نفت آوران

بهترین راه ارتباطی با رسانه خبری نفت‌آوران از طریق واتساپ می‌باشد.

همچنین اینستاگرام و تلگرام نفت‌آوران نیز راهی برای ارتباط شما با این رسانه است

CONTACT INFO

شماره واتساپ رسانه نفت‌آوران

09179614014