در دولت مردمی انتظار جدی وبه حق دارم بعنوان یک بازنشته ویک رزمنده پیگیر این قانون باشم واز وزیر نفت انتظار میرود نسبت به کسانی در زمان سربازی در مناطق جنگی کشور بوده اند واکثرا گواهی روی پرونده دارند ‌‌وحتی اگر نداشته باشند تاریخ این بخشنامه مشخصه شروع وپایان دارد برمبنای کپی پایان هر نیرو مشخصه که در مناطق عملیاتی بوده یا نه والان سیستم یک پارچه داریم واکثر بازنشتگان سال خوردن یا فوت کرده اند برای رفاع حال این قشر از سربازان زمان جنگ از سیستم یک پارچه اطلاعات ررمنده را دریافت کنید باتوجه به اینکه اکثر سربازان زمان جنگ از طریق بسیج سپاه هم جبهه ی دارند وجدیدا اکثرا دارای کارت ایثار هستند امیدوارم نسبت به این قشر شاهد اقدامات خوبی باشیم از طرف وزیر نفت وشرکتهای وابسته به نفت وصندوقهای بازنشتگی وسلام یونسعلی حسنعلی پور

 8. قاسم می گوید

  با سلام لطفا پیگیر بازنشستگی ۳۰ سال باشید از یک طرف پاداش پایان خدمت محدود کردندو حق مارا نمی‌دهند واز طرفی بخواهی با سی سال بازنشسته شود میزان سه درصد کسر حقوق مستمر ی هرسال مانده به۶۰ سال از حقوق مستمری کسر میگرددواز طرفی سقف برای دریافتی گذاشته اند بعبارتی زندانی قوانین شدیم

 9. سیدمحمدحسین موسوی می گوید

  شایستگی نفت ده درصد بازنشستگان نفت چه شد

 10. یونسعلی حسنعلی پور می گوید

  سلام البته در این دولت کارها به پیش میرود اما خود همین دولت باعث میشود که مردم ومخصوصا شاغلین بازنشتگان دست به تجمع بزنند چون ظاهرا بعضی از مدیران دولتی دوست دارند یه گوشه ای از کشور شلوغ باشه اگر دست دولتمردان در اشفته بازار نیست پس به قانونهای که تصویب شده وبه دستگاها ابلاغ شده اگر موقع عمل واقدام کنند هیچ کس دوست ندارد تجمعی باشد همین دولت هر قانونی که به نفع خودش باشد هم سریع ابلاغ وهم سریع مطالبه میکند از مردم واما قانونی که به نفع دستگاهای کشور هست با تاخیر وحتی شاید نادیده گرفته میشود که امیدوارم نمایندگان ملت چه حال وچه گذشتگان برای قانونهای تصویب کرده اند شفاف سازی کنند نگذارند فقط زمان انتخابات برای رای اوردن دست به بک سریع افشاگری قانونی بزنند بهترین زمان حالا که مردم در تورم وگرانی کمر خمیده شده اند وتا سالها این کمرها راست نخواهد شد پس انتظار میرود از ریاست مجلس گذشته کمیسیون مجلس گذشته مخصوصا کمیسیونهای انرژی واقتصادی هرچه در چنته دارند برای اطلاع عموم مردم اطلاع رسانی کنند تا این ملت بدانند چه برسرشان خواهد امد البته بیشتر از نفت وقانونهای نفتی بگویند چون کشور ما با نفت اداره میشود وسلام یونسعلی حسنعلی پور از دیل گچساران وبازنشته کد 23

 11. محمد جواد ندافيان بوشهري می گوید

  باسلام خدمت شما عرض کنم بنده ۳۲سال سابقه دارم و ۳۰ سال در جزیره لاوان خدمت کردم دوری از خانواده حال با این حقوق و اين گرانی سرسام‌آوری که‌ بوجود آمده وهفتتا بچه ده تا نوه با اين همه مشکلات چطور می‌شود با این حقوق زندگی کرد که حق ما را دوست نمی دهند گرانی صددرصدی واضافه ده درصد

 12. سامی طائی می گوید

  سلام دوستان
  به روز نیستید !
  مطالب مربوط به ماههای گذشته است .
  اخبار جدیدی ندارید ؟
  کلی خبر وبخشنامه و مصوبه و… دراین مدت منتشر شده.
  انتظار ما از شما دلسوزان مردم خیلی بیش ازین حرفهاست.
  موفق و موید باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.